GIÁO XỨ QUẢNG ĐÀ


GIÁO XỨ QUẢNG ĐÀ

Thành lập ngày: 23.3.2007
Bổn mạng: Thánh Giuse
Địa chỉ: Xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông
Số Giáo dân: 5988
Số Gia đình: 1279

(cập nhật ngày 31.12.2019)  

THÔNG TIN THUYÊN CHUYỂN VÀ BỔ NHIỆM

* Thuyên chuyển Linh mục:

- Cha Phao-lô Phạm Đức Chương (Phó xứ Giáo xứ Giang Sơn - hạt Giang Sơn) làm Phó xứ Buôn Hô, Giáo hạt Buôn Hô.

- Cha Phao-lô Nguyễn Đình Cương (Phó xứ Chi Lăng - hạt Mẫu Tâm) làm Phó xứ Thiên Ân, Giáo hạt Gia Nghĩa.

- Cha Phê-rô Nguyễn Tiến Hải (Phó xứ Nhân Cơ - hạt Gia Nghĩa) làm Phó xứ Quảng Đà, Giáo hạt Đăk Mil.

- Cha Phê-rô Vương Tiên Hoàng (Phó xứ Bù Nho - hạt Phước Long) làm Phó xứ Buôn Hằng, Giáo hạt Chính Tòa.

- Cha Giuse Nguyễn Quý Hồng (Phó xứ Gia Nghĩa - hạt Gia Nghĩa) làm Phó xứ Phúc Lộc, Giáo hạt Đăk Mil.

- Cha Đaminh Nguyễn Vũ Hoàng Long (Phó xứ Buôn Hô - hạt Buôn Hô) làm Phó xứ Giang Sơn, Giáo hạt Giang Sơn.

- Cha Giuse Hoàng Đức Nhung (Phó xứ Tân Lợi - hạt Mẫu Tâm) làm Phó xứ Gia Nghĩa, Giáo hạt Gia Nghĩa.

- Cha Giuse Trần Văn Tam (Phó xứ Quảng Đà - hạt Đăk Mil) làm Phó xứ Tân Lợi, Giáo hạt Mẫu Tâm.

- Cha Giuse Nguyễn Thanh Tâm (Phó xứ Châu Sơn - hạt Mẫu Tâm) làm Phó xứ Trung Nghĩa, Giáo hạt Gia Nghĩa.

- Cha Giuse Vũ Văn Thảo (Phó xứ Trung Nghĩa - hạt Gia Nghĩa) làm Phó xứ Châu Sơn, Giáo hạt Mẫu Tâm.

- Cha Phao-lô Võ Hữu Thọ (Phó xứ Thiên Ân - hạt Gia Nghĩa) làm Phó xứ Nhân Cơ, Giáo hạt Gia Nghĩa.

- Cha Toma Aquinô Nguyễn Văn Tình (Phó xứ Phúc Lộc - hạt Đăk Mil) làm Phó xứ Chi Lăng, Giáo hạt Mẫu Tâm.

- Cha Đaminh Nguyễn Quang Huy (Phó xứ Buôn Hằng - hạt Chính Tòa) làm Phó xứ Bù Nho, Giáo hạt Phước Long.

* Bổ nhiệm: Đức Cha Giáo Phận đã bổ nhiệm:

- Cha GB. Hồ Quang Lâm (Dòng Chúa Cứu Thế) làm Quản xứ Giáo xứ Kim Hòa – Giáo hạt Giang Sơn.

* Cha Phụ Tá tại các Giáo xứ: Đức Cha Giáo Phận đã bổ nhiệm:

- Cha Giuse Nguyễn Quang Vinh (Dòng Cát Minh) làm phụ tá Giáo xứ Tân Lập – Giáo hạt Đồng Xoài.

- Cha Giuse Lưu Quốc Toàn (Dòng Thừa Sai Đức Tin) làm phụ tá Giáo xứ Quảng Phúc – Giáo hạt Gia Nghĩa.

- Cha An-tôn Bùi Văn Thiều, SMV (phụ tá Nam Thiên - hạt Buôn Hô) làm Phụ tá Kim Mai, Giáo hạt Mẫu Tâm.

- Cha Đaminh Maria Nguyễn Đức Hùng, O’Carm (phụ tá Kim Phát - hạt Giang Sơn) làm Phụ tá Nam Thiên, Giáo hạt Buôn Hô.

