ĐỜI THÁNH HIẾN


ĐỜI THÁNH HIẾN

 

Ngài gọi con sống cuộc đời Thánh hiến

Con yếu hèn, nhưng Ngài đã chọn con

Ngài dắt con ra khỏi những lối mòn

Cùng với Ngài đi con đường chật hẹp.

 

Đường khổ giá không phải con đường đẹp

Là gập ghềnh với thung lũng chông gai

Cùng với Ngài vác thập giá trên vai

Dù yếu hèn, con vui lòng dấn bước.

 

Vâng ý Cha! Dù thân con yếu nhược!

Gió lạnh về khi hoang vắng cô đơn

Nhưng có Ngài vẫn thương xuống muôn ơn

Sưởi tâm hồn với lửa thiêng bừng cháy.

 

Giữa trùng khơi thuyền xô cơn sóng đẩy

Những tưởng chìm trong giông tố bủa vây

Niềm cậy trông con vững tin nơi Thầy

Vững tay chèo giúp thuyền con lướt thắng.

 

Đường Thập giá con chọn là chén đắng

Noi gương Thầy con chấp nhận đau thương

Đời Hiến Dâng, bao sóng gió dặm trường

Nguyện xin Ngài hãy cùng con bước tiếp.

 

18/06/2022

Suối Ngàn

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...