Lịch Phụng Vụ Tháng Tư - 2020


Lịch Phụng Vụ Tháng Tư - 2020

 


Ý cầu nguyện: Cầu cho những người nghiện ngập được giải thoát: Xin cho những người đang nghiện ngập được tận tình giúp đỡ và đồng hành để họ được giải thoát khỏi tình trạng đau khổ này.

01 09.03  Tm    Thứ Tư.
Đn 3,14-20.91-92.95; Ga 8,31-42.

02   10   Tm    Thứ Năm đầu tháng. Thánh Phanxicô Paola, ẩn tu.
St 17,3-9; Ga 8,51-59.
GHVN: Thánh Đa Minh Vũ Đình Tước (1839), linh mục, tử đạo.

03   11   Tm    Thứ Sáu đầu tháng.
Gr 20,10-13; Ga 10,31-42.

04   12   Tm    Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Isiđôrô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.
Ed 37,21-28; Ga 11,45-56.

Kỷ niệm 59 năm linh mục
Cha Giuse Nguyễn Tiến Lễ.

Tiết khí: Thanh minh (trời trong sáng).

 
TUẦN THÁNH

1. Trong Tuần Thánh, Hội Thánh cử hành những mầu nhiệm cứu độ mà Chúa Kitô đã hoàn tất vào những ngày cuối cùng Người ở trần gian, từ lúc Người vào thành Giêrusalem với tư cách là Đấng Mêsia đến cuộc Thương Khó hồng phúc và Phục Sinh vinh quang của Người. Mùa Chay kết thúc ngay trước Thánh Lễ Tiệc Ly.

Tam nhật Vượt Qua bắt đầu với thánh lễ ban chiều tưởng niệm Bữa Tiệc Ly của Chúa, được tiếp diễn trong ngày thứ Sáu Chúa chịu thương khó và ngày thứ Bảy Thánh, rồi kết thúc bằng giờ Kinh Chiều Chúa nhật Phục Sinh; trung tâm của Tam Nhật là Đêm Canh Thức Vượt Qua.

Trong các ngày Tuần Thánh, đừng cử hành các bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức là những bí tích được dành cho Đêm Canh Thức Vượt Qua, nhưng nên cử hành sám hối.

2. Các lễ nghi Tuần Thánh, tức là làm phép và rước lá, kiệu Mình Thánh Chúa sau Thánh Lễ Tiệc Ly, nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa và Đêm Canh Thức Vượt Qua, có thể cử hành trong mọi nhà thờ và nhà nguyện.

Tuy nhiên trong các nhà thờ không phải là nhà thờ giáo xứ và trong các nhà nguyện, chỉ nên cử hành các nghi thức nói trên nếu các nghi thức có thể được cử hành cách xứng đáng, nghĩa là có một số người giúp lễ xứng hợp, có thể hát ít là một vài phần trong nghi thức và có đủ một số giáo dân tham dự.
Các mục tử cần lưu ý để giúp các tín hữu hiểu rõ ý nghĩa và cơ cấu các nghi thức của những ngày này, và hướng dẫn họ tham dự tích cực vào những nghi thức ấy cho hiệu quả.

05   13   Đ       CHÚA NHẬT LỄ LÁ. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA.
Thánh vịnh tuần II.
Làm phép và rước lá: Mt 21,1-11.
Thánh lễ: Is 50,4-7;  Tv 21,8-9.17-18a.19-20.23-24; Pl 2,6-11; Mt 26,14–27,66 (hay Mt 27,11-54).
(Không cử hành lễ Thánh Vincent Ferrer (Vinh Sơn Ferriê), linh mục).  

Bổn mạng:
* Giáo họ
Vinh Sơn (Gx. Phúc Thành –ĐM).
* Quý Cha: Mai Văn Hòa; Phạm Hữu Mạnh; Phạm Tiến Duẩn, OP; Mai Hoài Thương, CM.

GIÁO HUẤN SỐ 19

CÔNG TRÌNH CỦA ĐỨC KITÔ TRONG PHỤNG VỤ:
PHỤC VỤ TRẦN THẾ THAM DỰ VÀO PHỤNG VỤ TRÊN TRỜI

“Trong phụng vụ trần thế, chúng ta tham dự như một cách nếm trước phụng vụ trên trời, được cử hành trong thành thánh Giêrusalem, nơi chúng ta là lữ khách đang tiến về, ở đó, Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa, là thừa tác viên của cung thánh, và của nhà tạm đích thực; chúng ta hợp cùng toàn thể đạo binh trên trời đồng thanh ca ngợi tôn vinh Chúa; chúng ta kính nhớ các Thánh, và hy vọng được đồng phần với các ngài; chúng ta mong đợi Đấng Cứu Độ là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, cho đến khi Người, là sự sống của chúng ta xuất hiện, và chúng ta sẽ xuất hiện với Người trong vinh quang” (Công Đồng Vaticanô II, Hiến chế Sacrosanctum Concilium, 8 ; Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 50).
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1090)

