DANH SÁCH LINH MỤC DÒNG 

DANH SÁCH LINH MỤC DÒNG
GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT
NĂM 2021

 

STT TÊN THÁNH, HỌ & TÊN SINH LM CHỨC VỤ NƠI MỤC VỤ GHI CHÚ
1 GIOAN NGUYỄN HOÀI AN, SVD 1950 1999 CĐ Thanh Sơn
2 GIUSE-AN NGUYỄN VĂN BANG - Xitô MC 1960 2008 CĐ Mỹ Ca
3 MICAE TRẦN PHÚC CA, SVD
4 PHÊRÔ NGUYỄN TRUNG CHÁNH, SSS 1978 2015 CĐ Long Điền
5 GIUSE VŨ ĐỨC TÂN CHÂU, SMV 1987 2014 Quản xứ GX Đồng Nai
6 BÊNAĐÔ TRẦN NGỌC CHÂU, OSB 1965 2007 CĐ Đăk Som
7 PHÊRÔ PHẠM HỮU CHÍ, OMI 1964 2016 Đồng Xoài
8 PHÊRÔ NGUYỄN VĂN CHỈNH, CM 1983 2020 CĐ Xuân Hòa
9 MACTINÔ NGÔ CHÍ CÔNG, SSS 1985 2021 CĐ Long Điền
10 GIUSE NGUYỄN THÀNH CÔNG, SSS 1968 2010 CĐ Long Điền
11 M.GIUSE-TUÂN TRẦN TIẾN CÙNG 1977 2012 CĐ Rừng Lạnh
12 MATTHÊU NGUYỄN PHÚ CƯỜNG, OSB 1969 2006 ĐV Thiên Hòa
13 VINHSƠN PHẠM TIẾN DUẨN, OP 1977 2014 CĐ Giang Sơn
14 PHÊRÔ NGUYỄN ANH DŨNG, SMV 1964 2010 Quản xứ GX Vinh Tân
15 PHÊRÔ TRẦN THANH DŨNG, CM 1972 2012 CĐ Xuân Hòa
16 ĐAMINH NGUYỄN ĐỨC DUY, OMI 1970 2014 Phó xứ GX Phúc Lộc
17 JOSAPHAT HOÀNG HỮU ĐẠO, FSF 1958 2008 Phụ tá GX Phước Tín
18 GIUSE TRẦN DUY ĐẠI, OMI 1975 2018 Phụ tá GX Nhân Cơ
19 GIUSE NGUYỄN QUỐC ĐẠT, CM 1972 2005 CĐ Hương Sơn
20 MICAE PHẠM VŨ GIANG ĐÌNH, OP 1981 2017 Phụ tá GX Dũng Lạc
21 G.B PHẠM VĂN ĐỒNG, SVD
22 ĐAMINH LÊ VĂN ĐỨC, SVD 1968 2009 Quản xứ GX Tân Tiến
23 PHÊRÔ HÁN HUY HẠP, SVD 1983 2018 Mục vụ GX Vinh Hà
24 BÊNAĐÔ NGUYỄN TRỌNG HIỀN, THÁNH GIA LX 1978 2019 Nam Dong
25 GIUSE NGÔ QUANG HIỆP, SMV 1970 2014 Quản xứ GX Minh Hưng
26 TÔMA AQ HOÀNG TRỌNG HIẾU, OP 1971 2005 Phó xứ GX Kim Phát
27 PHÊRÔ NGUYỄN TRỌNG HIẾU, SVD 1962 2006 Quản xứ GX Vinh Hà
28 PHAOLÔ LƯƠNG VĂN HIẾU, SMV 1968 2016 Quản xứ GX Phú Sơn
29 PHÊRÔ VŨ VĂN HIẾU, OP 1976 2012 Phó xứ GX Quảng Phú
30 GIUSE NGUYỄN NGỌC HOÀNG, SVD 1975 2008 Quản xứ GX Thanh Hòa
31 PHÊRÔ K.M. PHẠM VĂN HÙNG, CRM 1963 2008 Quản xứ GX Châu Ninh
32 ĐAMINH NGUYỄN HỮU HÙNG, SMV 1969 2016 Phụ tá GX Thống Nhất
33 ĐAMINH M NGUYỄN ĐỨC HÙNG 1975 2017 Phụ tá GX Nam Thiên
34 MAXIMILIANÔ K.M. NGUYỄN THẾ HƯNG, CRM 1968 2012 Mục vụ GX Gia Nghĩa
35 PHANXICÔ-TRUNG TRẦN HỮU KHƯƠNG, O.CIST 1970 2017 CĐ Đăk Phước
36 ĐAMINH ĐỖ THANH HUYNH, CM
37 GIUSE NGUYỄN VĂN HUỲNH, SVD 1950 2006 CĐ Thanh Sơn
38 GIUSE NGUYỄN VĂN KHIÊM, SSS 1970 2001 Phụ tá GX Phước Quả
39 GB. HỒ QUANG LÂM, CSsR 1970 2004 Quản xứ GX Kim Hòa
40 PHÊRÔ-QUÝ TRẦN VĂN LINH, O.CIST 1977 2015 CĐ Đăk Phước
41 ĐAMINH NGUYỄN VĂN LỘC, OMI 1973 2013 Quản xứ GX Phước Tín
42 GIUSE VŨ ĐỨC LỢI, SDB 1969 2005 Phó xứ GX Vinh An
43 PHÊRÔ-TỰ NGUYỄN VĂN LỰC - Xitô MC 1968 2008 CĐ Mỹ Ca
