Lịch Phụng Vụ Tháng Năm - 2020


Lịch Phụng Vụ Tháng Năm - 2020Ý cầu nguyện: Cầu cho các phó tế: Xin cho các phó tế, khi trung thành phục vụ Lời Chúa và người nghèo, trở nên dấu chỉ sống động cho toàn Giáo Hội.
 
THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ

“Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ” (GH 67) .

01 09.4    Tr      Thứ Sáu đầu tháng.
Lễ Thánh Giuse Thợ (Tr).
Ngày Quốc tế lao động
Cv 9,1-20; Ga 6,52-59 (hay lễ về thánh Giuse: St 1,26–2,3 [hay Cl 3,14-15.17.23-24]; Mt 13,54-58).
GHVN: Thánh Aug Schoeffler Đông (1851), MEP, linh mục và thánh Gioan Louis Bonnar Hương (1852), MEP, linh mục, tử đạo.

Bổn mạng:
* Các giáo xứ: Đoàn Kết (MT); Đông Sơn (GS); Hòa Bình (GS); Thọ Thành (MT); Hòa An (GN); Xã Đoài (ĐM); Đăk Ân (PL); Tân Hưng (ĐX); Nghĩa Trung (ĐX); Giuse (PL); Tân Tiến (PL); Thống Nhất (ĐX). Pơng Drang (BH); Chính Tâm (CT).
* Các giáo họ: Kim Thành (Gx. Kim Phát – GS); Êa Uy (Gx. Buôn Hằng - CT); Bình Hưng (Gx. Phước Quả-PL); Tân Thành (Gx. Tân Hưng - ĐX); Đồng Tâm (Gx Duy Hòa – MT); Dang Kang (Gx Buôn Hằng – CT);
* Các cộng đoàn: Chính Tâm – Khiết Tâm Nha Trang (Mẫu Tâm); Hòa Tiến – MTG Bà Rịa (Hòa Tiến); Nghi Trung – MTG Bà Rịa (Nghi Trung); Thanh Lâm – MTG Bà Rịa (Vinh An); Lưu trú Hòa Bình.

02   10   Tr      Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Cv 9,31-42;  Ga 6,60-69.
GHVN: Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu (1854), tử đạo.

Kỷ niệm 09 năm linh mục
Cha M. Phaolô Thánh Giá Nguyễn Đình Trọng, Xitô PV.

03   11   Tr      CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH.
Thánh vịnh tuần IV.
CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH.
Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ.
Cv 2,14a.36-41;  Tv 22,1-3a.3b-4.5.6; 1Pr  2,20b-25;  Ga 10,1-10.
(Không cử hành lễ THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ (Đ). Lễ kính).
Quyên góp giúp ĐCV Sao Biển Nha Trang.

CMTC:
* Nhà nguyện Tòa Giám Mục (CT).
* Các giáo xứ: Nghi Xuân (GN); Tân Lập (ĐX); Bù Nho (PL).

Bổn mạng
Cha Nguyễn Văn Hoàng.

GIÁO HUẤN SỐ 23

CHÚA THÁNH THẦN CHUẨN BỊ CHO VIỆC ĐÓN NHẬN ĐỨC KITÔ (TT)

Phụng vụ Do thái và Phụng vụ Kitô giáo. Việc hiểu biết rõ hơn về đức tin và đời sống tôn giáo của dân Do Thái, như họ tuyên xưng và sống cho đến nay, có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn một số khía cạnh của Phụng vụ Kitô giáo. Đối với người Do thái cũng như với Kitô hữu, Kinh Thánh là phần cốt yếu của cả hai nền phụng vụ: công bố Lời Chúa, đáp lại Lời Chúa, kinh nguyện ca ngợi và chuyển cầu cho người sống và kẻ chết, sự khẩn cầu lòng thương xót Chúa. Phụng vụ Lời Chúa, trong cơ cấu đặc trưng của nó, bắt nguồn từ phụng vụ Do thái. Các Giờ Kinh Phụng Vụ cũng như các bản văn và công thức phụng vụ khác, cũng song song với phụng vụ Do thái, kể cả các kinh nguyện đáng kính nhất của chúng ta, như kinh “Lạy Cha”. Các Kinh Nguyện Thánh Thể cũng được cảm hứng từ những kiểu mẫu của truyền thống Do thái. Liên hệ giữa phụng vụ Do thái và phụng vụ Kitô giáo, kể cả những khác biệt trong nội dung, có thể thấy rõ cách đặc biệt trong các ngày lễ lớn của Năm Phụng Vụ, như lễ Vượt Qua. Các Kitô hữu và người Do thái cùng cử hành lễ Vượt Qua: đối với người Do thái đó là lễ Vượt Qua của lịch sử hướng tới tương lai; còn đối với các Kitô hữu, lễ Vượt Qua đã được hoàn thành trong sự chết và sự sống lại của Đức Kitô, tuy vẫn luôn trông đợi sự hoàn tất chung cuộc.
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1096)

