GIÁO XỨ THIÊN HOA


GIÁO XỨ THIÊN HOA

Thành lập ngày: 25.01.2005
Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm
Địa chỉ: Xã Quảng Tín, huyện Đăk R'Lấp, tỉnh Đăk Nông
Số Giáo dân: 2075
Số Gia đình: 309

Giáo họ AN HÒA
Thành lập ngày: 25.01.2005
Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm
Địa chỉ: Xã Quảng Tín, huyện Đăk R'Lấp, tỉnh Đăk Nông

Số Giáo dân: 978
Số Gia đình: 227

Giáo họ THÁNH LINH
Thành lập ngày: 25.01.2005
Bổn mạng: Chúa Thánh Thần
Địa chỉ: Xã Đăk Ru, huyện Đăk R'Lấp, tỉnh Đăk Nông
Số Giáo dân: 400
Số Gia đình: 118


Giáo họ HÒA THUẬN
Thành lập ngày: 25.01.2005
Bổn mạng: Thánh Phanxicô Xaviê
Địa chỉ: Xã Đăk Ru, huyện Đăk R'Lấp, tỉnh Đăk Nông
Số Giáo dân: 1825
Số Gia đình: 430

(cập nhật ngày 31.12.2019)


GIÁO XỨ THIÊN HOA
Năm thành lập: 25.01.2005
Bổn mạng Giáo xứ: Đức Mẹ Vô Nhiễm
Số Giáo dân: 2036
Giới thiệu: 
Hình thành từ năm 1993 do giáo phu Y Mớt truyền đạo.
Ngày 25.01.2005, TGM-BMT thành lập Giáo xứ Thiên Hoa
Năm 2007: xây dựng Nhà thờ.
Linh mục tiên khởi: cha Giuse Trần Ngọc Cầu
Linh mục đương nhiệm: cha Giuse Trần Văn Roãn
Số giáo dân hiện nay: 2.000 nhân danh.
(Theo Lịch Công giáo GP.BMT 2015-2016)
 
LM Chính xứ: Giuse Trần Văn Roãn
Địa chỉ: Xã Quảng Tín, huyện Đăk R’lấp, Đăk Nông


 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...