THÁNG MƯỜI HAI - 2023


THÁNG MƯỜI HAI - 2023


 

Ý cầu nguyện:
Cầu cho người khuyết tật:
Cầu cho những người khuyết tật: Xin cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm và được các tổ chức từ thiện giúp đỡ, để họ hội nhập tích cực vào đời sống xã hội.

 

NIÊN LỊCH PHỤNG VỤ 2023-2024
THÁNG 12.2023

      
03 21.10  Tm    CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG.
Thánh vịnh tuần I.
Bài đọc Chúa nhật: NĂM B.
Is 63,16b-17.19b; 64,2b-7. Tv 79,2ac.3b.15-16.18-19. Cr 1,3-9; Mc 13,33-37.
(Không cử hành lễ Thánh Phanxicô Xaviê, linh mục. Bổn mạng các xứ truyền giáo).

CMTC:

* Các giáo xứ:
Thánh Linh (hạt Mẫu Tâm);
Phúc Bình (hạt Đăk Mil);
Đăk Ân (hạt Phước Long).

* Các giáo họ:
Đăng Hà (Giáo xứ Thống Nhất -hạt Đồng Xoài); Lạc Thiện (hạt Giang Sơn).

Trong các Chúa Nhật Mùa Vọng, không được cử hành thánh lễ an táng.

THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ, LINH MỤC.      

Bổn mạng:

* Các giáo xứ:
Duy Hòa (hạt Mẫu Tâm);
Kim Mai (hạt Mẫu Tâm);
Tân Hòa (hạt Giang Sơn);
Đăk Nhau (hạt Đồng Xoài).

* Các giáo họ: 
Bù Ha (Giáo xứ An Bình - Phước Long); 
Suối Minh (Giáo xứ Long Điền - Phước Long);
Lạc Thiện (hạt Giang Sơn);
Thăng Tiến (Giáo xứ Thuận Hiếu - Chính Tòa);
Phanxicô (Giáo xứ Châu Sơn - Mẫu Tâm);
Hòa Thuận (Giáo xứ Thiên Hoa - Gia Nghĩa);
Phúc Lâm (Giáo xứ Thiên Phước - Gia Nghĩa);
Thuận Khánh (Giáo xứ Thuận Tâm - Chính Tòa);
Khắc Khoan (Đức Hạnh - Phước Long)


* Cộng đoàn:
+ Các cộng đoàn NVHB: Đăk Nia (Đăk Nông);
Emmanuel (Đồng Xoài);
Khuyết tật Bình Minh (Đồng Xoài);
Phan Sinh (Giáo xứ Nam Thiên);
Trường Xuân (Đăk Nông).


+ Thuận Hòa - Khiết Tâm Đức Mẹ NT; Cộng đoàn Thánh Phaolô Thành Chartres (Giáo xứ Chính nghĩa).

+ PX Tân Lập - Tân Lập Tu Đoàn nam Thừa Sai Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế (SMMR).

* Quý cha: Hoàng Văn Chương; Trần Văn Đoàn; Vũ Văn Dũng; Nguyễn Ngọc Hoàng; Phạm Bá Lễ; Trần Hồng Linh; Vũ Văn Luân; Nguyễn Văn Khoa, O.Carm.

Kỷ niệm 30 năm linh mục quý cha:
GB Hà Văn Ánh; Giuse Bùi Công Chính; Giuse Nguyễn Văn Khánh.

 

GIÁO HUẤN SỐ 1
HY TẾ BÍ TÍCH:
TẠ ƠN, TƯỞNG NIỆM, HIỆN DIỆN

Nếu ngay từ ban đầu, các Kitô hữu đã cử hành thánh lễ với một hình thức về căn bản không thay đổi, dù trải qua nhiều khác biệt lớn về thời đại và các nền phụng vụ, thì chính là bởi vì chúng ta biết mình bị ràng buộc bởi mệnh lệnh Chúa đã ban, hôm trước ngày Người chịu khổ hình: “Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy” (1 Cr 11,24-25).