(Theo Thông tin Tháng 11.2020 của VP.TGM)


 

GIÁO XỨ QUẢNG ĐÀ

SƠ LƯỢC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

I. Đặc Điểm Đặc Trưng Của Giáo xứ.
1, Tên Giáo xứ, Giáo hạt
- Giáo xứ Quảng Đà – Giáo hạt Đăk Mil
- Bổn mạng - Thánh Giuse kính ngày 19 tháng 3
- Địa chỉ: Thôn Nam Thuận, xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông
2, Ngày Thành lập Giáo xứ
- Ngày nâng cấp lên Giáo xứ 02 tháng 12 năm 2008
- Khánh Thành Nhà thờ 23 tháng 5 năm 2009
- Ngày 20 tháng 4 năm 2006 lễ động thổ xây dựng Nhà Thờ
- Ngày 28 tháng 6 năm 2006 Đức Giám Mục Giám quản Phaolô Nguyễn Văn Hòa đặt viên đá đầu tiên xây dựng Ngôi Thánh đường đầu tiên bằng gạch tại huyện Krông Nô tỉnh Đăk Nông.
- Số Giáo dân: ban đầu có khoảng 700 nhân danh trong đó có 15 sắc tộc
3, Linh mục sáng lập: An tôn Nguyễn Phi Hùng
4, Linh mục tiên khởi: An tôn Nguyễn Phi Hùng
5, Giáo xứ hiện nay:
- Xây mới các nhà thờ: Giáo xứ Quảng Đà, và các Nhà Thờ Giáo họ Quảng Phú, Nam Xuân, Nâm N’dir và đang chuẩn bị xây Nhà thờ Giáo họ Nam Thành do Linh mục An tôn Nguyễn Phi Hùng xây dựng
- Số Giáo dân: tổng số 4745 trong đó người kinh có 3694 nhân danh và đồng bào sắc tộc có1051 nhân danh.
- Linh mục đương nhiệm: Antôn Nguyễn Phi Hùng
- Số người đi tu: tu sỹ Nam 3 người tu sỹ nữ 5 người
6, Cơ sở đặc trưng:
- Trung tâm hành hương đồi Đức Mẹ Fatima Nam Xuân
7, Tên và số Giáo họ biệt lập
- Giáo xứ hiện có 10 Giáo họ gồm:
1. - Giáo họ Thánh Mẫu (sở tại )
2. - Giáo họ Thánh Gia
3. - Giáo họ Vô Nhiễm
4. - Giáo họ Nam Thành
5. – Giáo họ Phúc Bình
6. - Giáo họ Nam Xuân, Thánh An Tôn  
7. - Giáo họ Thánh Giuse - Nâm N’dir
8. - Giáo họ Nâm Nung
9. - Giáo họ Đăk Nang - Đức Xuyên
10. - Giáo họ Quảng Phú        
II. Lược sử hình thành và phát triển Giáo xứ.
Sau biến cố năm 1975, có trên 100 gia đình thuộc quận nhì TP Đà Nẵng thuộc 2 Giáo xứ Tam Tòa và Chính Trạch đi xây dựng vùng kinh tế mới gọi là Đăk Mâm, Đăk Mil Đăk Lăk cũ nay thuộc Nam Đà, Krông Nô, Đăk Nông, vì không chịu nổi khổ cực sốt rét một số gia đình bỏ đi nơi khác sinh sống chỉ còn lại 47 gia đình / 250 nhân danh, trong đó có các ông:
Ông Phêrô Nguyễn Thược
Ông Đôminico Nguyễn Hữu Từ
Ông Phaolô Nguyễn Bang
Ông JB. Nguyễn Anh
Đã hình thành nên ban chức việc và cuối thập niên 80 ông JB Nguyễn Anh theo sự giới thiệu của Cha Quản xứ Giáo xứ Tam Tòa đã liên lạc với Giáo xứ Thọ Thành đã quy tụ các gia đình Công giáo từ Quảng Phú, Đăk Nang, Đức Xuyên, Nâm Nung, Đăk Mâm, Đăk Sôr, ...trong Huyện Krông Nô khi mới thành lập qua những lời Kinh nguyện Liên gia sớm tối. Vào những dịp Lễ Giáng Sinh và Phục Sinh bà con Giáo dân phải đi bộ hơn 22 km trước một ngày để kịp dự Thánh lễ.
Sau ngày Giáo xứ Phúc Lộc được thành lập, cho đến một ngày của năm 2000, lúc đó Cha An tôn Nguyễn Phi Hùng là Thầy Sáu trong chuyến thăm Krông Nô đã khuyến khích động viên và tặng thêm lòng tin, cậy, mến.
Ngày 10 tháng 9 năm 2000, Cha Chánh xứ Phúc Lộc Ant. Trương Trọng Tài đã dâng Thánh lễ đầu tiên tại huyện Krông Nô tại tư gia gia đình ông Ngô Lộc thôn Nam Thuận, xã Nam Đà.            