LƯU Ý:
 
1. Hôm nay, Hội Thánh tưởng niệm Chúa Kitô vào thành Giêrusalem để hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua của Người. Vì thế, trong mọi thánh lễ đều kính nhớ việc Chúa vào thành bằng cuộc rước lá (hình thức I), hoặc bằng nghi thức nhập lễ đơn giản trước thánh lễ chính (hình thức II), hay bằng nghi thức nhập lễ đơn giản trước các thánh lễ khác (hình thức III). Nghi thức nhập lễ trọng thể có thể lập lại trước một (hoặc hai) thánh lễ khác có đông giáo dân tham dự. Cuộc rước lá chỉ làm một lần.

2. Lá đã được làm phép được lưu trữ tại các gia đình, nhằm nhắc nhở Chúa Kitô vinh thắng.

3. Hôm nay dùng lễ phục đỏ. Khi rước lá, linh mục mặc áo lễ hay áo choàng.

4. Sau cuộc rước lá hay nghi thức nhập lễ trọng thể, bỏ làm dấu thánh giá và nghi thức sám hối hoặc rảy nước thánh đầu lễ và đọc ngay lời nguyện nhập lễ. Sau đó, thánh lễ tiếp tục như thường lệ.

5. Vì lý do mục vụ, có thể bỏ một hoặc hai bài đọc trước bài Tin Mừng, nhưng cũng vì lợi ích thiêng liêng của giáo dân, nên đọc trọn vẹn bài Thương Khó và không bỏ các bài đọc trước đó.

6. Khi đọc bài Thương Khó, không mang đèn nến, không xông hương, không chào và cũng không ghi dấu thánh giá trên sách. Phó tế đọc bài Thương Khó, hoặc nếu không có phó tế thì linh mục đọc. Giáo dân cũng có thể đọc bài Thương Khó, nhưng nếu được, nên dành những lời của Chúa Kitô cho linh mục. Nếu là phó tế, trước khi đọc bài Thương Khó, phải đến xin chủ tế ban phép lành như trong các thánh lễ khác.

Hết bài Thương Khó, xứng “Đó là lời Chúa” như thường lệ, nhưng không hôn sách. Sau đó nên giảng, dù là vắn tắt. cũng có thể giữ thing lặng một lúc.

7. Nơi nào không cử hành thánh lễ, có thể cử hành Phụng vụ Lời Chúa để tưởng niệm việc Chúa vào thành Giêrusalem và cuộc Thương Khó của Chúa, vào giờ thích hợp chiều thứ Bảy hoặc ngày Chúa nhật.

06   14   Tm    THỨ HAI TUẦN THÁNH.
Is 42,1-7; Ga 12,1-11.
GHVN: Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh (1857), linh mục, tử đạo.

Bổn mạng:
* Giáo xứ An Bình (PL).
* Giáo họ Tân Lợi (Tân Lập – ĐX).

LƯU Ý:
Các ngày trong Tuần Thánh, từ thứ Hai đến thứ Tư phải cử hành thánh lễ theo ngày; không được cử hành thánh lễ nào khác, trừ thánh lễ an táng.
 
07   15   Tm    THỨ BA TUẦN THÁNH.
Is 49,1-6; Ga 13,21-33.36-38.
(Không cử hành lễ thánh Gioan Lasan, linh mục).
GHVN: Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu (1861), linh mục, tử đạo.

Bổn mạng CĐ La San Mỹ Yên (Gx.Vinh An)

08   16   Tm    THỨ TƯ TUẦN THÁNH.
Is 50,4-9a; Mt 26,14-25.
Tại Gp. BMT- Thánh Lễ Làm Phép Dầu tại Nhà thờ Gx. Chi Lăng, Giáo hạt Mẫu Tâm.

Kỷ niệm 45 năm linh mục
Cha GB. Nguyễn Minh Hảo.

Xin cầu nguyện cho cha    
Antôn Phạm Ngọc Lan (+1992).
 
09   17   Tm    THỨ NĂM TUẦN THÁNH.       
Thánh lễ sáng.
THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU (Tr).
Is 61,1-3a.6a.8b-9; Kh 1,5-8; Lc 4,16-21.

LƯU Ý:

1. Hôm nay chỉ cử hành Thánh Lễ Thánh lễ Tiệc Ly. Cấm mọi thánh lễ không có giáo dân tham dự và thánh lễ an táng.

2. Thánh Lễ Làm Phép Dầu, do Đức Giám Giám Mục chủ tế cùng với linh mục đoàn của ngài đồng tế, bày tỏ sự hiệp thông giữa giám mục và linh mục đoàn. Để nói lên sự hợp nhất của linh mục đoàn trong giáo phận, nên có các linh mục từ các giáo hạt về đồng tế với Đức Giám Mục.

