THỨ NĂM TUẦN 1 MÙA VỌNG

“Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào Nước Trời.” (Mt 7,21)

02/12/2021
THỨ NĂM TUẦN 1 MÙA VỌNG


Mt 7, 21.24-27

KHỞI ĐỘNG MỘT CÔNG TRÌNH

Đức Giêsu nói: “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví như người khôn xây nhà trên tảng đá. Dù mưa sa, nước lũ hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá.” (Mt 7, 24-25).

Suy niệm: Các nhà du hành vũ trụ nói với chúng ta rằng công trình duy nhất của con người mà họ có thể nhìn thấy được khi bay ra ngoài quỹ đạo là Vạn Lý Trường Thành bên Trung Quốc. Vậy mà, bức tường thành vĩ đại này cũng phải bắt đầu bằng một viên đá, rồi kế tiếp với những viên đá khác. Vấn đề là phải can đảm bắt đầu, chứ không phải ngồi trước đống đá và… bất động! Đức Giêsu đã gọi đó là cung cách của người khờ dại: nghe Lời Ngài nhưng không xây dựng đời mình dựa trên Lời Hằng sống ấy như xây dựng trên những tảng đá. 

Mời Bạn: Viên đá Lời Chúa tôi đặt xuống đời tôi hôm nay sẽ là nền tảng cho những viên đá của ngày mai, ngày mốt. Nghe Lời Chúa và quyết sống Lời ấy ngay bây giờ, ngay từ hôm nay là đã khởi động một công trình lớn nhất trong cuộc đời chúng ta rồi đấy! Đừng chần chừ gì nữa! Hãy xây dựng đời bạn, cách ứng xử, cách sống dựa trên nền tảng vững chắc là nghe Lời Chúa và đem ra thực hành ngay từ hôm nay. 

Chia sẻ: Đời tôi đang xây trên cát hay trên đá? Tôi sẽ làm gì để xây trên đá? 

Sống Lời Chúa: Tôi chọn một câu Lời Chúa làm ý lực sống và nỗ lực hết mình sống theo câu Lời Chúa ấy. 

Cầu nguyệnLạy Chúa Giêsu, chúng con thường xây nhà trên cát, vì chỉ thích thú nghe Lời Chúa dạy, nhưng lại không dám đem ra thực hành. Ước gì ngôi nhà đời chúng con được xây trên nền tảng vững chắc, đó là Lời Chúa, Lời chi phối toàn bộ cuộc sống chúng con. Amen. (Rabbouni).


BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
THỨ NĂM TUẦN 1 MÙA VỌNG

Ca nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã ở gần bên, đường lối Chúa đều là chân lý. Nhờ Chúa thương chỉ dạy, từ lâu con đã hiểu: Chúa tồn tại muôn đời.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, xin biểu dương uy quyền và lấy thần lực mà nâng đỡ chúng con, để mặc dầu tội lỗi chúng con cản trở, Chúa vẫn mở lượng khoan hồng sớm thực hiện công trình cứu độ chúng con. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: Is 26, 1-6

“Dân công chính biết giữ sự trung tín, hãy tiến vào”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ngày ấy, trong đất Giuđa, người ta hát khúc ca này: Sion là thành trì kiên cố của chúng ta, có tường thành và hào luỹ che chở, hãy mở cửa, và dân công chính biết giữ sự trung tín, hãy tiến vào. Sự sai lầm cũ đã qua đi, Chúa sẽ bảo tồn sự hoà bình. Sự hoà bình, vì chúng ta trông cậy nơi Chúa.

Hãy trông cậy Chúa đến muôn đời, trông cậy Chúa, Ðấng quyền năng mãi mãi. Vì Người triệt hạ dân ở nơi cao, và hạ thấp những thành trì danh tiếng, Người hạ nó sát đất, chà đạp nó thấu bụi tro. Bàn chân người nghèo khó bước đi, và kẻ bần cùng sẽ đạp trên nó.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 117, 1 và 8-9. 19-21. 25-27a

Ðáp: Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến!

Hoặc đọc: Alleluia!

Xướng: Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. Tìm đến nương tựa Chúa thì tốt hơn nương tựa ở loài người; tìm đến nương tựa Chúa thì tốt hơn nương tựa những bậc quân vương.

Xướng: Xin mở cho tôi các cửa công minh, để tôi vào và cảm tạ ơn Chúa. Ðây là ngọ môn của Chúa, những người hiền đức qua đó tiến vào. Tôi cảm tạ Chúa vì Chúa đã nghe tôi,và đã trở nên Ðấng cứu độ tôi.

Xướng: Thân lạy Chúa, xin gia ơn cứu độ; thân lạy Chúa, xin ban cho đời sống phồn vinh. Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến, từ nhà Chúa, chúng tôi cầu phúc cho chư vị. Chúa là Thiên Chúa và đã soi sáng chúng tôi.

