GB. HỒ ANH PHI
GB. HỒ ANH PHI

Sinh: 28/06/1985                  Lm: 19/05/2020
Giáo xứ Nhơn Hòa (hạt Phước Long)
ĐC: X. Long Giang, Tx Phước Long, Bình Phước
ĐT: 0984.349.164
Email: hoanhphi@gmail.com


 
Cha Phụ tá tại các Giáo xứ:                    

Đức Cha Giáo Phận đã bổ nhiệm           

- Cha Gioan Baotixita Hồ Anh Phi làm Phụ tá Giáo xứ An Bình      

 
(theo Thông Tin tháng 7-2020 của VP. TGM) 
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...