GIÁO XỨ ĐỨC LIỄU


GIÁO XỨ ĐỨC LIỄU

Thành lập ngày: 01.10.1990
Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
Địa chỉ: Xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
Số Giáo dân: 1861
Số Gia đình: 423

(cập nhật ngày 31.12.2019)


* Thuyên chuyển Linh mục:                   

- Cha Đaminh Trần Đình Thăng (Quản xứ Giáo xứ Nghĩa Trung - Giáo hạt Đồng Xoài) làm Quản xứ Tân Lập, Giáo hạt Đồng Xoài.      

- Cha Giuse Vũ Đức Hướng (Quản xứ Thuận Lợi - Giáo hạt Đồng Xoài) làm Quản xứ Nghĩa Trung và Quản nhiệm Đức Liễu, Giáo hạt Đồng Xoài.     
 
(theo Thông Tin tháng 7-2020 của VP. TGM) 


GIÁO XỨ ĐỨC LIỄU
Năm thành lập: 01.10.1990
Bổn mạng Giáo xứ: Đức Mẹ Mân Côi
Số Giáo dân: 1680
Giới thiệu: 
- Hình thành từ tháng 10.1990, gồm 9 gia đình (42 nhân danh) công giáo, do cha Micae Trần Thế Hải coi sóc.
- 1992: dựng ngôi nhà nguyên mái tôn vách ván lấy tên là Đức Liễu.
- 1997: Cha PA Trương Hồng Chương, Quản xứ Bù Đăng, cho xây dựng nhà thờ mới.
- 1998: Cha Đaminh Mai Xuân Nam quản nhiệm.
- Ngày 18.2.2009: ĐGM Phaolô Nguyễn Văn Hòa nâng lên thành Giáo xứ Đức Liễu.
- Ngày 19.3.2009, Cha Đaminh Trần Đình Thăng, Quản xứ Phước Tín, quản nhiệm Giáo xứ Đức Liễu.
Số giáo dân: 1.680 nhân danh. - 324 gia đình.
(theo thông tin năm 2015)
Từ năm: 2009
LM quản nhiệm: Đaminh Trần Đình Thăng
Địa chỉ: Xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...