44 PHÊRÔ TRẦN VĂN LỰC, SMV 1974 2016 CĐ Bù Đăng
PHÊRÔ DƯƠNG THÁI LONG, CM 1978 2018 CĐ Hương Sơn
45 LUCA VŨ ĐÌNH LƯU, Xitô PS 1973 2010 ĐV Phước Đăng
46 G.B LẠI VĂN MƯỜI, OP 1979 2014 CĐ Giang Sơn
47 P.X.-PHAN NGUYỄN KHẮC NGUYÊN, SSS 1982 2021 CĐ Long Điền
48 GIUSE ĐỖ VĂN PHI, OP 1981 2018 CĐ Giang Sơn
49 P.X. NGUYỄN THANH PHONG, OP 1971 2009 Quản xứ GX Quảng Phú
50 VINH-SƠN LƯƠNG HỒNG PHONG, OP
51 GIUSE NGUYỄN CÔNG HỒNG PHÚ, CM
52 GIOAN VIANÊ NGÔ HỒNG PHÚC, SVD 1978 2011 Quản xứ GX Sơn Long
53 PHÊRÔ NGUYỄN VĂN PHƯƠNG, OP 1971 2005 Quản xứ GX Hòa Nam
54 ANTÔN ĐẶNG HỒNG QUẢNG, SMV 1962 2011 CĐ Bù Đăng
55 GIUSE LÊ VĂN QUỐC, SVD 1977 2010 Phụ tá GX Vinh Hà
56 PHAOLÔ LÊ VĂN QUYỀN, CSsR 1965 2004 Phó xứ GX Thánh Tâm
57 ANPHONGSÔ ĐINH CÔNG SÁNG, SVD 1971 2010 CĐ Ngôi Lời
58 GIUSE NGUYỄN HOÀNG SƠN, CSsR 1971 2005 Quản xứ GX Ea Hleo
59 PHÊRÔ PHAN KHẮC SÙNG, SMV 1966 2014 Phụ tá GX Bù Đăng
60 GIUSE MARIA TRẦN VĂN TÀI, CSsR 1970 2018 Phó xứ GX Quảng Nhiêu
61 GIUSE TRẦN NGỌC TÂN, SSS 1970 2005 CĐ Đoàn Kết
62 GIUSE NGUYỄN THANH TÂM, OP
63 GIUSE NGUYỄN HỮU THÁI, OMI 1959 2016 Phụ tá GX Nhân Cơ
64 GIUSE VŨ NGỌC THANH, OP Phụ tá GX Quảng Phú
65 GIOAN-KIM PHẠM OANH THẮNG, O.CIST 1975 2014 CĐ Đăk Phước
66 MICAE PHẠM TIẾN THÀNH, SSS
67 GIUSE NGUYỄN NGỌC THẢO, SMV 1971 2016 Phụ tá GX Vinh Tân
68 GIUSE NGUYỄN VĂN THIỆN, O.CARM 1954 2009 GX Kim Phát
69 PHAOLÔ NGUYỄN HỮU THIỆN, SVD 1978 2013 Phụ tá GX Vinh An
70 ANTÔN BÙI VĂN THIỀU, SMV 1968 2016 Phụ tá GX Kim Mai
71 PHÊRÔ NGÔ XUÂN THỊNH, SDB 1972 2010 Phụ tá GX Vinh An
72 PHÊRÔ-CAO DƯƠNG ĐÌNH THỜI 1966 2000 ĐV Thiên Hòa
73 GIUSE NGUYỄN VĂN THƯỢC, SMV 1977 2014 Phó xứ GX Quảng Phúc
74 VINHSƠN MAI HOÀI THƯƠNG 1974 2008 CĐ Xuân Hòa
75 PIÔ PHẠM ĐÌNH TIẾN, FSF 1969 2014 CĐ Đoàn Kết
76 GIÊRÔNIMÔ NGUYỄN ĐỨC TIẾN, SSS 1979 2021 Phụ tá GX Quỳnh Ngọc
77 GB. PHẠM TRỌNG TÌNH, O.Carm 1980 2018 GX Phúc Bình
78 GIUSE ĐINH QUỐC TĨNH, SVD 1982 2018 Mục vụ GX Sơn Long
79 GIUSE LƯU QUỐC TOÀN 1984 2019 Phụ tá GX Quảng Phúc
80 M. PHAOLÔ NGUYỄN ĐÌNH TRỌNG 1985 2011 CĐ Phước Bình
81 PHÊRÔ ĐỖ VĂN TRƯỜNG, SDB 1977 2016
82 PHÊRÔ NGUYỄN TRƯỜNG TÚ, SSS 1981 2017 Phó xứ GX Quỳnh Ngọc
83 ANTÔN TRẦN ANH TUẤN, OMI 1971 2008 Phụ tá GX Hương Sơn
84 ANTÔN NGUYỄN THANH TƯỜNG, CM 1979 2012 CĐ Xuân Hòa
85 ANRÊ NGUYỄN MẠNH TƯỜNG, O.CIST 1975 2015 CĐ Đăk Phước
86 PHÊRÔ-TỰ LÊ TÂN VIỆT, OSB 1973 2007 CĐ Đăk Som
87 GIUSE NGUYỄN QUANG VINH Phụ tá GX Tân Lập
88 G.B NGUYỄN QUỐC VÕNG, OMI
89  
90  
 
(cập nhật ngày 20.7.2022)
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...