Alleluia: Is 40, 9-10

Alleluia, alleluia! – Hỡi người giảng tin mừng, hãy mạnh dạn cất lớn tiếng: Này Chúa là Thiên Chúa sẽ đến trong sức mạnh. – Alleluia.

Phúc Âm: Mt 7, 21. 24-27

“Ai thực hiện ý Chúa Cha, sẽ được vào nước trời”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không phải tất cả những ai nói với Ta, “Lạy Chúa, lạy Chúa!”, là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời.

“Vậy ai nghe những lời Ta nói đây và đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên nền đá. Và hễ ai nghe những lời Ta nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, đây là bánh rượu chúng con đã chọn lựa trong muôn vàn phúc lộc chính Chúa đã thương ban. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận, và làm cho thánh lễ tạ ơn giờ đây chúng con dâng tiến, trở nên bảo chứng ơn cứu độ muôn đời cho chúng con. Chúng con cầu xin…

Lời tiền tụng mùa vọng I

Ca hiệp lễ

Chúng ta hãy sống công chính và đạo đức ở thế gian này, trong khi đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Chúa cao cả xuất hiện vinh quang.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích Thánh thể để dạy chúng con là những kẻ lữ hành dưới thế biết mến yêu và gắn bó với những thực tại bền vững trên trời. Xin cho bí tích chúng con vừa cử hành đem lại cho chúng con muôn vàn ân sủng. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

SỐNG VÀ THI HÀNH (Mt 7, 21. 24 – 27)
Giuse Vinhsơn Ngọc Biển SSP

Cuộc đời môn đệ là một cuộc đời đi theo Đức Giêsu. Tuy nhiên không chỉ có cái “mác”, mà còn phải có cái “cốt”; cái “chất” của người môn đệ nữa. Người môn sinh hoàn hảo là người để cho Lời Chúa soi dọi, thấm đượm vào từng hành vi, cử chỉ…, đồng thời phải là người trung thành và thi hành theo giáo huấn của Đức Giêsu cách cụ thể chứ không phải trên giấy tờ, sách vở…

Hôm nay, Đức Giêsu nhấn mạnh đến căn tính của người môn đệ và mời gọi phải sống triệt để thì mới được chung hưởng phần phúc Nước Trời với Ngài, đó là: “Không phải tất cả những ai nói với Ta, ‘lạy Chúa, lạy Chúa!’, là được vào Nước Trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào Nước Trời”. Như vậy, người được tuyển chọn chính là những người dám sống những đòi hỏi của Tin Mừng cách thực tế chứ không phải chỉ trên đầu môi chóp lưỡi. Không chỉ hiểu mà còn phải sống và thi hành những gì đã cảm nghiệm.

Điều đó đã được Đức Giêsu vạch ra trong bài giảng trên núi. Thi hành như thế là người khôn ngoan, biết lo cho cuộc sống mai hậu, biết xây đời mình trên đá chứ không phải trên cát…

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta cần tránh lối sống giả hình, đạo đức hão huyền. Không thể sống mãi kiểu đạo đức hình thức bên ngoài. Những chuyện bên lề đó chỉ là khởi điểm để dẫn ta đi đến cốt lõi của đạo. Nếu không sống cốt lõi của nó, thì mãi mãi chúng ta chỉ là kẻ dựa dẫm, lăng xăng mà thôi.

Hãy tránh cho xa những thói giả hình như: phô trương, hình thức; quá lo lắng đến tiếng tăm bề ngoài; hay xét đoán người khác trong sự nông nổi, nhẹ nhạ…

Cần phải thi hành cho được những đức tính tốt như: phục vụ anh chị em cách vô vị lợi; chia sẻ cơm bánh cho người nghèo cách quảng đại; khiêm tốn khi thành công; vững tin khi thất bại và phó thác trong mọi hoàn cảnh; đồng thời làm mọi việc là vì vinh danh Chúa chứ không phải vinh thân chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa tha thứ cho chúng con vì những lần chúng con hời hợt mà bỏ qua tinh thần của Chúa là thi hành và yêu mến luật Chúa. Xin cho chúng con biết sống thật tình với Chúa và anh chị em trong cuộc đời và nhất là trong Mùa Vọng này. Amen.
 

MÔN ĐỆ CHÂN CHÍNH


(Thứ Năm sau Chúa Nhật I Mùa Vọng – Mt 7,21.24-27) Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột

Tin Mừng thánh Matthêu suốt ba chương 5, 6 và 7 tường thuật những lời giảng dạy của Chúa Giêsu. Và bài Tin Mừng hôm nay, thứ Năm sau Chúa Nhật I Mùa Vọng tường thuật những lời đúc kết của Người đó là hãy thực thi những gì đã nghe. Quả thật nếu chúng ta nghe Lời Chúa, dù có một vài tâm tình sốt mến hay cả những nhận thức hợp lý hữu tình, nhưng rồi lại để đó mà không đem ra thực hành thì cũng bằng không. Chúa Giêsu đã ví trường hợp này như người xây nhà trên cát, khi mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào thì nhà sẽ sụp đổ tan tành (x.Mt 7,24-25).