04   12   Tr      Thứ Hai.
Cv 11,1-18;  Ga 10,11-18 (hay Ga 10,1-10)

Bổn mạng các cộng đoàn: CQP – BMT; CQP – Quỳnh Ngọc (Quỳnh Ngọc); Đoàn Kết – CQP (Đoàn Kết); Đức Hạnh – CQP (Đức Hạnh); Kim Châu – CQP (Kim Châu).

05   13   Tr      Thứ Ba. Cv 11,19-26;  Ga 10,22-30.

Tiết khí: Lập hạ (bắt đầu mùa hè).

06   14   Tr      Thứ Tư. Cv 12,24–13,5a;  Ga 12,44-50.

07   15   Tr      Thứ Năm đầu tháng.
Cv 13,13-25;  Ga 13,16-20.

08   16   Tr      Thứ Sáu. Cv 13, 26-33;  Ga 14, 1-6.

09   17   Tr      Thứ Bảy. Cv 13,44-52;  Ga 14,7-14.
GHVN: Thánh Giuse Ngô Duy Hiển (1840), Lm OP, Tử đạo.

10   18   Tr      CHÚA NHẬT V PHỤC SINH.
Thánh vịnh tuần I.
Cv 6,1-7; Tv 32,1-2.4-5.18-19; 1Pr  2,4-9;  Ga 14,1-12.

CMTC:
* Các giáo xứ: Xuân Lộc (ĐM); Hòa An (GN); Giuse (PL); Sơn Long (PL).
Giáo họ Lộ Đức (Phú Long - CT).

Kỷ niệm 2 năm linh mục quý cha:
Phaolô Phạm Đức Chương; Phaolô Nguyễn Đình Cương; Giuse Đậu Đình Hà; Phêrô Nguyễn Tiến Hải; Phêrô Vương Tiên Hoàng;  Giuse Nguyễn Quý Hồng; Đa Minh Nguyễn Quang Huy; Đa Minh Nguyễn Vũ Hoàng Long; Giuse Hoàng Đức Nhung; Giuse Trần Văn Tam; Giuse Nguyễn Thanh Tâm; Giuse Vũ Văn Thảo; Phaolô Võ Hữu Thọ; Tôma Aquinô Nguyễn Văn Tình.

Xin cầu nguyện cho cha
Dom. Trần Khắc Thiệu (+1975)

GIÁO HUẤN SỐ 24

CHÚA THÁNH THẦN CHUẨN BỊ CHO VIỆC ĐÓN NHẬN ĐỨC KITÔ (TT)

Trong phụng vụ của Giao Ước Mới, mọi hoạt động phụng vụ, đặc biệt việc cử hành thánh lễ và các bí tích, đều là cuộc gặp gỡ giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Cộng đoàn phụng vụ được hợp nhất “nhờ ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần”, Đấng quy tụ các con cái Thiên Chúa trong Thân Thể duy nhất của Đức Kitô. Cộng đoàn này vượt trên các mối liên hệ phàm nhân, chủng tộc, văn hoá và xã hội.

Cộng đoàn phải chuẩn bị để gặp gỡ Chúa mình, sao cho là một dân đã hoàn toàn sẵn sàng (x. Lc 1,17). Việc chuẩn bị các tâm hồn như vậy là công việc chung của Chúa Thánh Thần và của cộng đoàn, đặc biệt là của các thừa tác viên của cộng đoàn. Ân sủng của Chúa Thánh Thần tìm cách khơi dậy đức tin, sự hối cải tâm hồn và sự đồng thuận theo thánh ý Chúa Cha. Phải có những chuẩn bị này để có thể đón nhận những ân sủng khác được truyền thông trong chính việc cử hành, và các hoa trái của cuộc sống mới mà việc cử hành nhằm sản sinh ra sau đó. 
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1097, 1098)

11   19   Tr      Thứ Hai. Cv 14,5-18;  Ga 14,21-26.
GHVN: Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm (1847), tử đạo.