Giáo dân cũng nên tham dự đông đảo và rước lễ trong thánh lễ này.

3. Thánh lễ Làm Phép Dầu cử hành với lễ phục trắng.

4. Dầu mới được làm phép và hiến thánh được cung kính đưa tới các nhà thờ giáo xứ; dầu cũ thì đốt đi hoặc dùng để đốt đèn chầu.

Có thể tổ chức rước Dầu mới trước Thánh Lễ Tiệc Ly hay vào thời gian thích hợp, nhằm dạy các tín hữu về việc sử dụng và hiệu năng của Dầu Thánh trong đời sống Kitô giáo.

5. Nếu hôm nay khó có thể quy tụ giáo sĩ và giáo dân về bên giám mục, Thánh Lễ làm Phép Dầu có thể cử hành một ngày nào trước đó, gần lễ Phục Sinh.

TAM NHẬT VƯỢT QUA

“Chúa Kitô đã hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại và tôn vinh Thiên Chúa cách hoàn hảo, nhất là nhờ mầu nhiệm Vượt Qua của Người; nhờ đó, Người đã chết để tiêu diệt sự chết của chúng ta và sống lại để khôi phục sự sống cho chúng ta. Vì thế Tam Nhật Vượt Qua, nhằm tưởng niệm cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Chúa, sáng chói lên như tột đỉnh của năm Phụng Vụ” (AC 18).

LƯU Ý:

1. Trong Tam Nhật Vượt Qua, không được cử hành thánh lễ nào khác, kể cả thánh lễ an táng.

2. Các cộng đoàn tu sĩ ít người nên về dự lễ nghi tại các nhà thờ lớn hơn. Nếu một linh mục phục trách nhiều giáo xứ nhỏ, giáo dân nên quy tụ về dự lễ ở nhà thờ chính.

Tuy nhiên, nếu một linh mục phụ trách hai hay nhiều giáo xứ, trong đó có đông giáo dân tham dự và các nghi thức có thể cử hành cách xứng đáng, long trọng, thì cha xứ được phép cử hành các nghi lễ Tam Nhật Vượt Qua một lần thứ hai.

3. Về việc rước lễ:

a. Ngày thứ Năm Tuần Thánh, chỉ được cho tín hữu rước lễ trong Thánh Lễ Làm Phép Dầu và Thánh Lễ Tiệc Ly mà thôi. Theo luật chung, ai đã rước lễ ban sáng, còn được rước lễ trong Thánh Lễ Tiệc Ly.

Được đưa Mình Thánh cho bệnh nhân bất cứ giờ nào trong ngày.

b. Ngày thứ Sáu Tuần Thánh, chỉ cho tín hữu rước lễ trong nghi thức Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa mà thôi.

Có thể đưa Mình Thánh bất cứ giờ nào cho những bệnh nhân không tham dự nghi thức được.

c. Thứ Bảy Tuần Thánh, trước Canh Thức Vượt Qua, chỉ được đưa Mình Thánh như Của Ăn Đàng mà thôi.

09   17   Tr      THỨ NĂM TUẦN THÁNH.
Thánh lễ chiều. THÁNH LỄ TIỆC LY.
Xh 12,1-8.11-14; Tv 115,12-13.15 và 16bc.17-18; 1Cr 11,23-26;  Ga 13,1-15.

10   18   Đ       THỨ SÁU TUẦN THÁNH.
TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. Giữ chay và kiêng thịt.
Is 52,13–53,12;  Tv 30, 2 và 6.12-13.15-16.17 và 25; Dt 4,14-16–5,7-9;  Ga 18,1–19,42.
  • Số tiền hôn chân Chúa hôm nay góp quỹ bác ái của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.
LƯU Ý:

1. Hôm nay Chiên Vượt Qua của chúng ta là Đức Kitô đã chịu hiến tế, nên Hội Thánh nhìn ngắm và kính thờ thánh giá của Chúa và Hôn Phu của mình, tưởng niệm mình đã phát xuất từ cạnh sườn Chúa Kitô đang an giấc trên thánh giá, và cầu xin cho cả thế giới được ơn cứu độ.

2. Theo truyền thống rất xa xưa, hôm nay Hội Thánh không cử hành Thánh Thể.

Hôm nay chỉ cho giáo dân rước lễ trong nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa mà thôi. Tuy nhiên, có thể đưa Mình Thánh bất cứ giờ nào cho những bệnh nhân không tham dự nghi thức được.

3. Hôm nay và ngày mai, Hội Thánh không cử hành bí tích nào hết, trừ bí tích Hòa Giải và xức Dầu Bệnh Nhân. Nếu có phải an táng thì không hát, không đàn, không chiêng trống.

4. Hôm nay giữ chay và kiêng thịt.

Vì là chay Vượt Qua, do đó rất nên kéo dài cho tới Canh Thức Vượt Qua, để tâm hồn được nâng cao và mở rộng mà đạt tới niềm vui của Chúa nhật Phục Sinh (PV, số 110).

