GIUSE ĐẬU ĐÌNH HÀ
GIUSE ĐẬU ĐÌNH HÀ
Sinh ngày: 02/05/1982           
Linh mục: 10.05.2018

Phó xứ Vinh Hòa (hạt Giang Sơn)
Địa chỉ: huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk
Điện thoại: 0934.115.113
Email: dauha020582@yahoo.com

Thông tin bổ sung tháng 9/2019:
 

* Thuyên chuyển Linh mục:

- Cha Giuse Đậu Đình Hà (Phó xứ Vinh Hòa) Phó xứ Vinh Đức - hạt Buôn Hô.

(theo Thông tin tháng 9/2019 của VP.TGM)
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...