Ngày 05 tháng 3 năm 2005, Ông cố JB Nguyễn Anh khi đó là trưởng ban hành Giáo họ đạo Nam Đà, sau một cơn tai biến đã được Chúa gọi về, nên Cha Ant. Trương Trọng Tài đã cử ông Inhaxiô Trần Minh Cả thay thế ông JB Nguyễn Anh. Lúc này nghị định 22 của chính phủ ra đời, được sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, ông trùm Cả đã gặp gỡ, liên hệ với các cấp chính quyền sau một thời gian dài đơn từ qua lại Giáo họ Nam Đà được thành lập và công nhận, lễ ra mắt vào ngày 21 tháng 7 năm 2005 và hàng năm 2 Cha Ant. Trương Trọng Tài vào dâng Thánh Lễ Giáng sinh và Phục Sinh tại sân nhà ông Phaolô Nguyễn Bang dưới những tấm bạt tre nứa tạm bợ.
Cùng với sự phát triển của xã hội, đầu những năm 90 của thiên niên kỷ trước các xã mới cũng được thành lập và chia tách do số bà con từ mọi miền đất nước, đặc biệt là bà con từ các tỉnh phía Bắc đã đến sinh sống tại vùng Krông Nô. Những năm này Cha Chánh xứ Phúc Lộc Ant. Trương Trọng Tài và Cha An tôn Nguyễn Phi Hùng phó xứ Phúc Lộc đã đi đến các xã mới được thành lập như Đăk Sôr, Nâm Nung, Nâm N’dir, Đăk Drô, Nam Xuân, Tân Thành, v.v… đã thành lập được các ban đại diện của các họ đạo trong các xã của huyện Krông Nô. Và sau đó nâng cấp lên các Giáo họ đã được thành lập và công nhận như:
Giáo họ Antôn Nam Xuân lễ ra mắt ngày 10 tháng 9 năm 2009,
Giáo họ Nâm Nung lễ ra mắt ngày 06 tháng 11 năm 2009
Giáo họ Giuse Nâm N’dir lễ ra mắt ngày 01 tháng 5 năm 2010,
Giáo họ Quảng Phú lễ ra mắt ngày 10 tháng 12 năm 2009.
Giáo họ Nam Thành được thành lập ngày 04 tháng 04 năm 2015
Đất lành chim đậu số Giáo dân ra tăng theo cấp số cộng từ mọi miền trên đất nước quy tụ về đây và với lòng nhiệt thành của Giáo dân hầu hết các Giáo điểm, họ Đạo đều đã có quỹ đất do lòng hảo tâm hiến tặng hoặc góp tiền để mua. Các gia đình hiến tặng đất để xây dựng Nhà nguyện tại Nam Đà như; gia đình ông bà trùm Cả hiến 1890m2 đất, gia đình ông bà Trùm Bang hiến 330m2 đất nâng tổng diện tíc khuôn viên Nhà Thờ lên 2220 m2.
Các gia đình hiến đất tại các họ đạo khác như Giáo họ An tôn Nam Xuân có gia đình ông bà Đạt hiến 2000m2, ông bà Nhân hiến 1500m2, Giáo họ Phuc Bình có gia đình ông bà Kiên Tươi, v.v...
Ngày 05/5/2006, Cha An tôn Nguyễn Phi Hùng phó xứ Phúc Lộc đặc trách vùng huyện Krông Nô và xây dựng công trình Nhà thờ Quảng Đà đã được Đức Giám Mục Giám Quản Phaolô Nguyễn Văn Hòa đặt viên đá Đầu Tiên ngày 28 tháng 6 năm 2006.
Ngày 22 tháng 3 năm 2007, Đức Giám Mục Giám Quản Phaolô Nguyễn Văn Hòa phê duyệt cho phép thành lập Giáo xứ Quảng Đà. Và chính quyền chấp thuận ngày 02 tháng 12 năm 2008.
Ngày 22 tháng 3 năm 2007, Đức Giám Quản bổ nhiệm Cha An tôn Nguyễn Phi Hùng Quản xứ Giáo xứ Quảng Đà đây cũng là Cha Quản xứ tiên khởi của vùng Krông Nô.