5. Nếu có thể, nên long trọng cử hành giờ Kinh Sách và Kinh Sáng chung với giáo dân.

6. Khoảng 3 giờ chiều, cử hành cuộc Thương Khó của Chúa; nếu lý do mục vụ đòi hỏi, có thể cử hành vào giờ thuận tiện hơn từ sau 12 giờ trưa, song đừng muộn quá 9 giờ tối.

7. Bàn thờ hoàn toàn để trống: không thánh giá, không chân đèn, không trải khăn.

8. Về bài Thương Khó, xem chỉ dẫn ở Chúa Nhật lễ Lá.

9. Chỉ dùng một thánh giá duy nhất trong nghi thức kính thờ.

Nếu vì số dân chúng đông, mỗi người không thể lên tôn kính thánh giá được, thì sau khi một phần tín hữu đã tôn kính, linh mục cầm thánh gia lên trước bàn thờ, nói ít lời kêu mời dân chúng kính thờ thánh giá, rồi nâng cao thánh giá trong giây lát để mọi người thinh lặng tôn thờ.

10. Kính thờ thánh giá xong, đi rước Mình Thánh từ bàn thờ phụ về và cho rước lễ. Sau đó lại rước Mình Thánh với hình thức đơn giản về nơi cất giữ, với đèn chầu như thường lệ.

11. Sau buổi cử hành thì lột khăn bàn thờ, nhưng để lại thánh giá và các chân đèn.

Nên đặt thánh giá cho các tín hữu kính thờ ở một nơi thuận tiện cho việc cầu nguyện và suy niệm.

12. Từ sau khi kính thờ thánh giá cho đến Canh Thức Vượt Qua, cúi mình mỗi khi đi ngang qua trước thánh giá.
      
13. Nên quý trọng các việc đạo đức có giá trị mục vụ, như: kiệu thương khó, đi Đàng Thánh Giá, suy gẫm các sự thương khó Đức Mẹ, v.v…

11   19   Tr      THỨ BẢY TUẦN THÁNH.
CANH THỨC VƯỢT QUA
 
  1. St 1, 1–2,2 (hay St 1,1.26-31a).
    Tv 103, 1-2a.5-6.10 và 12.13-14.24 và 35c.
    (Hay Tv 32, 4-5.6-7.12-13.20 và 22).
 
 
    2. St 22, 1-18 (hay St 22,1-2.9a.10-13.15-18).
        Tv 15,5 và 8.9-10.11.
 
    3. Xh 14, 15–15, 1.
        Tv Xh 15,1-2.3-4.5-6.17-18.
 
    4. Is 54,5-14.
        Tv 29,2 và 4.5-6.11-12a và 13b.
 
    5. Is 55,1-11.
        Tv  Is 12,2-3.4bcd.5-6.
 
    6. Br 3,9-15.32–4,4.
       Tv 18,8.9.10.11.
 
    7. Ed 36, 16-17a.18-28.
       Tv 41,3.5bcde; 42,3.4.
       (Nếu có rửa tội: Tv Is 12,2-3.4bcd.5-6.
        Hay Tv 50, 12-13.14-15.18-19.
 
    8. Rm 6, 3-11.
       Tv 117, 1-2.16ab và 17.22-23.
 
    9. Mt 28,1-10.
 
Vì Canh Thức Vượt Qua thuộc Chúa nhật Phục Sinh, nên phải tránh trình bày nghi thức đó như là những giờ phút cuối cùng của thứ Bảy Tuần Thánh (Thông tư Bộ Phụng Tự ngày 16-01-1988, số 95).
 
LƯU Ý:

1. Thứ Bảy Tuần Thánh, Hội Thánh ở bên cạnh mồ Chúa, để suy niệm việc Chúa chịu thương khó, chịu chết và xuống ngục tổ tông, đồng thời ăn chay cầu nguyện để trông đợi Chúa phục sinh.

2. Nếu có thể, nên cử hành giờ Kinh Sách và Kinh Sáng chung với giáo dân. Bằng không, cử hành Phụng Vụ Lời Chúa hay làm việc đạo đức khác diễn tả mầu nhiệm cử hành hôm nay, nhất là để kính Đức Maria cùng liên kết với sự thương khó của Chúa Giêsu.

3. Trong nhà thờ có thể trưng bày cho giáo dân tôn kính ảnh Chúa Kitô chịu đóng đinh hoặc mai táng trong mồ, hoặc ảnh Chúa xuống ngục tổ tông minh họa mầu nhiệm ngày thứ Bảy Tuần Thánh, hoặc ảnh Đức Mẹ Sầu Bi.
       
4. Hôm nay không cử hành thánh lễ và các bí tích khác, trừ bí tích Hòa Giải và Xức Dầu Bệnh Nhân. Chỉ có thể cho rước lễ như của Ăn Đàng.