12   20   Tr      Thứ Ba. Thánh Nêrêô và thánh Achilêô, tử đạo (Đ). Thánh Pancratiô, tử đạo (Đ).
Cv 14,19-28;  Ga 14,27-31a.

Kỷ niệm 11 năm Giám mục
Đức Cha Vinh Sơn-Phaolô.

13    21   Tr      Thứ Tư. Đức Mẹ Fatima (Tr).
Cv 15,1-6;  Ga 15,1-8
(hay lễ về Đức Mẹ Is 61,9-11; Lc 11,27-28)
 
14   22   Đ       Thứ Năm. THÁNH MATTHIA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
Cv 1, 15-17.20-26;  Tv 112,1-2.3-4.5-6.7-8; Ga 15, 9-17.
 
Kỷ niệm 05 năm linh mục
Cha Giuse Nguyễn Quang Diệu.

15   23   Tr      Thứ Sáu. Cv 15,22-31;  Ga 15,12-17.

16   24   Tr      Thứ Bảy. Cv 16,1-10;  Ga 15,18-21.

17   25   Tr      CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH.
Thánh vịnh tuần II.
Cv 8,5-8.14-17;  Tv 65,1-3a.4-5.6-7a.16.20; 1Pr  3,15-18;  Ga 14,15-21.

CMTC:
* Các giáo xứ:
Gia Nghĩa (GN); Phước Tín (PL);
Pơng Drang (BH); Long Hà (PL).
* Các giáo họ:
Thăng Tiến (Gx.Thuận Hiếu - CT); Buôn Trấp (Gx. Quỳnh Ngọc - MT); Mỹ Yên (Gx. Vinh An - ĐM);

GIÁO HUẤN SỐ 25

CHÚA THÁNH THẦN NHẮC NHỞ MẦU NHIỆM ĐỨC KITÔ

Chúa Thánh Thần và Hội Thánh cùng cộng tác để Đức Kitô và công trình cứu độ của Người được biểu lộ trong phụng vụ. Đặc biệt trong bí tích Thánh Thể, và một cách tương tự trong các bí tích khác, phụng vụ là sự tưởng niệm mầu nhiệm Cứu Độ. Chúa Thánh Thần là ký ức sống động của Hội Thánh (x. Ga 14,26).

Lời Chúa. Trước hêt, Chúa Thánh Thần gợi cho cộng đoàn phụng vụ nhớ lại ý nghĩa của biến cố cứu độ khi Ngài ban sức sống cho Lời Chúa đang được loan báo, để chúng ta có thể đón nhận và sống Lời Chúa:

“Trong cử hành phụng vụ, Thánh Kinh là hết sức quan trọng. Thật vậy, những bài trích từ Thánh Kinh được đọc lên, rồi được giải thích trong bài giảng, những Thánh vịnh trong Thánh Kinh được hát lên ; và do sự gợi hứng và thúc đẩy của Thánh Kinh mà những lời kinh, lời nguyện và các bài phụng ca tuôn trào ; và cũng từ  Thánh Kinh mà các hành động cũng như các dấu chỉ có được ý nghĩa của chúng” (Công Đồng Vaticanô II, Hiến chế Sacrosanctum Concilium, 24).
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1099, 1100)

18   26   Tr      Thứ Hai. Thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Cv 16,11-15;  Ga 15,26–16,4a.

19   27   Tr      Thứ Ba. Cv 16,22-34;  Ga 16,5-11.

20   28   Tr      Thứ Tư. Thánh Bernarđinô Siêna, linh mục (Tr). Cv 17,15.22–18,1;  Ga 16,12-15.
 
Kỷ niệm 48 năm linh mục
Cha Giuse Trịnh Văn Hân.

Tiết khí: Tiểu mãn (lũ nhỏ - duối vàng).

21   29   Tr      Thứ Năm. Thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ).
Cv 18,1-8;  Ga 16,16-20.