Chúng ta chu toàn mệnh lệnh này của Chúa, khi chúng ta cử hành việc tưởng niệm hy tế của Người. Khi làm điều này, chúng ta dâng lên Chúa Cha những gì mà chính Ngài đã ban cho chúng ta: các tặng phẩm từ cuộc tạo dựng của Ngài, là bánh và rượu, nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần và các lời của Đức Kitô, trở nên Mình và Máu Đức Kitô: như thế, Đức Kitô hiện diện một cách thật sự và mầu nhiệm. (Giáo lý HTCG, các số 1356, 1357).

04   22   Tm    Thứ Hai. Thánh Gioan Đamas, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
Is 2,1-5 [Is 4,2-6]; Mt 8,5-11.

05   23   Tm     Thứ Ba.
Is 11,1-10; Lc 10,21-24.     

6   24   Tm     Thứ .
Thánh Nicôla, giám mục (Tr)

Is 25,6-10a; Mt 15,29-37.

GHVN: Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang (1861), OP, thầy giảng, tử đạo.

Bổn mạng: Cha Lưu Nhất Tâm.

Tiết khí: Đại tuyết (tuyết dày).

07   25   Tr      Thứ Năm đầu tháng.
Thánh Ambrôsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Is 26,1-6; Mt 7,21.24-27.
(Kinh chiều I kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội)

Bổn mạng: Cha Trần Đức Trạng.

Kỷ niệm 18 năm linh mục:
Cha Giuse Nguyễn Hoàng Sơn, CSsR.

08   26   Tr      Thứ Sáu.
ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).  
St 3,9-15.20;  Tv 97,1.2-3ab.3cd-4; Ep 1,3-6.11-12;  Lc 1,26-38.

Bổn mạng:

* Đài Đức Mẹ Thác Mơ (hạt Phước Long) - Trung Tâm Hành Hương Giáo Phận.

* Giáo hạt Phước Long.

* Các giáo xứ: Vinh Đức (hạt Buôn Hô);
Châu Sơn (hạt Mẫu Tâm);
Kim Châu (hạt Giang Sơn);
Nghi Xuân (GN);
Vinh An (hạt Đăk Mil);
Thiên Hoa (GN);
Êa H’leo (hạt Buôn Hô);
Bình Minh (hạt Đồng Xoài).


* Các giáo họ:
Đăng Hà (Giáo xứ Thống Nhất - Đồng Xoài);
Vụ Bổn (Giáo xứ Thuận Phúc - Chính Tòa);
Long Hưng (Giáo xứ Bù Nho -PL);

Vô Nhiễm (Giáo xứ Kim Mai - Mẫu Tâm);
Buôn Trấp (Giáo xứ Quỳnh Ngọc - Mẫu Tâm); Tận Hiến (Giáo xứ Thọ Thành - Mẫu Tâm);
Vô Nhiễm (Giáo xứ Phúc Bình – Đăk Mil);
An Hòa (Giáo xứ Thiên Hoa - Gia Nghĩa);
Tân Lập (Giáo xứ Kitô Vua - Đăk Mil)


* Các cộng đoàn: Đan Viện Thiên Hòa;
Xuân Hòa - Tu Hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn (Đăk Nông);
Phước Tín - Hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm;
Thiên Ân - NVHB (Giáo xứ Thiên Ân);
Mẫu Tâm - NVHB (Giáo xứ Mẫu Tâm);
Đức Ân - Mẫu Tâm Khiết Tâm (Giáo xứ Kim Mai);
Duy Hòa - Thánh Phaolô Thành Chartres (Giáo xứ Duy Hòa);
Đăk Som - Thánh Phaolô Thành Chartres;
Xã Đoài - Mẫu Tâm Quy Nhơn (Giáo xứ Xã Đoài).


Kỷ niệm 5 năm linh mục:
Cha Giuse Trần Duy Đại, OMI

09   27 Tm       Thứ Bảy.
Thánh Gioan Điđacô (Tr).
Is 30,19-21.23-26;  Mt 9, 35–10,1.6-8.

10   28   Tm     CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG.
Thánh vịnh tuần II.  
Is 40,1-5.9-11; Tv 84,9ab-10.11-12.13-14; 2Pr 3,8-14; Mc 1,1-8.
(Không cử hành lễ Đức Mẹ Loreto)

CMTC:

* Các giáo xứ:
Phúc Thành (hạt Đăk Mil);
Đăk Nhau (hạt Đồng Xoài).

