GIÁO XỨ PHÚC LỘC


GIÁO XỨ PHÚC LỘC

Thành lập ngày: 29.4.1977
Bổn mạng: Thánh Phaolô Tông Đồ
Địa chỉ: Thị trấn Ea T'ling, huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông
Số Giáo dân: 4986
Số Gia đình: 1230

Giáo họ THÁNH GIA
Thành lập ngày: 27.8.1997
Bổn mạng: Thánh Gia Thất
Địa chỉ: Xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông
Số Giáo dân: 1446
Số Gia đình: 375

 

Giáo họ THÁNH MẪU
Thành lập ngày: 30.121985
Bổn mạng: Mẹ Thiên Chúa
Địa chỉ: Xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông
Số Giáo dân: 2215
Số Gia đình: 718

(cập nhật ngày 31.12.2019)


THÔNG TIN THUYÊN CHUYỂN VÀ BỔ NHIỆM

* Thuyên chuyển Linh mục:

- Cha Phao-lô Phạm Đức Chương (Phó xứ Giáo xứ Giang Sơn - hạt Giang Sơn) làm Phó xứ Buôn Hô, Giáo hạt Buôn Hô.

- Cha Phao-lô Nguyễn Đình Cương (Phó xứ Chi Lăng - hạt Mẫu Tâm) làm Phó xứ Thiên Ân, Giáo hạt Gia Nghĩa.

- Cha Phê-rô Nguyễn Tiến Hải (Phó xứ Nhân Cơ - hạt Gia Nghĩa) làm Phó xứ Quảng Đà, Giáo hạt Đăk Mil.

- Cha Phê-rô Vương Tiên Hoàng (Phó xứ Bù Nho - hạt Phước Long) làm Phó xứ Buôn Hằng, Giáo hạt Chính Tòa.

- Cha Giuse Nguyễn Quý Hồng (Phó xứ Gia Nghĩa - hạt Gia Nghĩa) làm Phó xứ Phúc Lộc, Giáo hạt Đăk Mil.

- Cha Đaminh Nguyễn Vũ Hoàng Long (Phó xứ Buôn Hô - hạt Buôn Hô) làm Phó xứ Giang Sơn, Giáo hạt Giang Sơn.

- Cha Giuse Hoàng Đức Nhung (Phó xứ Tân Lợi - hạt Mẫu Tâm) làm Phó xứ Gia Nghĩa, Giáo hạt Gia Nghĩa.

- Cha Giuse Trần Văn Tam (Phó xứ Quảng Đà - hạt Đăk Mil) làm Phó xứ Tân Lợi, Giáo hạt Mẫu Tâm.

- Cha Giuse Nguyễn Thanh Tâm (Phó xứ Châu Sơn - hạt Mẫu Tâm) làm Phó xứ Trung Nghĩa, Giáo hạt Gia Nghĩa.

- Cha Giuse Vũ Văn Thảo (Phó xứ Trung Nghĩa - hạt Gia Nghĩa) làm Phó xứ Châu Sơn, Giáo hạt Mẫu Tâm.

- Cha Phao-lô Võ Hữu Thọ (Phó xứ Thiên Ân - hạt Gia Nghĩa) làm Phó xứ Nhân Cơ, Giáo hạt Gia Nghĩa.

- Cha Toma Aquinô Nguyễn Văn Tình (Phó xứ Phúc Lộc - hạt Đăk Mil) làm Phó xứ Chi Lăng, Giáo hạt Mẫu Tâm.

- Cha Đaminh Nguyễn Quang Huy (Phó xứ Buôn Hằng - hạt Chính Tòa) làm Phó xứ Bù Nho, Giáo hạt Phước Long.

* Bổ nhiệm: Đức Cha Giáo Phận đã bổ nhiệm:

- Cha GB. Hồ Quang Lâm (Dòng Chúa Cứu Thế) làm Quản xứ Giáo xứ Kim Hòa – Giáo hạt Giang Sơn.

* Cha Phụ Tá tại các Giáo xứ: Đức Cha Giáo Phận đã bổ nhiệm:

- Cha Giuse Nguyễn Quang Vinh (Dòng Cát Minh) làm phụ tá Giáo xứ Tân Lập – Giáo hạt Đồng Xoài.

- Cha Giuse Lưu Quốc Toàn (Dòng Thừa Sai Đức Tin) làm phụ tá Giáo xứ Quảng Phúc – Giáo hạt Gia Nghĩa.

- Cha An-tôn Bùi Văn Thiều, SMV (phụ tá Nam Thiên - hạt Buôn Hô) làm Phụ tá Kim Mai, Giáo hạt Mẫu Tâm.

- Cha Đaminh Maria Nguyễn Đức Hùng, O’Carm (phụ tá Kim Phát - hạt Giang Sơn) làm Phụ tá Nam Thiên, Giáo hạt Buôn Hô.

(Theo Thông tin Tháng 11.2020 của VP.TGM)GIÁO XỨ PHÚC LỘC
Năm thành lập: 29.04.1997
Bổn mạng Giáo xứ: Thánh Phaolô trở lại
Số Giáo dân: 11499
Giới thiệu: 
Hình thành từ sau năm 1975, do giáo dân từ Banmêthuột và các nơi khác đến lập nghiệp.
Năm 1984: thành lập giáo điểm truyền giáo thuộc Giáo xứ Thọ Thành.
Năm 1986: thành lập các Giáo họ trực thuộc Giáo xứ Thọ Thành.
Ngày 22.02.1993: Khánh thành Nhà thờ và cung hiến Bàn Thờ với việc đặt hài cốt thánh Tôma Thiện dưới Bàn Thờ.
Ngày 01.4.1997: Thành lập Giáo xứ Phúc Lộc.
Linh mục Quản xứ tiên khởi: cha Antôn Trương Trọng Tài
Linh mục đương nhiệm: cha Giuse Nguyễn Văn nghĩa
Số giáo dân hiện nay: 8.964 nhân danh.
Địa chỉ: Tt. Ea Tling, H.Cư Jut, Đăk Nông (Bản đồ )
 
 
* Phần bổ sung:
- Năm 2014 - 07.2017: Cha phó Antôn Dương Văn Thảo
- Tháng 07.2017: Cha phó Phaolô Mai Văn Nam


Từ năm: 2011
LM Chính xứ: Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
Từ năm: 2014
LM Phụ tá: Antôn Dương Văn Thảo
Địa chỉ: TT. Ea T'Ling, huyện Cư Jút - Đak Nông
Chánh xứ: Linh mục Giuse Nguyễn Văn Nghĩa (2011)
Phó xứ : Linh mục
Phaolô Mai Văn Nam (7.2017)THÔNG TIN BỔ SUNG: (năm 2018)
Từ ngày 10.6.2018: Cha phó Tôma-Aquinô Nguyễn Văn Tình


 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...