 
MÙA PHỤC SINH

“Năm mươi ngày từ Chúa Nhật Phục Sinh đến Chúa Nhật Hiện Xuống, được cử hành trong niềm hân hoan phấn khởi, như một ngày lễ duy nhất, hơn thế, như một ‘Đại Chúa Nhật’. Đặc biệt trong những ngày này hát Hallêluia” (AC 22)

CẦN LƯU Ý:

1. Trong thánh lễ, thay vì nghi thức sám hối, thì rảy nước thánh (đã làm phép đêm trước) để nhắc lại bí tích Thánh Tẩy.

2. Nến Phục Sinh đặt gần giảng đài hoặc gần bàn thờ, và được thắp sáng trong các giờ cử hành phụng vụ trọng thể hơn của mùa này, tức là trong thánh lễ, giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều, cho đến hết Chúa Nhật Hiện Xuống.

3. Các ngày trong tuần bát nhật, mừng như lễ trọng kính Chúa, nhưng không đọc kinh Tin Kính trong thánh lễ (x. AC 24).

4. Các ngày trong tuần bát nhật Phục Sinh chỉ được cử hành thánh lễ an táng mà thôi. Không được cử hành các thánh lễ khác.

5. Các Chúa nhật Mùa Phục Sinh không được cử hành các thánh lễ khác, kể cả thánh lễ an táng.

6. Từ hôm nay cho đến hết Chúa nhật Hiện Xuống, đọc kinh “Lạy Nữ Vương Thiên Đàng”.

Các ngày trong tuần Mùa Phục Sinh:
Linh mục có thể chọn hoặc thánh lễ theo ngày trong tuần, hoặc thánh lễ vị thánh được nhớ    hay vị thánh có ghi trong Sổ bộ các thánh của ngày đó.

7. Về việc rước lễ trong Mùa Phục Sinh:

Giáo Luật điều 920 dạy: “Mọi tín hữu sau khi rước lễ lần đầu, buộc rước lễ mỗi năm ít là một lần. Phải chu toàn luật buộc này trong Mùa Phục Sinh, trừ khi vì lý do chính đáng, họ có thể chu toàn luật buộc này trong thời gian khác trong năm”.

Tại Việt Nam, thời gian cần thiết để giữ luật buộc rước lễ trong Mùa Phục Sinh là từ thứ Tư lễ Tro cho đến hết lễ Chúa Ba Ngôi, chiếu theo điều 217 của Công Đồng Đông Dương lần thứ I, năm 1934 và Thông báo của Ủy Ban Giám Mục về Phụng Vụ, số VII, ngày 10-08-1971.

Nhân tiện cũng xin nhắc về việc xưng tội. Giáo Luật điều 989 dạy: “Mọi tín hữu sau khi đến tuổi khôn buộc phải trung thành giữ luật xưng các tội trọng, một năm ít là một lần”
(Không cử hành lễ Thánh Stanislaô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ).

Kỷ niệm 07 năm linh mục quý cha:
Phêrô Nguyễn Minh Hiển; Antôn Phạm Quang Lâm; Phaolô Cao Anh Quốc; Phaolô Trần Văn Thanh; GB. Trịnh Đình Thế; Phaolô Dương Anh Thơ; Đa Minh Vũ Đức Văn.

12   20   Tr      CHÚA NHẬT PHỤC SINH. MỪNG CHÚA SỐNG LẠI. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

LƯU Ý:

1. Theo truyền thống xa xưa, đêm nay là đêm Chúa truyền phải giữ, và cử hành Canh Thức Vượt Qua để kính nhớ Đêm Thánh Chúa sống lại, được coi là “Mẹ của mọi lễ Canh Thức”. Trong lễ Canh Thức này, Hội Thánh canh thức để mong đợi Chúa phục sinh và cử hành mầu nhiệm Vượt Qua ấy trong các bí tích khai tâm Kitô hữu. Toàn thể truyền thống Kitô giáo luôn nhìn nhận buổi Canh Thức này mang tính chất trông đợi cuộc quang lâm cánh chung của Chúa.

2. Tất cả Canh Thức Vượt Qua được cử hành về đêm, nên không được bắt đầu trước lúc chập tối và phải kết thúc trước rạng đông ngày Chúa Nhật.

3. Không được phép chỉ cử hành thánh lễ mà không có các nghi thức Canh Thức Vượt Qua.

4. Có thể cử hành Canh Thức Vượt Qua tại các nhà thờ và nhà nguyện đã không cử hành các nghi thức ngày thứ Năm và thứ Sáu. Tại các nơi đã cử hành các nghi thức ngày thứ Năm và thứ Sáu, có thể bỏ không cử hành Canh Thức Vượt Qua. Nhưng nơi nào có Giếng Rửa Tội thì buộc phải cử hành Canh Thức.

