GIÁO XỨ BUÔN HẰNG


GIÁO XỨ BUÔN HẰNG

Thành lập ngày: 24.8.2005
Bổn mạng: Thánh Phêrô
Địa chỉ: Xã Ea Yiêng, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk
Số Giáo dân: 6469
Số Gia đình: 1244


Giáo họ EA UY
Thành lập ngày:
Bổn mạng: Thánh Giuse Thợ
Địa chỉ: Xã Ea Uy, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk
Số Giáo dân: 1847

Số Gia đình: 346


Giáo họ HÒA THÀNH
Thành lập ngày: 2012
Bổn mạng: Thánh Gioan Tẩy Giả
Địa chỉ: Xã Hòa Thành, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk
Số Giáo dân: 647

Số Gia đình: 142


Giáo họ DANG KANG
Thành lập ngày: 1963
Bổn mạng: Thánh Giuse Thợ
Địa chỉ: Xã Dang Kang, huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk
Số Giáo dân: 799

Số Gia đình: 184

 

Giáo họ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM
Thành lập ngày:
Bổn mạng:
Địa chỉ:
Số Giáo dân: 718

Số Gia đình: 130

(cập nhật ngày 31.12.2019)


THÔNG TIN THUYÊN CHUYỂN VÀ BỔ NHIỆM

* Thuyên chuyển Linh mục:

- Cha Phao-lô Phạm Đức Chương
(Phó xứ Giáo xứ Giang Sơn - hạt Giang Sơn) làm Phó xứ Buôn Hô, Giáo hạt Buôn Hô.

- Cha Phao-lô Nguyễn Đình Cương (Phó xứ Chi Lăng - hạt Mẫu Tâm) làm Phó xứ Thiên Ân, Giáo hạt Gia Nghĩa.

- Cha Phê-rô Nguyễn Tiến Hải (Phó xứ Nhân Cơ - hạt Gia Nghĩa) làm Phó xứ Quảng Đà, Giáo hạt Đăk Mil.

- Cha Phê-rô Vương Tiên Hoàng (Phó xứ Bù Nho - hạt Phước Long) làm Phó xứ Buôn Hằng, Giáo hạt Chính Tòa.

- Cha Giuse Nguyễn Quý Hồng (Phó xứ Gia Nghĩa - hạt Gia Nghĩa) làm Phó xứ Phúc Lộc, Giáo hạt Đăk Mil.

- Cha Đaminh Nguyễn Vũ Hoàng Long (Phó xứ Buôn Hô - hạt Buôn Hô) làm Phó xứ Giang Sơn, Giáo hạt Giang Sơn.

- Cha Giuse Hoàng Đức Nhung (Phó xứ Tân Lợi - hạt Mẫu Tâm) làm Phó xứ Gia Nghĩa, Giáo hạt Gia Nghĩa.

- Cha Giuse Trần Văn Tam (Phó xứ Quảng Đà - hạt Đăk Mil) làm Phó xứ Tân Lợi, Giáo hạt Mẫu Tâm.

- Cha Giuse Nguyễn Thanh Tâm (Phó xứ Châu Sơn - hạt Mẫu Tâm) làm Phó xứ Trung Nghĩa, Giáo hạt Gia Nghĩa.

- Cha Giuse Vũ Văn Thảo (Phó xứ Trung Nghĩa - hạt Gia Nghĩa) làm Phó xứ Châu Sơn, Giáo hạt Mẫu Tâm.

- Cha Phao-lô Võ Hữu Thọ (Phó xứ Thiên Ân - hạt Gia Nghĩa) làm Phó xứ Nhân Cơ, Giáo hạt Gia Nghĩa.

- Cha Toma Aquinô Nguyễn Văn Tình (Phó xứ Phúc Lộc - hạt Đăk Mil) làm Phó xứ Chi Lăng, Giáo hạt Mẫu Tâm.

- Cha Đaminh Nguyễn Quang Huy (Phó xứ Buôn Hằng - hạt Chính Tòa) làm Phó xứ Bù Nho, Giáo hạt Phước Long.

