Bảy Ơn Thần Lực (Ga 20, 21)
Bảy Ơn Thần Lực
“Như Chúa Cha đã sai Thầy,
thì Thầy cũng sai anh em”

(Ga 20, 21)

Chúa Phục Sinh thương đoàn môn đệ
Vắng bóng Thầy khiếp sợ hoang mang
Hiện ra Chúa chúc bình an
Truyền hơi thở ấm nồng nàn Thánh Linh

Sai các ông hành trình tiếp bước
Như chính Người đã được Cha sai    
Ra đi khắp chốn trần ai
Tin Mừng Cứu Độ muôn loài truyền rao

Nhờ Thần Khí Chúa trao môn đệ
Cứu chữa người trần thế điêu linh
Thứ tha rửa sạch tội tình
Nhân trần vui hưởng an bình nội tâm

Nhờ Thần Khí tăng cường ý chí
Các Tông Đồ không chỉ truyền rao
Mà còn lấy chính máu đào
Tuyên xưng Danh Chúa biết bao can trường

Nhờ Thần Khí lên đường thẳng tiến
Đem Tin Mừng đến với muôn dân
Cánh đồng sứ vụ gian truân
Vững tâm có Chúa Thánh Thần ủi an

Nhờ Thần Khí ngập tràn vũ trụ
Dấu chỉ Người phục vụ yêu thương
Ki-tô chiến sĩ can trường
Hân hoan nhân chứng con đường Phúc Âm

Xin Ngôi Ba Thánh Thần ngự đến
Đầy lòng con sốt mến ân cần
Ban ơn đổi mới canh tân
Bảy Ơn Thần Lực thánh ân sáng ngời

Nt. Bích Ngọc

 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...