5. Trong tất cả buổi cử hành, linh mục và các thừa tác viên khác mặc lễ phục màu trắng như khi cử hành thánh lễ.

6. Trong Đêm Canh Thức này, nghi thức được sắp xếp như sau:
- Phần thứ nhất: Thắp Nến Phục Sinh.
- Phần thứ hai: Phụng vụ Lời Chúa. Tin tưởng vào Lời Chúa và điều Chúa hứa, Hội Thánh suy niệm những kỳ công Chúa đã làm cho dân người, ngay từ lúc khởi nguyên.
- Phần thứ ba: Phụng vụ Thánh Tẩy. Hội Thánh đón nhận các anh chị em tân tòng, và toàn thể cộng đoàn lặp lại những lời cam kết khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy.
- Phần thứ tư: Phụng vụ Thánh Thể. Gần rạng sáng Phục Sinh, cùng với những chi thể mới đã được tái sinh trong bí tích Thánh Tẩy, Hội Thánh được mời vào bàn tiệc mà Chúa đã dọn sẵn cho dân Người qua sự chết và phục sinh của Người cho tới khi Người đến.

7. Phải cử hành Canh Thức Vượt Qua cách trang trọng để giáo dân có thể hiểu ý nghĩa của các biểu tượng và các nghi thức; ý nghĩa này cũng được nói lên qua các lời nhắn nhủ và các lời nguyện.

8. Để duy trì tính chân thật của dấu chỉ, Nến Phục Sinh phải được làm bằng sáp nguyên tuyền, đủ lớn và còn mới, bởi vì diễn tả hình ảnh Chúa Kitô là Ánh Sáng thật soi chiếu thế gian.

9. Do nhu cầu, bài công bố Tin Mừng Phục Sinh cũng có thể do ca viên không phải là phó tế công bố, nhưng người này không xin linh mục chủ tế ban phép lành, và bỏ câu: “Vậy giờ đây…” cho đến hết lời kêu gọi, kể cả lời chào: “Chúa ở cùng anh chị em”.

Có thể hát bản dài hay ngắn.

10. Phải đọc ít nhất ba bài Cựu Ước, và trong trường hợp gấp rút thì đọc ít nhất là hai bài; nhưng không bao giờ được bỏ bài trích sách Xuất hành. Nên hướng dẫn vắn tắt để giáo dân hiểu các bài Cựu Ước này có ý nghĩa tượng trưng và báo trước những thực tại trong Kitô giáo.

11. Phụng vụ Thánh Tẩy trong Canh Thức Vượt Qua đạt ý nghĩa trọn vẹn nếu có ban bí tích Thánh Tẩy cho người lớn hay ít là trẻ em. Bằng không, tại các nhà thờ giáo xứ thì làm phép nước rửa tội. Nơi nào không có ai lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy và cũng không phải làm phép Giếng Rửa Tội, thì làm phép nước để nhắc lại bí tích Thánh Tẩy, sau đó lặp lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận bí tích này, rồi rảy nước thánh trên dân chúng.

12. Có thể xông hương khi đọc Tin Mừng, nhưng không mang đèn nến.

13. Dấu chỉ bí tích Thánh Thể được hoàn hảo khi cho rước lễ dưới hai hình bánh rượu trong Canh Thức Vượt Qua. Đấng Thường quyền sở tại suy xét và ấn định các quy tắc về điều này.

14. Lễ Đêm Canh Thức là thánh lễ Phục Sinh tưởng niệm Chúa sống lại. Ai cử hành hoặc đồng tế lễ đêm, còn được cử hành hoặc đồng tế thánh lễ ngày Phục Sinh.
CHÍNH NGÀY:

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT PHỤC SINH.
Cv 10, 34a.37-43;  Tv 117,1-2.16ab và 17.22-23; Cl 3, 1-4 (hay 1Cr 5, 6b-8)  Ga 20, 1-9 (hay Mt 28,1-10; trong thánh lễ chiều cũng có thể đọc Lc 24,13-35). Phải đọc hay hát Ca tiếp liên trong ngày lễ Phục Sinh, còn trong tuần bát nhật thì tùy ý.
 
GIÁO HUẤN SỐ 20

CHÚA THÁNH THẦN VÀ HỘI THÁNH TRONG PHỤNG VỤ

Trong phụng vụ, Chúa Thánh Thần là nhà sư phạm về đức tin cho Dân Thiên Chúa, là Đấng thực hiện “những kỳ công của Thiên Chúa”, tức là các bí tích của Giao Ước Mới. Điều Chúa Thánh Thần mong muốn và thực hiện trong lòng Hội Thánh, đó là chúng ta được sống bằng sự sống của Đức Kitô Phục Sinh. Khi Chúa Thánh Thần gặp được nơi chúng ta lời đáp lại của đức tin mà Ngài đã khơi lên, thì đo  là một sự cộng tác thật sự. Vì vậy phụng vụ là công trình chung của Chúa Thánh Thần và Hội Thánh.