Đọc Tin Mừng ba chương này, chúng ta thấy Chúa Giêsu đề cập đến rất nhiều điều, vậy phải thực thi điều nào đây? Xin có một cái nhìn khá xuyên suốt những lời dạy của Chúa Giêsu qua ba mối tương quan như sau:

1. Với Thiên Chúa: Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy có niềm xác tín rằng Đấng dựng nên vũ trụ đất trời, Đấng cho chúng ta từ chốn hư vô hiện hữu trên gian trần này chính là Cha Toàn Năng chí ái. Người chính là căn nguyên và là cùng đích của mọi vật mọi loài, nhất là loài người chúng ta. Đây là điều kiện tất yếu, ắt có để chúng ta có thể tin nhận hạnh phúc đích thật chính là được Nước Trời làm gia nghiệp, được Thiên Chúa xót thương, ủi an, làm cho no thỏa, được nhìn thấy Thiên Chúa (x.Mt 5,1-12). Khi xác tín Thiên Chúa là Cha Toàn Năng thì chúng ta sẽ an tâm tin tưởng vào sự quan phòng của Người để rồi ưu tiên làm rạng Danh Người, tìm sự công chính của Người hơn là lo lắng thái quá về cơm ăn áo mặc như anh em lương dân (x.Mt 6,7-15; 25-34). Và dĩ nhiên chúng ta sẽ chuyên chăm gặp gỡ Người trong việc cầu nguyện với tâm tình con thơ, con thảo (x.Mt 7,7-11).

2. Với tha nhân: Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy biết sống với tha nhân như anh chị em một nhà trong tinh thần yêu thương, hiệp thông, liên đới. Khi nhận nhau là cốt nhục thì trong nghĩa phu thê chúng ta sẽ biết cẩn trọng trước các nguy cơ dẫn đến sự phản bội (ngoại tình) và cảnh chia đàn xẻ nghé (ly dị) (x.Mt 5,27-32). Nhận nhau là huynh đệ một nhà thì không thể giận ghét, xét đoán nhau cách bất công, loại bỏ nhau hoặc xem nhau như kẻ thù (x.Mt 5,21-26; 38-48; 7,1-5). Đã là anh chị em cùng huyết nhục thì điều ắt phải có, đó là tích cực thực thi những gì chúng ta muốn tha nhân làm cho mình (x.Mt 7,12).

3. Với bản thân mình: Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng dù chúng ta là con cái Cha trên trời nhưng phận người chúng ta yếu hèn, dòn mỏng, nên vẫn đã có và còn đó những thiếu sót, sai lầm và tội lỗi. Cần phải biết khiêm nhu xin Chúa thứ tha, biết xa lánh dịp tội và quảng đại thứ tha lầm lỗi cho tha nhân (x.Mt 6,12-13). Biết mình yếu đuối thì hãy cẩn trọng với các thiện hảo đời này là của cải, tiền bạc. Thần dữ thường sử dụng chúng làm mồi nhử khiến chúng ta có thể xem chúng như là những vị thần trên đầu trên cổ. Không thể làm tôi hai chủ được (x.Mt 6,24). Để có thể sống yêu thương và ngày càng thăng tiến hơn thì phải biết sống rộng rãi sẻ chia không chỉ những gì mình có mà ngay cả cái mình là, biết hy sinh và nhỏ mình lại. Đây chính là cách thế qua cửa hẹp để được vào Nước Trời (x.Mt 7,13-14).

Có thể nói ba mối tương quan này được gói gọn trong lời kinh duy nhất mà Chúa Giêsu dạy chúng ta: “Lạy Cha chúng con ở trên trời…” (Mt 6,7-15). Xin đề xuất một thiển ý để thực thi lời Chúa Giêsu dạy đó là mỗi ngày hãy đọc Kinh Lạy Cha một lần cách sốt sắng trong tâm tình con thảo, con thơ với Cha trên trời. Đồng thời mỗi ngày hãy tìm và làm một việc tốt cho một ai đó đang cần đến tình yêu Cha trên trời qua chúng ta mà dĩ nhiên có kèm theo sự hy sinh và quảng đại. “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười…”. Dù không phải là Kitô hữu, nhưng cố nhạc sĩ họ Trịnh như đã thấm nhuần men Tin Mừng cách nào đó. Nếu sống được nội hàm lời ca này thì ngày đến trình diện trước Đấng Tối Cao, nhiều người sẽ được mời vào Nước Trời hưởng hạnh phúc muôn đời (x.Mt 25,31-47). Họ được Chúa Kitô nhận là môn đệ đích thực và là người bạn hữu của Người, vì đã tuân giữ lời Người (x.Ga 15,9-17).

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...