* Bổ nhiệm: Đức Cha Giáo Phận đã bổ nhiệm:

- Cha GB. Hồ Quang Lâm (Dòng Chúa Cứu Thế) làm Quản xứ Giáo xứ
Kim Hòa – Giáo hạt Giang Sơn.

* Cha Phụ Tá tại các Giáo xứ: Đức Cha Giáo Phận đã bổ nhiệm:

- Cha Giuse Nguyễn Quang Vinh (Dòng Cát Minh) làm phụ tá Giáo xứ Tân Lập – Giáo hạt Đồng Xoài.

- Cha Giuse Lưu Quốc Toàn (Dòng Thừa Sai Đức Tin) làm phụ tá Giáo xứ Quảng Phúc – Giáo hạt Gia Nghĩa.

- Cha An-tôn Bùi Văn Thiều, SMV (phụ tá Nam Thiên - hạt Buôn Hô) làm Phụ tá Kim Mai, Giáo hạt Mẫu Tâm.

- Cha Đaminh Maria Nguyễn Đức Hùng, O’Carm (phụ tá Kim Phát - hạt Giang Sơn) làm Phụ tá Nam Thiên, Giáo hạt Buôn Hô.

(Theo Thông tin Tháng 11.2020 của VP.TGM)


 

GIÁO XỨ BUÔN HẰNG
Năm thành lập: 24.08.2005
Bổn mạng giáo xứ: Thánh Phêrô
Số Giáo dân: 11.000
Giới thiệu: - Hình thành từ năm 1973 do cha cố Christian Léonie đưa đồng bào Sê Đăng từ Đăk Tô, Kon Tum về sinh sống.
- 1999: thuộc Giáo xứ Thuận Hiếu
- 24.8.2005: Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tích Đức ra văn thư thành lập Giáo xứ Buôn Hằng.
- 21.10.2007: Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa bổ nhiệm cha Phêrô Nguyễn Hùng Tiến làm quản xứ.
- Giáo họ trực thuộc: Ea Uy, Dang Kang, Hòa Thành.
- Số giáo dân hiện nay: 1.592 gia đình - khoảng 11.000 nhân danh.
Lm Chính xứ: Phêrô Nguyễn Hùng Tiến - Email: pierretien2000@yahoo.com
Từ năm: 2013 Lm Phụ tá: Phaolô Trần Văn Thanh
Địa chỉ: Xã Ea Yêng, huyện Krông Păk, Đăk Lak
ĐT: 0500.521.851 – 0500.478.014 – 0914.248.663
* Thông tin bổ sung:
- Tháng 01.2018: Cha phó Phaolo Trần Văn Thanh thuyên chuyển về làm quản xứ Giáo xứ Xuân Lộc, hạt Đak Mil.