Trong việc phân phát các bí tích mầu nhiệm của Đức Kitô, Chúa Thánh Thần cũng hành động cùng một cách thức như trong các thời đại khác của Nhiệm cục cứu độ : Ngài chuẩn bị cho Hội Thánh gặp gỡ Chúa của mình; Ngài nhắc nhớ và làm tỏ hiện Đức Kitô cho đức tin của cộng đoàn ; Ngài làm cho hiện diện và hiện tại hoá mầu nhiệm của Đức Kitô bằng quyền năng biến đổi của Ngài; sau cùng,Thánh Thần của sự hiệp thông kết hợp Hội Thánh vào đời sống và sứ vụ của Đức Kitô.
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1091, 1092)
 
Kỷ niệm 45 năm linh mục
Cha Micae Trần Kim Chinh.

13   21   Tr      THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 2,14.22-33; Tv 15,1-2a và 5.7-8.9-10. 11; Mt 28,8-15. (Không cử hành  lễ Thánh Martinô I, giáo hoàng, tử đạo (Đ)).

14   22   Tr      THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 2,36-41;  Tv 32,4-5.18-19.20 và 22; Ga 20,11-18.

15   23   Tr      THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 3,1-10; Tv 104,1-2.3-4.6-7.8.9; Lc 24,13-35.

Kỷ niệm
* 15 năm linh mục
Cha Phêrô Nguyễn Văn Phương, OP.
* 04 năm linh mục quý cha:
Giuse Nguyễn Hữu Thái, OMI;
Phêrô Phạm Hữu Chí, OMI.
 
16   24   Tr      THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 3,11-26; Tv 8,2a và 5.6-7.8-9; Lc 24,35-48.

17   25   Tr      THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 4,1-12; Tv 117,1-2 và 4.22-24.25-27a; Ga 21,1-14.

18   26   Tr      THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 4,13-21; 
Tv 117,1 và 14-15.16ab và 17-18.19-21;  Mc 16,9-15.

19   27   Tr      CHÚA NHẬT II PHỤC SINH.
CUỐI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA.
Cv 2,42-47; Tv 117,2-4.13-15.22-24; 1Pr 1,3-9; Ga 20,19-31.

CMTC:
* Các giáo xứ:  Hòa Bình (GS);  Thiên Ân (GN); Tân Hưng (ĐX); Phú Xuân (BH).
* Giáo họ Vinh Sơn (Gx. Phúc Thành -ĐM) ; Vô Nhiễm (Gx. Phúc Bình - ĐM);

Tiết khí: Cốc vũ (mưa rào).

GIÁO HUẤN SỐ 21

CHÚA THÁNH THẦN CHUẨN BỊ CHO VIỆC ĐÓN NHẬN ĐỨC KITÔ

Trong Nhiệm cục bí tích, Chúa Thánh Thần hoàn tất các hình bóng của Cựu Uớc. Bởi vì Hội Thánh của Đức Kitô “đã được chuẩn bị cách kỳ diệu trong lịch sử dân Israel và trong Cựu Ước” (Công Đồng Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 2), nên phụng vụ của Hội Thánh giữ lại một số yếu tố của phụng tự Cựu Ước, xét như một phần không thể thiếu và không thể thay thế, coi đó là của mình:

- Chủ yếu là việc đọc Cựu Ước;

- Lời cầu nguyện của các Thánh vịnh;

- và nhất là tưởng nhớ các biến cố cứu độ và những thực tại đầy ý nghĩa đã được hoàn tất trong mầu nhiệm của Đức Kitô (Lời Hứa và Giao Ước, Xuất Hành và Vượt Qua, Vương Quốc và Đền Thờ, Lưu Đày và Hồi Hương).
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1093)

20   28   Tr      Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II.  
Cv 4,23-31; Ga 3,1-8.

21   29   Tr      Thứ Ba. Thánh Anselmô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
Cv 4,32-37; Ga 3,7b-15.

Bổn mạng Cha Hồ Sỹ Chức, Xitô PS.

22   30   Tr      Thứ Tư.
Cv 5,17-26; Ga 3,16-21.
 
23 01.04  Tr      Thứ Năm. Thánh Giorgiô, tử đạo (Đ). Thánh Ađalbertô, giám mục, tử đạo (Đ).
Cv 5,27-33; Ga 3,31-36.

24   02   Tr      Thứ Sáu. Thánh Fiđêlê Sigmaringen, linh mục, tử đạo (Đ).
Cv 5,34-42; Ga 6,1-15.

25   03   Đ       Thứ Bảy. THÁNH MARCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.
1Pr 5,5b-14;  Tv 88,2-3.6-7.16-17; Mc 16,15-20.

Kỷ niệm 26 năm linh mục quý cha:
GB. Nguyễn Minh Tâm; Phêrô Bùi Văn Thục.

