THÁNG BA – 2023


THÁNG BA – 2023


05   14   Tm     CHÚA NHẬT II MÙA CHAY.

CMTC: 

* Các giáo xứ:

Chính Nghĩa (hạt Mẫu Tâm);

Giang Sơn (hạt Giang Sơn);

Thiên Phước (hạt Gia Nghĩa);

Vinh An (hạt Đăk Mil).


* Các giáo họ:  

Mân Côi (Gx. Vinh Quang - hạt Buôn Hô);

Bom Bo 1 (Gx. Bình Minh – ĐX);

Điêng Đu (Gx. Thiên Ân - hạt Gia Nghĩa).
12   21   Tm    CHÚA NHẬT III MÙA CHAY.

CMTC:

* Các giáo xứ:

Bác Ái (hạt Đăk Mil);

Phú Lộc (hạt Buôn Hô)


* Giáo họ Tân Phúc (Gx. Thiên Ân - hạt Gia Nghĩa).19   28   Tm    CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY.

CMTC:

* Các giáo xứ:

Vinh Hương (hạt Đăk Mil);

Châu Ninh (hạt Phước Long).


* Các giáo họ:

Kim Tân (Gx. Kim Châu - hạt Giang Sơn);

Bình An (Gx. Nghi Xuân - hạt Gia Nghĩa).26   5     Tm    CHÚA NHẬT V MÙA CHAY.


CMTC:

* Các giáo xứ:

Vinh Đức (hạt Buôn Hô);

Hương Sơn (hạt Gia Nghĩa);

Đức Hạnh (hạt Đăk Mil);

Phước Long (hạt Phước Long).

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...