 
HÌNH ẢNH SINH HOẠT GIÁO XỨ BUÔN HẰNG
 https://flic.kr/s/aHskXc829j
 

Thánh lễ đặt viên đá xây dựng Nhà thờ Giáo xứ Buôn Hằng – Giáo phận Ban Mê Thuột
Mùa hè đỏ lửa 1972, chiến sự xảy ra ác liệt tại Đăk Tô, Tân Cảnh tỉnh Kon Tum, gây bao thương đau tang tóc. Người dân nơi đây đành gạt nước mắt tất tả rời bỏ quê hương, buôn làng chạy sang Ban Mê Thuột tìm đường sống. Các tín hữu thuộc Giáo xứ Kon Hring, Kon Kơla, Đăk Cho, Đăk Mot được Hội Thừa Sai Paris gồm các Cha Gabriel, Cha Christian Léonie, Cha Léo Dujon, Cha Paul Becheland, Cha Michel Arnoux, và Cha Irênê Nguyễn Bình Tĩnh người Việt Nam đưa về trại Đam San (km12 bây giờ) để lánh nạn. Chiến sự ngày càng gia tăng, năm 1973, Cha cố Christian Léonie và Cha Irênê Nguyễn Bình Tĩnh lại đưa mọi người về Buôn Hằng và Buôn Cư Păm, "xin nhận nơi này làm quê hương" mới, cầu mong có ngày an cư lạc nghiệp.
Tại đây, đầu năm 1974, cha Christian Léonie đã có ý định xây dựng nhà thờ Buôn Hằng nhưng do tình hình đất nước còn nhiễu nhương nên Cha không thực hiện được. Ngài chỉ định làm 5 nhà nguyện ở 5 giáo điểm gồm: Đăk Kơla, Kon Tây, Kon Moong, Kon Wang và Kon Hring nhằm nuôi dưỡng đức tin qua việc họp nhau đọc kinh cầu nguyện, dạy giáo lý, tập hát thánh ca.
Trước năm 1975, tuy chưa có nhà thờ nhưng ngày Chúa nhật, lễ trọng, Cha vẫn dâng Thánh lễ tại các nhà nguyện. Sau năm 1975, cha Christian Léonie phải rời khỏi Việt Nam. Từ đó, các tín hữu bơ vơ như đoàn chiên không người chăn dắt, đời sống đức tin hoàn toàn bế tắc. Năm 1999, Bề trên giao Buôn Hằng cho Cha Giuse Nguyễn Văn Nghĩa, Cha sở Giáo xứ Thuận Hiếu, coi sóc. Năm 2003, Cha cho xây dựng nhà nguyện rộng khoảng 400m2 và vào dâng lễ Chúa nhật hằng tuần. Ngày 21.10.2007, Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà, Giám quản Tông Toà Giáo Phận Ban Mê Thuột ra Văn thư thành lập Giáo xứ Buôn Hằng và bổ nhiệm cha Phêrô Nguyễn Hùng Tiến làm quản xứ tiên khởi. Từ đó, đời sống đạo đi vào nề nếp và ổn định. Giáo xứ Buôn Hằng hiện nay có thêm 3 Giáo họ: Giáo họ Ea Uy người Xê Đăng, Giáo họ Yang Kang người Ê Đê, Giáo họ Hoà Thành người Kinh, gồm 1.592 gia đình, khoảng 11.000 tín hữu.
Nhận thấy ngôi nhà tiền chế 400m2 đã quá cũ, quá nhỏ hẹp, không còn phù hợp, nên Giám Mục Giáo Phận cho phép xây dựng nhà thờ mới trên khuôn viên cũ thuộc địa bàn xã Ea Yêng, huyện Krông Păc, tỉnh Ðăk Lăk.
Cũng vào một ngày hè oi ả nhưng tràn đầy niềm vui, vào lúc 9 giờ sáng nay, 16.6.2017, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản đã về dâng Thánh lễ tạ ơn và chủ sự nghi thức đặt viên đá góc tường. Đồng tế với ngài, có Đức Ông Đa Minh; Cha Quản lý TGM; Cha Giám đốc TTMV; Quý Cha Quản hạt; Quý Cha Quản xứ, Phó xứ Giáo xứ Buôn Hằng và Quý Cha trong Giáo phận Banmêthuột,… Rất đông tín hữu về tham dự, đông nhất là các em thiếu nhi dân tộc Xê Đăng và Ê Đê. Đặc biệt, có sự hiện diện của Quý tu sĩ nam nữ, Quý vị đại diện chính quyền các cấp, Quý vị ân nhân, thân nhân xa gần,…
Trước khi kết lễ, ông Chủ tịch HĐGX ngỏ lời cảm tạ tri ân Đức Giám Mục, Đức Ông Đa Minh, quý Cha đồng tế, Quý tu sĩ nam nữ, Quý Cấp Chính quyền, Quý ân nhân, Quý khách và cộng đoàn đã hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, chia sẻ niềm vui với Giáo xứ trong ngày đặt viên đá xây dựng Nhà thờ. Giáo xứ Buôn Hằng là một giáo xứ nghèo, đa số là người dân tộc Xê Đăng, nên kinh phí xây dựng phần lớn đều phải trông chờ vào những tấm lòng hảo tâm của Quý ân nhân xa gần. Ước mong sao, một ngày gần đây, ngôi thánh đường khang trang sẽ sớm hoàn thành; đó chính là ngôi thánh đường của Niềm Vui – Sẻ Chia – Hiệp Nhất; để những người tín hữu có chỗ họp nhau cầu nguyện, học hỏi Lời Chúa, lãnh nhận các bí tích, chia sẻ tình yêu thương cho nhau và cao rao tán tụng Thiên Chúa.
 