22   30   Tr      Thứ Sáu. Thánh Rita Cascia, nữ tu (Tr).
Cv 18,9-18;  Ga 16,20-23a.
GHVN: Thánh Micae Hồ Đình Hy (1857); Thánh Lôrenxô Phạm Viết Ngôn (1862), tđ

23   04    Tr      Thứ Bảy. Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28.
Chiều: LẼ VỌNG CHÚA THĂNG THIÊN (Tr). Các bài đọc: Lấy ở chính ngày lễ.

Xin cầu nguyện cho Đức Cố Giám mục:
Giuse Nguyễn Tích Đức (+2011).

24   2     Tr      CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Cv 1,1-11;  Tv 46,2-3.6-7.8-9; Ep 1,17-23;   Mt 28,16-20.

CMTC:
* Đan viện Thiên Hòa (CT).
* Các giáo xứ:
Quảng Nhiêu (BH); Hòa Tiến (GN); Thanh Hòa (PL).

Bổn mạng
* Giáo xứ Thiên Đăng (BH)
* Cộng đoàn Pơng Drang – CQP (Buôn Hô).
 
Kỷ niệm 11 năm linh mục
Cha Giuse Nguyễn Văn Thiện, O.Carm.
 
GIÁO HUẤN SỐ 26

CHÚA THÁNH THẦN NHẮC NHỞ MẦU NHIỆM ĐỨC KITÔ (TT)

Chúa Thánh Thần ban cho người đọc cũng như người nghe, tuỳ theo việc họ chuẩn bị tâm hồn, sự hiểu biết thiêng liêng về Lời Chúa. Qua các lời, các hành động và các biểu tượng, dệt thành việc cử hành, Chúa Thánh Thần đưa các tín hữu và các thừa tác viên vào trong tương quan sống động với Đức Kitô, là Lời và Hình Ảnh của Chúa Cha, để họ có thể làm sao cho ý nghĩa của các điều họ nghe, họ chiêm ngắm và họ hành động trong cuộc cử hành, được đưa vào trong đời sống của họ.

“Chính Lời của ơn cứu độ nuôi dưỡng đức tin trong tâm hồn các tín hữu ; nhờ đức tin đó mà cộng đoàn các tín hữu khởi đầu và lớn lên” (Công Đồng Vaticanô II, Sắc lệnh Presbyterorum ordinis, 4).

Việc loan báo Lời Chúa không dừng lại nơi một lời giảng dạy nào đó: nó đòi hỏi sự đáp lại của đức tin, xét như một ưng thuận và dấn thân, để có một Giao ước giữa Thiên Chúa với dân Ngài. Chúa Thánh Thần còn ban ơn đức tin, củng cố và làm tăng trưởng đức tin trong cộng đoàn. Cộng đoàn phụng vụ trước hết là sự hiệp thông trong đức tin.
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1102, 1102)

25   3     Tr      Thứ Hai. Thánh vịnh tuần III. Thánh Bêđa Khả Kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng (Tr). Thánh Maria Magđalêna Pazzi, trinh nữ (Tr).
Cv 19,1-8; Ga 16,29-33.
GHVN: Thánh Phêrô Đoàn Văn Vân (1857), Thầy giảng, tử đạo.
 
Kỷ niệm 10 năm linh mục
Cha Phêrô Nguyễn Anh Dũng, SMV.

26   4     Tr      Thứ Ba. Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ. Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a.
GHVN: Thánh Gioan Đoàn Trịnh Hoan (1861), linh mục, tử đạo và Thánh Matthêu Nguyễn Văn Phượng (1861), tử đạo.
 
Kỷ niệm 53 năm Linh mục
Cha Đa Minh Phạm Bá Tòng.

27   5     Tr      Thứ Tư. Thánh Augustinô Cantuariô (Tr).
Cv 20,28-38;  Ga 17,11b-19.
 
28   6     Tr      Thứ Năm. Cv 22,30–23,6-11;  Ga 17,20-26.
GHVN: Thánh Phaolô Trần Văn Hạnh (1859), tử đạo.

Kỷ niệm 51 năm linh mục
Cha Giuse Trần Mạnh Cường.

Xin cầu nguyện cho cha
Phêrô Phạm Hữu Nghi (+1972).