26   04   Tr      CHÚA NHẬT III PHỤC SINH.
Thánh vịnh tuần III.
Cv 2,14.22-33;  Tv 15,1-2a và 5.7-8.9-10.11; 1Pr 1,17-21;  Lc 24,13-35.

CMTC:
* Các giáo xứ:
Kim Châu (GS); Tân Lợi (MT); Xuân Hòa (ĐM); Bình Hà (GN); Kon H’ring (BH).
* Các giáo họ: Bình Hưng (Gx. Phước Quả-PL); Thiên Ân (Gx. Đăk Ân – PL).
 
Kỷ niệm
* 14 năm linh mục quý cha:
Phêrô Hoàng Hùng Phi;
Mt. Nguyễn Phú Cường, OSB.
* 06 năm linh mục
Cha  M. Anselmo Hồ Sỹ Chức, Xitô PS.

GIÁO HUẤN SỐ 22

CHÚA THÁNH THẦN CHUẨN BỊ CHO VIỆC ĐÓN NHẬN ĐỨC KITÔ (TT)

Chính trên sự hoà hợp giữa hai Giao Ước (x. Công Đồng Vaticanô II, Hiến chế tín lý Dei Verbum, 14-16), mà giáo lý về cuộc Vượt Qua của Chúa được xây dựng (x. Lc 24,13-49), rồi đến giáo lý của các Tông Đồ và của các Giáo phụ. Giáo lý này khai mở những điều còn bị che giấu trong văn tự của Cựu Ước: đó là mầu nhiệm của Đức Kitô. Cách giải thích này được gọi là “tiên trưng”, vì nó cho thấy sự mới mẻ của Đức Kitô khởi từ những “hình bóng” (biểu trưng) loan báo về Người qua các sự kiện, lời nói và biểu tượng của Giao ước cũ. Nhờ việc đọc lại Cựu Ước trong Thánh Thần Chân Lý khởi đi từ Đức Kitô, các hình bóng được biểu lộ ra (x. 2 Cr 3,14-16). Chẳng hạn, cơn lụt hồng thuỷ và con tàu ông Nôê là hình bóng báo trước ơn cứu độ nhờ bí tích Rửa Tội(x.1 Pr 3,21); cột mây và việc vượt qua Biển Đỏ cũng cùng ý nghĩa đó; nước từ tảng đá là hình bóng các hồng ân thiêng liêng của Đức Kitô (x. 1 Pr 3,21); manna trong hoang địa là hình bóng tiên báo Thánh Thể, “Bánh bởi trời, bánh đích thực” (Ga 6,32).

Vì vậy, đặc biệt trong mùa Vọng, mùa Chay và nhất là đêm Canh thức Vượt Qua, Hội Thánh đọc lại và sống trở lại tất cả các biến cố lớn lao đó của lịch sử cứu độ trong “ngày hôm nay” của phụng vụ của mình. Nhưng điều đó cũng đòi hỏi việc dạy giáo lý phải giúp các tín hữu mở rộng tâm hồn để hiểu được ý nghĩa “thiêng liêng” ấy của Nhiệm cục cứu độ, đúng như phụng vụ của Hội Thánh bày tỏ và giúp chúng ta sống.
(Giáo lý Hội Thánh CG, các số 1094, 1095)

27   05   Tr      Thứ Hai.
Cv 6,8-15; Ga 6,22-29.
GHVN: Thánh Laurensô Nguyễn Văn Hưởng (1856), Linh mục, tử đạo.
 
28   06   Tr      Thứ Ba. Thánh Phêrô Chanel, linh mục, tử đạo (Đ). Thánh Luy Grignion Montfort, linh mục (Tr).
Cv 7,518,1a; Ga 6,30-35.
GHVN: Thánh Phaolô Phạm Khắc Khoan (1840), Linh mục, tử đạo; Thánh Phêrô Nguyễn Văn Hiếu (1840) Thầy giảng, tử đạo; Thánh GB. Đinh Văn Thanh (1840), Thầy giảng, tử đạo.

Bổn mạng
CĐ Xuân Thành - Mẹ Nhân Ái (Vinh An).

Kỷ niệm 48 năm linh mục
Cha Chưởng Ấn PX Nguyễn Kim Long.

29   07   Tr      Thứ Tư. Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Cv 8,1b-8;  Ga 6,35-40.
GHVN: Thánh Giuse Nguyễn Duy Tuân (1861), Linh mục OP, tử đạo.

Kỷ niệm
* 55 năm linh mục
 Cha Antôn Trương Trọng Tài.
* 53 năm linh mục
  Cha Gioan Bùi Quang Đạo.

Xin cầu nguyện cho cha    
Phêrô Romeuf (Phương) (+1984)

30   08   Tr      Thứ Năm. Thánh Piô V, Giáo Hoàng (Tr).
Cv 8,26-40; Ga 6,44-51.
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...