* Giáo họ Đăk Nia (Giáo xứ Gia Nghĩa - Gia Nghĩa).

Xin cầu nguyện cho:
Cha Gioakim Nguyễn Đức Oánh (+1978).

GIÁO HUẤN SỐ 2
HY TẾ BÍ TÍCH:
TẠ ƠN, TƯỞNG NIỆM, HIỆN DIỆN (tt)

Chúng ta phải khảo sát bí tích Thánh Thể với tính cách là:
- việc tạ ơn và ca ngợi Chúa Cha.
- việc tưởng niệm hy tế của Đức Kitô và của thân thể Người.
- sự hiện diện của Đức Kitô, nhờ quyền năng của Lời Người và quyền năng của Thần Khí Người.
 (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1358).

11   29   Tm     Thứ Hai.
Thánh Đamasô I, giáo hoàng (Tr)
Is 35,1-10;  Lc 5,17-26.

Xin cầu nguyện cho:
Cha Phaolô Lê Thanh Thiên (+2010).

12   30   Tm     Thứ Ba.
Đức Mẹ Guađalupê (Tr).
Is 40,1-11;  Mt 18,12-14. 
(hay lễ về Đức Mẹ: Is 7,10-14; 8,10c; Lc 1,39-47).


GHVN: Thánh Simon Phan Đắc Hòa (1840), tử đạo.

13 01.11  Đ       Thứ .
Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. 
Is 40,25-31; Mt 11,28-30.

Bổn mạng: CĐ Diệu Ân-NVHB (Vinh Hòa).

14   02   Tr      Thứ Năm.
Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 
Is 41,13-20; Mt 11,11-15.

15   03   Tm     Thứ Sáu. Is 48,17-19; Mt 11,16-19.

16   04   Tm     Thứ Bảy. Hc 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13.

LƯU Ý:
Thánh lễ và Các Giờ Kinh Phụng Vụ (CGKPV) theo ngày 17 tháng 12 (bỏ các ngày trong tuần III Mùa Vọng). Các ngày tiếp theo cũng thế.
Các ngày trong tuần từ 17 đến 31-12.
a. Không được cử hành các lễ ngoại lịch và các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381).
b. Chỉ được cử hành các lễ tùy nhu cầu nếu có nhu cầu và lợi ích mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 374).
c. Nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:

1) Các Giờ Kinh Phụng Vụ
a. Giờ Kinh Sách: sau khi đọc bài đọc các giáo phụ lấy trong phần riêng về mùa với câu xướng đáp, đọc thêm bài đọc về vị thánh nhớ ngày hôm đó với lời nguyện về vị thánh để kết thúc.
b. Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay chung) và lời nguyện về vị thánh rồi mới kết thúc (xem Văn kiện trình bày và quy định CGKPV, số 238-239).

2) Thánh Lễ
Linh mục cử hành thánh lễ theo ngày phụng vụ, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nhớ, nếu lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM 355a).

17   05   Tm     CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG.
Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác.
Thánh vịnh tuần III.
Is 61,1-2a.10-11; Lc 1,46-48.49-50.53-54;
1Tx 5,16-24; Ga 1,6-8.19-28.

CMTC:

* Giáo xứ Chi Lăng (hạt Mẫu Tâm).

* Các giáo họ:
Kim Sơn (Giáo xứ Giang Sơn - Giang Sơn);
Hòa Thuận (Giáo xứ Thiên Hoa - Gia Nghĩa).

GIÁO HUẤN SỐ 3
VIỆC TẠ ƠN VÀ CA NGỢI CHÚA CHA.

Thánh Thể là bí tích của ơn cứu độ được Đức Kitô thực hiện trên thập giá, cũng là hy tế ca ngợi để tạ ơn vì công trình tạo dựng. Trong hy tế Thánh Thể, toàn bộ công trình tạo dựng được Thiên Chúa yêu thương được trình lên Chúa Cha qua cái Chết và sự Sống lại của Đức Kitô. Nhờ Đức Kitô, Hội Thánh có thể dâng hy tế ca ngợi để tạ ơn vì tất cả những gì là tốt, là đẹp, là đúng mà Thiên Chúa đã thực hiện trong công trình tạo dựng và trong nhân loại.
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1359).

