Bê Lem, Hiến Lễ


Bê Lem, Hiến Lễ

 


Đêm đông lạnh giá

Con Chúa giáng trần

Cứu chuộc nhân loại

Con người lầm than.

 

Bê lem, hang đá

Nhỏ bé tanh hôi

Vua Trời đã chọn

Nơi Người hạ sinh.

 

Mẹ ơi, Mẹ ơi

Ấu Chúa làm người

Bọc trong khăn tã

Đặt trong máng cỏ.

 

Tình nào dâng hiến

Chính người Con mình

Hiến lễ Thập giá

Cứu chuộc nhân sinh.

 

Máng cỏ Bàn thờ

Hy tế Tiệc thánh

Nuôi dưỡng xác hồn

Con người trần gian.

 

Bên Chúa hôm ấy

Ôm Chúa vào lòng

Tình Mẹ có thấu

Đường trần hy sinh ?

 

Hang đá hôm nay

Con, người kính viếng

Xin được nhận biết

Ơn thánh trao ban.

 

 Nguyễn Thái Hùng

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...