GIÁO XỨ PHƯỚC QUẢ


GIÁO XỨ PHƯỚC QUẢ

Thành lập ngày: 01.9.1957
Bổn mạng: Các thánh Tử đạo Việt Nam
Địa chỉ: Xã Phước Tín, Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
Số Giáo dân: 2650
Số Gia đình: 627

Giáo họ BÌNH HƯNG
Thành lập ngày: 01.5.1973
Bổn mạng: Thánh Giuse Thợ
Địa chỉ: Xã Phước Tín, Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

Số Giáo dân: 670
Số Gia đình: 150


Giáo họ NHÂN LÝ (BÀU NGHÉ)
Thành lập ngày:
Bổn mạng:
Địa chỉ:

Số Giáo dân: 290
Số Gia đình: 87

(cập nhật ngày 31.12.2019)
 

Cha Phụ tá tại các Giáo xứ:                    

Đức Cha Giáo Phận đã bổ nhiệm           

- Cha Giuse Nguyễn Thế Anh (Dòng Thánh Thể) làm Phụ tá Giáo xứ Phước Quả.

(theo Thông Tin tháng 7-2020 của VP. TGM) GIÁO XỨ PHƯỚC QUẢ
Năm thành lập: 01.09.1957
Bổn mạng Giáo xứ: Các thánh Tử đạo Việt Nam
Số Giáo dân: 2285
Giới thiệu: 
Ngày thành lập Giáo xứ: 01/9/1957. Có khoảng 400 giáo dân.
Từ năm 1965 - 1975: giáo dân ly tán do chiến tranh.
Từ năm 1975 - 1990: giáo dân trở về sinh sống.
Năm 1994: Số giáo dân tăng lên do dân chúng các nơi di dân tự do đến lập nghiệp.
Năm 2000: Cha Giuse Lưu Thanh Kỳ Quản xứ Phước Quả sau 25 năm không có Linh mục.
Ngày 13.5.2006: Xây dựng Nhà thờ
- Linh mục tiên khởi: Cha Phêrô Phan Văn Trọng.
- Linh mục Quản xứ qua các thời kỳ:
* Cha Giuse Lưu Thanh Kỳ (2000)
* Cha Giuse Trịnh Minh Thanh
* Cha Giuse Trần Ngọc Cầu (tháng 5/2016)
- Số giáo dân (tính đến năm 2015): 3629 nhân danh
Từ năm: 2016
LM Chính xứ: Giuse Trần Ngọc Cầu
Địa chỉ: Xã Phước Tín, Tx. Phước Long, Tỉnh Bình Phước


Nhà thờ Phước Quả nhìn từ Flycam
https://youtu.be/ujKI9TGklJA
Hình ảnh Lễ Khánh Thành Nhà Giáo Lý Giáo xứ Phước Quả (18/5/2011)
https://get.google.com/albumarchive/pwa/111231529844870464477/album/5607961107315957345?source=pwa


 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...