GIÁO XỨ HƯƠNG SƠN


GIÁO XỨ HƯƠNG SƠN

Thành lập ngày: 25.01.2005
Bổn mạng: Thánh Giuse
Địa chỉ: Xã Nam Bình, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông
Số Giáo dân: 1840
Số Gia đình: 320

(cập nhật ngày 31.12.2019)

GIÁO XỨ HƯƠNG SƠN
Năm thành lập: 25.01.2005
Bổn mạng Giáo xứ: Thánh Giuse
Số Giáo dân: 1201
Giới thiệu: 
Hình thành từ năm 1986, thuộc Giáo xứ Đức Hạnh, hạt Đăk Mil.
Năm 1996, thành lập Giáo họ Hương Sơn.
Năm 2005, TGM-BMT nâng lên hàng Giáo xứ, thuộc Giáo hạt Gia Nghĩa. Do Linh mục Đa Minh Đỗ Thanh Huynh,CM coi sóc.
Số giáo dân hiện nay: 1.792 nhân danh.

(Theo Lịch Công giáo GP.BMT 2015-2016)
Từ năm: 2005
LM Chính xứ: Đaminh Đỗ Thanh Huynh, CM
Địa chỉ: T. 7, xã Nam Bình, huyện Đăk Song, Đăk Nông

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...