18   06   Tm     Thứ Hai.
Gr 23,5-8;  Mt 1,18-24.

GHVN: Thánh Phêrô Trương Văn Đường (1838), thầy giảng; thánh Phaolô Nguyễn Văn Mỹ (1838), thầy giảng và thánh Phêrô Vũ Văn Truật (1838), thầy giảng, tử đạo.

19   07   Tm     Thứ Ba.
Tl 13,2-7.24-25a; Lc 1,5-25.

GHVN: Thánh Fx. Hà Trọng Mậu (1839), OP, thầy giảng; thánh Đa Minh Bùi Văn Úy (1839), OP, thầy giảng; thánh Aug. Nguyễn Văn Mới (1839), giáo dân Đa Minh; thánh Tôma Nguyễn Văn Đệ (1839), giáo dân; thánh Steph. Nguyễn Văn Vinh (1839), giáo dân Đa Minh, tử đạo.

Kỷ niệm 54 năm linh mục:
Cha Aug. Hoàng Đức Toàn.

20   08   Tm     Thứ . Is 7,10-14;  Lc 1,26-38.

21   09   Tm     Thứ Năm.
Thánh Phêrô Canisiô, lm, tiến sĩ HT. Dc 2,8-14 [Xp 3,14-18a]; Lc 1,39-45.

GHVN: Thánh Phêrô Trương Văn Thi (1839), linh mục và thánh Anrê Trần An Dũng (1839), linh mục, tử đạo.

Bổn mạng giáo xứ: Phước Long (hạt Phước Long)

Tiết khí: Đông chí (giữa đông).

22   10   Tm     Thứ Sáu.
1Sm 1,24-28; Lc 1,46-56.

23   11   Tm     Thứ Bảy.
Thánh Gioan Kêty, linh mục.
Ml 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66.

GHVN: Thánh Jean Théophane Vénard Ven (1860), MEP, linh mục, tử đạo.

Bổn mạng:
Giáo họ Bom Bo 1 (Giáo xứ Bình Minh - Đồng Xoài).

Xin cầu nguyện cho:
Cha Đa Minh Vũ Đức Hậu (+2017).

24   12   Tm     CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG.
Thánh vịnh tuần IV.
2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Tv 88,2-3.4-5.27 và 29; Rm 16,25-27;  Lc 1,26-38.

Tr      Chiều: LỄ VỌNG GIÁNG SINH.
Is 62,1-5;  Tv 88,4-5.16-17.27 và 29. Cv 13,16-17.22-25;  Mt 1,1-25 [Mt 1,18-25].

LƯU Ý:
Trong lễ Vọng và lễ chính ngày, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Chúa Thánh Thần… và đã làm người” thì quỳ gối (IM 137).

GIÁO HUẤN SỐ 4
VIỆC TẠ ƠN VÀ CA NGỢI CHÚA CHA (tt)

Bí tích Thánh Thể là hy tế để tạ ơn Chúa Cha, là lời chúc tụng qua đó Hội Thánh diễn tả lòng tri ân của mình đối với Thiên Chúa vì mọi điều Ngài ban, vì mọi điều Ngài đã thực hiện trong công trình tạo dựng, cứu chuộc và thánh hoá. Bí tích Thánh Thể trước hết có nghĩa là tạ ơn.
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1360).

 

MÙA GIÁNG SINH

“Sau việc cử hành hằng năm mầu nhiệm Vượt Qua, Hội Thánh không có việc cử hành nào cổ xưa bằng việc kính nhớ Chúa Giáng Sinh và kính nhớ những lần tỏ mình đầu tiên của Người: đó là Mùa Giáng Sinh” (AC 32).

LƯU Ý:

Lễ CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng. Các Linh mục có thể cử hành hay đồng tế ba thánh lễ, miễn là vào giờ thích hợp cho mỗi thánh lễ. Linh mục có thể nhận bổng lễ cho mỗi thánh lễ này (GL 951, 1).  Không được cử hành thánh lễ an táng.

Các ngày trong tuần bát nhật Giáng Sinh: được cử hành lễ an táng.

Cử hành lễ nhớ
Linh mục cử hành thánh lễ theo ngày trong tuần, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nhớ ghi trong lịch chung, thay lời nguyện nhập lễ của ngày trong tuần.

