CHAY VỀ GIỮA THÁNG BA


CHAY VỀ GIỮA THÁNG BA
 


Chẳng phải Chay về giữa tháng ba

Lòng trần trăn trở giấc mơ hoa

Cội nguồn cũng chỉ là tro bụi

Nghĩa cử sao bằng rõ Tình Cha

Giục giã tâm can lòng chuyển biến

Mừng vui nhân ái dạ dung tha

Chay về thúc dục người thay đổi

Hiểu rõ ân ban trọn thái hòa.

 

Hoàng Công Nga

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...