29   7     Tr      Thứ Sáu. Thánh Phaolô VI, giáo hoàng.
(Được tuyên thánh ngày 14.10.2018)
Cv 25,13b-21;  Ga 21,15-19.
 
Kỷ niệm
* 47 năm linh mục
  Cha Giuse Trần Văn Phúc.
* 8 năm linh mục:
   Cha Tôma Nguyễn Quốc Thịnh.

30   8     Tr      Thứ Bảy. Cv 28,16-20.30-31;  Ga 21,20-25.
              Đ       Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.
St 11,1-9 (hay Xh 19,3-8a.16-20b; hay Ed 37,1-14; hay Ge 3,1-5). Tv103,1-2a.24 và 35c.27-28.29bc-30; Rm 8,22-27; Ga 7,37-39.
 
Kỷ niệm 12 năm linh mục
Cha Josaphat Hoàng Hữu Đạo, FSF.

31   9     Đ       CHÚA NHẬT
CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Cv 2,1-11; Tv 103,1ab và 24ac.29bc-30.31 và 34; 1Cr 12,3b-7.12-13Ga 20,19-23.  
Đọc hay hát Ca tiếp liên.
(Không cử hành lễ ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ELISABETH. Lễ kính).

CMTC:
* Các giáo xứ:
Phước Quả (PL); Êa H’leo (BH).
* Các giáo họ:
Kim Thành (Kim Phát - GS);
Êa Tân (Gx. Phú Lộc - BH).

Bổn mạng:
* Giáo xứ Thánh Linh (MT).
* Giáo họ Thánh Linh (Gx. Thiên Hoa - GN).
* Các cộng đoàn:  Chúa Thánh Thần - Carmel (OCD) - (Kim Mai);  Thánh Linh - Con Đức Mẹ Vô Nhiễm (ĐM) - (Thánh Linh).
(ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ELISABETH).

Bổn mạng các cộng đoàn: Tu Đoàn Thừa Sai Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế -  Quảng Phúc (SMMR); Tu Đoàn Nữ Thừa Sai Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế - Tân Hưng.
 
Kỷ niệm
* 57 năm linh mục
  Đức Ông Đa Minh Hà Duy Khâm.
* 54 năm Linh mục
   Cha Giuse Đặng Sĩ Bình.

Xin cầu nguyện cho cha
Giuse Phạm Quang Đoan (+1990).

GIÁO HUẤN SỐ 27

CHÚA THÁNH THẦN NHẮC NHỞ MẦU NHIỆM ĐỨC KITÔ (TT)

Kinh Tưởng Niệm. Việc cử hành phụng vụ luôn quy chiếu về những lần can thiệp cứu độ của Thiên Chúa trong lịch sử. “Nhiệm cục mạc khải này được thựchiện bằng các việc làm và lời nói có liên hệ mật thiết với nhau, theo nghĩa là … các lời … công bố các việc làm và làm sáng tỏ mầu nhiệm được chứa đựng trong đó” (Công Đồng Vaticanô II, Hiến chế tín lý Dei Verbum, 2). Trong phụng vụ Lời Chúa, Chúa Thánh Thần “nhắc” cho cộng đoàn “nhớ” tất cả những gì Đức Kitô đã làm cho chúng ta. Theo bản chất của các hành động phụng vụ và theo các truyền thống nghi lễ của các Giáo Hội, việc cử hành “nhắc nhớ lại” kỳ công của Thiên Chúa trong phần Tưởng Niệm được triển khai dài hay ngắn. Chúa Thánh Thần, Đấng nhắc cho Hội Thánh nhớ lại như vậy, cũng thúc giục Hội Thánh tạ ơn và ca ngợi. (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1103)

LƯU Ý:

Sau Chúa nhật Hiện Xuống, Nến Phục Sinh được đặt tại Giếng Rửa Tội, để khi rửa tội thì đốt lên và châm nến cho những người lãnh bí tích. Trong lễ nghi an táng, Nến Phục Sinh được đặt gần quan tài, để nói lên rằng cái chết của người Kitô hữu là một cuộc Vượt Qua đích thực (CE 372 và Thông tư Bộ Phụng Tự ngày 16-01-1988, số 99).

Ngoài Mùa Phục Sinh, không được đặt và đốt Nến Phục Sinh trên cung thánh.

 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...