Tuần Thánh 2021 tại Nhà thờ Chính Tòa BMT


Chương trình Tuần Thánh 2021 tại Nhà thờ Chính Tòa BMT


1. Chúa Nhật Lễ Lá (Ngày 28/3)
05g10: Thánh lễ - Nghi thức làm phép lá, rước lá.
(Các Thánh lễ khác như thường lệ)

2. Thánh Lễ Truyền Dầu:
* 08g00 thứ Tư, ngày 31/3: Lễ Dầu tại Nhà thờ Giáo xứ Chi Lăng – hạt Mẫu Tâm.

3. Thánh lễ Tiệc Ly:
* 17g30 thứ Năm, ngày 01/4: Lễ Tiệc Ly và nghi thức rửa chân tại Nhà thờ Chính Tòa. (Đức Giám mục chủ tế)

* Chầu Thánh Thể:
- Từ 19g00 đến 19g45: Thiếu Nhi; Ban Giáo Lý phụ trách.
- Từ 19g45 đến 20g30: Giáo khu Đức Bà (phụ trách) + Giáo khu Phêrô + Giáo khu Gioan Tẩy Giả, Ca đoàn Gioan Bosco;
- Từ 20g30 đến 21g15: Hội Bà Mẹ Công giáo (phụ trách) + Hội Cầu nguyện + Hội Gia trưởng + Huynh đoàn Đa Minh + Ca đoàn Thánh Tâm;
- Từ 21g15 đến 22g00: Giáo khu Vinh Sơn (phụ trách) + Giáo khu Martinô + Giáo khu Antôn + Ca đoàn Gioan Lasan.

4. Thứ Sáu Tuần Thánh:
* 05g00 thứ Sáu, ngày 02/4: Đi đàng Thánh giá trong Nhà thờ do Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh phụ trách.
* 17g30: Nghi thức Suy tôn Thánh Giá tại Nhà thờ Chính Tòa trước Núi Đá Đức Mẹ. (Đức Giám mục chủ sự)

5. Thứ Bảy Tuần Thánh:
* 05g00 thứ Bảy, ngày 03/4: Nguyện ngắm do Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh phụ trách.
* 17g30: Đi đàng Thánh giá ngoài Nhà thờ.
* 21g30: Nghi thức làm phép nến và Lễ vọng Phục Sinh tại Nhà thờ Chính Tòa. (Đức Giám mục chủ tế).

6. Chúa Nhật Phục Sinh (Ngày 04/4)
Lễ I: lúc 06g00
(Các Thánh lễ khác như thường lệ)

 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...