 

 

 

 


 
Xem thêm HÌNH ẢNH

 
Vũ Đình Bình


THÔNG TIN BỔ SUNG: (năm 2018)
Từ ngày 10.6.2018: Cha phó Đaminh Nguyễn Quang Huy


Thông tin bổ sung:
 

* Thuyên chuyển Linh mục:

- Cha Micae Trần Kim Chinh (Quản xứ Kim Hòa) Hưu dưỡng tại TGM.

- Cha Gioan Nguyễn Sơn (Linh hướng Chủng viện LBT) Nghỉ bệnh tại TGM.

- Cha GB. Hà Văn Ánh (Quản xứ Hòa Tiến) Quản xứ Kim Hòa - hạt Giang Sơn.

- Cha PX. Nguyễn Ngọc Hoàng (Quản xứ Châu Ninh) Quản xứ Nam Thiên – hạt Buôn Hô.

- Cha Phêrô-Khoa Phạm Văn Hùng, CMR (Phó xứ Châu Ninh) Quản xứ Châu Ninh - hạt Phước Long.

- Cha Giacôbê Phạm Xuân Lương (Quản xứ Nam Thiên) Quản xứ Thánh Linh – hạt Mẫu Tâm.

- Cha Phêrô Nguyễn Văn Phương, OP (Quản xứ Thánh Linh) Quản xứ Hòa Nam – hạt Mẫu Tâm.

- Cha GB. Nguyễn Văn Thiện (Phó xứ Tân Lợi) Phụ trách Giáo họ Êa Lê (Tân Lợi – hạt Mẫu Tâm).

- Cha Phêrô Nguyễn Đức Cường (Phó xứ Vinh Đức) Phó xứ Phước Bình – hạt Phước Long.

- Cha Giuse Đậu Đình Hà (Phó xứ Vinh Hòa) Phó xứ Vinh Đức - hạt Buôn Hô.

- Cha Phêrô Vũ Văn Hiếu, OP (Phó xứ Quảng Nhiêu) Phó xứ Quảng Phú – hạt Đăk Mil.

- Cha Giuse Nguyễn Huy Hoàng (Phó xứ Kitô-Vua) Phó xứ Đông Sơn - hạt Giang Sơn.

- Cha Phaolô Cao Đình Quang (Phó xứ Kim Hòa) Phó xứ Buôn Hằng – hạt Chính Tòa.

- Cha Tôma Nguyễn Quốc Thịnh (Phó xứ Quảng Phúc) Phó xứ Kitô Vua – hạt Đăk Mil.

- Cha Giuse Nguyễn Văn Thược, SMV (Phó xứ Đông Sơn) Phó xứ Quảng Phúc – hạt Gia Nghĩa.

- Cha Antôn Lê Công Văn (Phó xứ Buôn Hằng) Phó xứ Thuận Tâm – hạt Chính Tòa.

- Cha GB. Hoàng Nguyên Vũ (Phó xứ Thuận Tâm) Phó xứ Vinh Hòa - hạt Giang Sơn.

* Linh mục Quản hạt Buôn Hô:

Ngày 31/8, Đức Giám mục Giáo phận đã bổ nhiệm Cha Matthêu Nguyễn Quang Tuấn (Quản xứ Phú Lộc) làm Quản hạt Giáo hạt Buôn Hô.

(theo Thông tin tháng 9/2019 của VP.TGM)

 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...