Ngày 23 tháng 5 năm 2009, Lễ Khánh Thành Nhà Thờ và ra mắt Giáo xứ đã diễn do Đức Giám Mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản kính yêu chủ sự. Từ đó Giáo xứ ngày một thăng tiến và phát triển qua từng khóa ban thường vụ HĐGX và Ban hành giáo các Giáo họ. Dưới sự quan tâm ưu ái của Đức Mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản kính yêu, Đức Cha đã sai quý Cha và Quý Thầy về giúp Giáo xứ như:
Ngày 15 tháng 8 năm 2009, thầy Ant Dương Văn Thảo về giúp xứ 1 năm.
Ngày 23 tháng 10 năm 2010 Cha Anrê Trần Thế Minh được bổ nhiệm làm phó xứ Quảng Đà.
Ngày 15 tháng 8 năm 2011, Thầy Giuse Nguyễn Trung Luật về giúp xứ một năm
Ngày 24 tháng 7 năm 2013, Thầy Giuse phạm Thưởng về giúp xứ một năm
Ngày 25 tháng 6 năm 2013, lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà Thờ Giáo họ Quảng Phú Do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản kính yêu Chủ sự.
Ngày 22 tháng 10 năm 2013, tiễn chân Cha An rê Trần Thế Minh về nhận nhiệm sở mới và đón Cha Giuse Nguyễn Đình Ngọc được bổ nhiệm về làm phó xứ.
Ngày 27 tháng 3 năm 2014, lễ Đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà Thờ Giáo họ An tôn Nam Xuân do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản kính yêu Chủ sự.
Ngày 24 tháng 10 năm 2014, Cha JB Trần Vinh được bổ nhiệm về làm phó xứ.
Trải qua gần 19 tháng với sự quan phòng của Thiên Chúa, sự giúp đỡ hết lòng của quý ân nhân, sự hăng say lao động đoàn kết một lòng của cộng đoàn đến Ngày 10 tháng 6 năm 2015 Nghi thức làm phép đồi Đức Mẹ Fatima Nam Xuân và lễ khánh Thành Nhà Thờ Giáo họ Antôn Nam Xuân do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản kính yêu Chủ sự đã được diễn ra.
Ngày 02 tháng 7 năm 2015, Cha Giuse Trần Xuân Thọ được bổ nhiệm về làm phó xứ thay Cha JB Trần Vinh chuyển nhiệm sở mới.
Với tài trí khôn ngoan và năng động của Cha Chánh xứ An tôn Nguyễn Phi Hùng kính yêu và sự cộng tác của quý Cha phó xứ và quý chức cùng cộng đoàn và đặc biệt là sự giúp đỡ nhiệt tình của Quý ân nhân xa, gần ngày 26 tháng 8 năm 2015, lễ Đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà Thờ Giáo họ Giuse Nâm N’dir do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản kính yêu Chủ sự.
Ngày 19 tháng 01 năm 2016, vừa qua Nghi thức làm phép tượng đài Đức Mẹ và Lễ Khánh Thành Nhà thờ Quảng Phú do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản kính yêu Chủ sự đã được diễn ra.
Trên con đường phát triển Giáo xứ Quảng Đà hiện nay còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với niềm tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Fatima và Thánh Giuse quan thầy, sự hướng dẫn của cha Quản xứ, sự đồng lòng của giáo dân… tin chắc rằng Giáo xứ sẽ phát triển hơn nữa trong tương lai.

* Thông tin bổ sung:

- 2007-2018: Cha Antôn Nguyễn Phi Hùng quản xứ

- 25.01.2018: Cha Phêrô Phạm Bá Huỳnh quản xứ


THÔNG TIN BỔ SUNG: (năm 2018)
Từ ngày 10.6.2018: Cha phó Giuse Trần Văn Tam


Bổ nhiệm Linh mục Quản xứ - Tháng 7.2018:

- Cha Giuse Trần Xuân Thọ (Phó xứ Quảng Đà): Quản xứ Bùi Phát - hạt Gia Nghĩa
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...