Chứng nhân Phúc Âm Sự Sống (Mc 16, 15)

“Hãy đi rao giảng Tin Mừng cứu độ” (Mc 16, 15)


Chứng nhân Phúc Âm Sự Sống

“Hãy đi rao giảng Tin Mừng cứu độ”
(Mc 16, 15)
 
Diệu huyền thay tình thương Thiên Chúa
Tác sinh con chan chứa hồng ân
Vườn hoa đặc sủng Thánh Thần
Phúc Âm Sự Sống nẩy mầm xanh tươi
 
Theo Ơn gọi sống đời thánh hiến
Nhờ Tin Mừng cải biến tâm tư
Noi gương Đấng Thánh Giê-su
Ý Cha vâng phục khiêm nhu dịu hiền
 
Được làm bạn tinh tuyền gắn bó
Với Giê-su từ bỏ khó nghèo
Tin Mừng sứ mệnh rắc gieo
Nẻo đường phục vụ bước theo Thánh Thần
 
Được thông phần lễ dâng cứu độ
Với Giê-su đau khổ chia san
Sống Giờ Tử Nạn bền gan
Hiền thê trung tín ngập tràn ánh quang
 
Được sai đi truyền loan Lời Chúa
Mau lên đường hăm hở xông pha
Ưu tiên chốn thẳm vùng xa
Phúc Âm Sự Sống con là chứng nhân
 
Tạ ơn Chúa Hồng Ân thánh hiến
Sống với Người ước nguyện đời con
Giê-su chiếm hữu tâm hồn
Tin Mừng tiếp bước sắt son trọn niềm
 
Trọn cuộc sống trung kiên lời hứa
Trái tim hồng dâng Chúa hân hoan
Phúc Âm Sự Sống tuôn tràn
Ngợi ca Danh Chúa vô vàn kính yêu.
 
Nt. Bích Ngọc
                      
                     Ghi dấu Hồng Ân Vĩnh Hiến 
                                Ngày 12/06/2020
                     Em Maria Têrêsa Nguyễn Thị Quế
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...