25   13   Tr      Thứ Hai.
CHÚA GIÁNG SINH.

Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ buộc. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

Lễ đêm:
Is 9,1-6;  Tv 95,1-2a.2b-3.11-12.13; Tt 2,11-14;  Lc 2,1-14.

Lễ rạng đông:
Is 62,11-12;  Tv 96,1 và 6.11-12; Tt 3,4-7;  Lc 2,15-20.

Lễ ban ngày:
Is 52,7-10;  Tv 97,1.2-3ab.3cd-4.5-6; Dt 1,1-6;  Ga 1,1-18 (hay Ga 1,1-5.9-14).

Vì lý do mục vụ, có thể tùy nghi thay đổi các bài đọc trên từ thánh lễ nọ sang thánh lễ kia.

26   14   Đ       Thứ Ba.
NGÀY II TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH STÊPHANÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. Lễ Kính
Cv 6,8-107,54-60; Tv 30, 3cd-4. 6 và 8ab.16bc và 17; Mt 10,17-22.

Bổn mạng:
Cha Tổng đại diện Steph. Nguyễn Văn Đậu.

Xin cầu nguyện cho:         
Cha Phanxicô Phan Đình Cư (+1962).

27   15   Tr      Thứ .
NGÀY III TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.  THÁNH GIOAN, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.
1Ga 1,1-4; Tv 96,1-2.5-6.11-12;  Ga 20,2-8.

Bổn mạng:
Quý cha: Bùi Quang Đạo; Nguyễn Hoàng Tâm; Nguyễn Trọng Thiên; Y Xuất Luka.

28   16   Đ       Thứ Năm.
NGÀY IV TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO. Lễ kính.
1Ga 1,5–2,2;  Tv 123,2-3.4-5.7cd-8;  Mt 2,13-18.

Xin cầu nguyện cho:         
Cha Giuse Đỗ Văn Tháp (+2011).

29   17   Tr      Thứ Sáu.
NGÀY V TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.
Thánh vịnh tuần IV. Thánh Tôma Becket, giám mục, tử đạo.
1Ga 2,3-11; Tv 95,1-2a.2b-3.5b-6; Lc 2,22-35.

30   18   Tr      Thứ Bảy.
NGÀY VI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.
1Ga 2,12-17; Tv 95,7-8a.8b-9.10; Lc 2,36-40.                           

31   19   Tr      CHÚA NHẬT,
NGÀY VII TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.
THÁNH GIA: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSE.
Lễ kính.
St 15,1-6; 21,1-3; Tv 127,1-2.3.4-5; Dt 11,8.11-12.17-19. Lc 2,22-40 (hoặc Lc 2,22.39-40).
 
(Không cử hành lễ Thánh Silvester I, gh).

Kinh chiều I: Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa

CMTC:

* Giáo xứ Đồng Xoài (hạt Đồng Xoài).
* Giáo họ Phúc Lâm (Thiên Phước - Gia Nghĩa).

Bổn mạng:

*  Giáo xứ Thanh Hòa (hạt Phước Long).

*  Các giáo họ: Kim Sơn (Giáo xứ Giang Sơn - Giang Sơn);
Thánh Gia (Giáo xứ Phúc Lộc – Đăk Mil).

* Các cộng đoàn: Bình Phước - Thánh Gia Phước Tín;
Nazaret - Con Đức Mẹ Vô Nhiễm (Giáo xứ Duy Hòa);
Phúc Lộc - Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương; Thánh Gia - NVHB (Giáo xứ Châu Sơn).

GIÁO HUẤN SỐ 5
VIỆC TẠ ƠN VÀ CA NGỢI CHÚA CHA (tt)

Bí tích Thánh Thể cũng là hy tế ca ngợi, qua đó Hội Thánh nhân danh toàn thể thụ tạo ca tụng vinh quang Thiên Chúa. Hy tế ca ngợi này chỉ có thể được thực hiện nhờ Đức Kitô: Người kết hợp các tín hữu vào bản thân Người, vào lời ca ngợi của Người, vào sự chuyển cầu của Người, và như vậy hy tế ca ngợi được dâng lên Chúa Cha nhờ Đức Kitô, với Người, để được chấp nhận trong Người. (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1361).
 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...