Lịch Phụng vụ THÁNG BA – 2021


Lịch Phụng vụ THÁNG BA – 2021


 
 
 
 
Ý cầu nguyện:
 
Cầu cho các tín hữu siêng năng lãnh nhận bí tích Hòa Giải: Xin cho các tín hữu biết siêng năng lãnh nhận bí tích Hoà Giải với tinh thần đổi mới sâu xa, nhờ đó cảm nhận được lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.
 
 
THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE
Thánh Giuse là Bổn Mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là “Con của bác thợ mộc”. Vì thế, noi gương thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa.

01 18.01  Tm    Thứ Hai. Đn 9,4b-10;  Lc 6,36-38.

02   19   Tm    Thứ Ba. Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12.

03   20   Tm    Thứ Tư. Gr 18,18-20;  Mt 20,17-28.

04   21   Tm    Thứ Năm đầu tháng. Thánh Casimirô (Tr).
                        Gr 17,5-10;  Lc 16,19-31.

05   22   Tm    Thứ Sáu đầu tháng.
                        St 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46

06   23   Tm    Thứ Bảy đầu tháng.
                        Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32.

07   24   Tm    CHÚA NHẬT III MÙA CHAY.
                        Thánh vịnh tuần III.
                        Xh 20,1-17 (hay Xh 20,1-3.7-8.12-17);
                        Tv 18,8.9.10.11; 1Cr 1,22-25; Ga 2,13-25. Có thể dùng bài đọc (với bài tiền tụng) năm A: Xh 17,3-7; Tv 94 ,1-2.6-7.8-9; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4,5-42 (hay Ga 4,5-15.19b-26.39a.40-42).
                        (Không cử hành lễ thánh nữ Perpêtua và thánh nữ Fêlicita, tử đạo).

08   25   Tm    Thứ Hai. Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ.
                        2V 5,1-15a; Lc 4,24-30.
                        Bất cứ ngày nào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc:
                        Xh 17,1-7; Ga 4,5-42.

09   26   Tm    Thứ Ba. Thánh Phanxica Rôma, nữ tu.
                        Đn 3,25.34-43;  Mt 18,21-35.

10   27   Tm    Thứ Tư. Đnl 4,1.5-9;  Mt 5,17-19.

11   28   Tm    Thứ Năm. Gr 7,23-28;  Lc 11,14-23.

                        GHVN: Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Cẩm (1859), linh mục, tử đạo.

12   29   Tm    Thứ Sáu. Hs 14,2-10;  Mc 12,28b-34.

13 01.02  Tm    Thứ Bảy. Hs 6,1-6;  Lc 18,9-14.    

14   02   Tm    CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY.
                        Thánh vịnh tuần IV. Hôm nay có thể dùng lễ phục màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác.
                        2Sb 36,14-16.19-23; Tv 136,1-2.3.4-5.6;
                        Ep 2,4-10; Ga 3,14-21.
                        Có thể dùng bài đọc (với bài tiền tụng) năm A: 1Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14;
                        Ga 9,1-41 (hay Ga 9,1.6-9.13-17.34-38). 03        Tm       Thứ Hai. Is 65,17-21; Ga 4,43-54.
                        Bất cứ ngày nào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc:
                        Mk 7,7-9; Ga 9,1-41.
 
16   04    Tm    Thứ Ba. Ed 47,1-9.12; Ga 5,1-3a.5-16.
 
17   05   Tm    Thứ Tư. Thánh Patriciô, giám mục.
                        Is 49,8-15; Ga 5,17-30.                   
 
18   06   Tm    Thứ Năm. Thánh Cyrillô Giêrusalem, tiến sĩ Hội Thánh. Xh 32,7-14; Ga 5,31-47.
 
19   07   Tr      Thứ Sáu. THÁNH GIUSE,
                       BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA.
                        Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (lễ họ).
                        2Sm 7,4-5a.12-14a.16;
                        Tv 88,2-3.4-5.27 và 29;
                        Rm 4,13.16-18.22;
                        Mt 1,16.18-21.24a (hay Lc 2,41-51a).
                        (Được cử hành lễ an táng).

20   08   Tm    Thứ Bảy. Gr 11,18-20; Ga 7,40-53.

21   09   Tm    CHÚA NHẬT V MÙA CHAY
                        Thánh vịnh tuần I.
                        Gr 31,31-34; Tv 50,3-4.12-13.14-15;
                        Dt 5,7-9; Ga 12,20-33.
                        Có thể dùng bài đọc (với bài tiền tụng) năm A: Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45 (hay Ga 11,3-7.17.20-27.33b-45).              

22   10   Tm    Thứ Hai. Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62;
                        (hay Đn 13,41c-62); Ga 8,1-11.
                        Bất cứ ngày nào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc:
                        2V 4,18b-21.32-37; Ga 11,1-45.

23   11   Tm    Thứ Ba. Thánh Turibiô Môgrôvêjô, gm.
                        Ds 21,4-9; Ga 8,21-30.

24   12   Tm    Thứ Tư. Đn 3,14-20.91-92.95; Ga 8,31-42.
 
25   13   Tr      Thứ Năm. LỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng.
                        Is 7,10-14; 8,10;  Tv 39,7-8a.8b-9.10.11;
                        Dt 10,4-10;  Lc 1,26-38.

LƯU Ý:
Trong thánh lễ, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Chúa Thánh Thần… và đã làm người” thì quỳ gối (IM 137).

26   14   Tm    Thứ Sáu. Gr 20,10-13; Ga 10,31-42.

27   15   Tm    Thứ Bảy. Ed 37,21-28; Ga 11,45-56.

TUẦN THÁNH

28   16   Đ       CHÚA NHẬT LỄ LÁ TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA.
                        Thánh vịnh tuần II.
                        Làm phép và rước lá: Mc 11,1-10.
                        Thánh lễ:
                        Is 50,4-7;  Tv 21,8-9.17-18a.19-20.23-24; 
                        Pl 2,6-11; Mc 14,115,47 (hay Mc 15,1-39).

29   17   Tm    THỨ HAI TUẦN THÁNH
                         Is 42,1-7; Ga 12,1-11.

30   18   Tm    THỨ BA TUẦN THÁNH.
                        Is 49,1-6; Ga 13,21-33.36-38.

31   19   Tm     THỨ TƯ TUẦN THÁNH.
                               Is 50,4-9a; Mt 26,14-25.
 

                               Giáo phận Ban Mê Thuột:
                               Thánh Lễ Làm Phép Dầu tại Nhà thờ
                                    Giáo xứ Chi Lăng, Giáo hạt Mẫu Tâm.   

 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...