GIÁO XỨ PHÚ VĂN


GIÁO XỨ PHÚ VĂN

Thành lập ngày: 01.4.2008
Bổn mạng: Thánh Phêrô và Phaolô
Địa chỉ: Xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
Số Giáo dân: 1469
Số Gia đình: 340

Giáo họ TRUNG KIÊN
Thành lập ngày: 2013
Bổn mạng: Thánh Giuse
Địa chỉ: Xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

Số Giáo dân: 250
Số Gia đình: 52

(cập nhật ngày 31.12.2019)


GIÁO XỨ PHÚ VĂN
Năm thành lập: 02.04.2008
Bổn mạng Giáo xứ: Thánh Phêrô và Phaolô
Số Giáo dân: 1383
Giới thiệu: 
Hình thành từ năm 1994
Năm 1995, cha GB Nguyễn Văn Hậu, Quản xứ Long Điền, thành lập Giáo họ Phú Văn
Năm 2000, chs GB. Nguyễn Huy Bắc quản nhiệm Giáo xứ Đức Hạnh và Phú Văn.
Năm 2005, cha Đaminh Trần Đình Thăng quản nhiệm Giáo xứ Đức Hạnh và Phú Văn.
Năm 2006, cha Giuse Trần Ngọc Cầu Quản xứ Đức Hạnh và quản nhiệm Phú Văn.
Ngày 02.4.2008, Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa quyết định thành lập Giáo xứ Phú Văn, đặt viên đá xây dựng Nhà thờ và bổ nhiệm cha Giuse Trần Ngọc Cầu quản nhiệm Phú Văn.
Ngày 20.11.2015, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận, chủ sự Thánh lễ Tạ Ơn, làm phép Nhà thờ mới và chủ sự nghi thức nhậm chức Quản xứ tiên khởi của cha Giuse Hồ Ngọc Vũ.
Số giáo dân hiện nay: 1.183 nhân danh.
(Theo Lịch Công giáo GP.BMT 2015-2016)
Từ năm: 2015
LM Chính xứ: Giuse Hồ Ngọc Vũ
Địa chỉ: Thôn 2, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...