ĐƯỜNG VÀO NƯỚC TRỜI

Ai siêng lần chuỗi Mân Côi

Mẹ thương sẽ dẫn vào nhà Chúa con…

ĐƯỜNG VÀO NƯỚC TRỜI

(Nhân tháng Đức Mẹ Mân Côi)
 

kinh man coi


Là người Công giáo ai ơi

Thiên Đàng là đích cho ta tìm về

Nhưng mà ở tận đâu xa

Con nào đâu biết, làm sao tìm về ?

 

Xưa kia Chúa xuống gian trần

Dạy cho ta biết đường về nhà Cha

Vâng nghe Lời Chúa mỗi ngày

Sống cho công chính, giữ mười điều răn

 

Thi hành bác ái tha nhân

Đường đi cửa hẹp, ai theo thì vào

Đừng xây trên cát ai ơi

Xây nhà trên đá, gió lay không lìa.

 

Một đời sống hạ khiêm nhu

Sống y như Chúa một đời hy sinh

Chia người mọi thứ Chúa cho

Cơm no, áo ấm, yêu thương cho người.

 

Và còn cho họ niềm tin

Vào một Thiên Chúa Ba Ngôi yêu người

Con đường thứ nhất ai ơi

Ai theo đó, Chúa Giêsu dẫn vào.

 

               ***

Tuy nhiên còn một con đường

Đưa ta vào nước Chúa Cha muôn đời

Không vào cửa chính người ơi

Mà lần theo chuỗi Mân Côi bước vào.

 

Xưa Mẹ truyền dạy đàn con

Siêng năng lần chuỗi Mân Côi hàng ngày

Lần rồi Mẹ sẽ thương ban

Dẫn vào Nước Chúa bằng đường “cửa sau”

 

Vâng nghe lời Mẹ truyền ban

Con đây siêng đọc Mân Côi mỗi ngày

Thứ hai, thứ bảy một Mầu

Con mừng kính Mẹ với Năm Sự Mừng

 

Thứ ba, thứ sáu Sự Thương

Lần chuỗi tưởng niệm Chúa Con chịu hình

Thứ tư con niệm Sự Mừng

Mừng Chúa sống lại theo Cha về trời

 

Còn lại một thứ là Năm

Ngắm Năm Sự Sáng, Giáo Hoàng bổ sung

Cho đầy bốn chuỗi người ơi

Vui-Thương-Mừng-Sáng, trọn đường Chúa đi.

 

                  ***

Ngày kia ở trên Nước Trời

Phêrô thắc mắc: Sao anh được vào

Anh rằng: “Mẹ đưa tôi vào

Bằng chuỗi Mân Côi năng đọc mỗi ngày”.

 

Phêrô dáo dác nhìn quanh

Nhìn lên thì thấy sợi dây Mẹ cầm

Ấy là sợi hạt Mân Côi

Anh kêu: Mẹ ơi, Mẹ làm gi đây ?

 

Mẹ yêu quay lại cười xoà

Phêrô thông cảm Mẹ con hứa rồi

Ai siêng lần chuỗi Mân Côi

Mẹ thương sẽ dẫn vào nhà Chúa con…

 

Dũng Lạc 6/10/2020

Marria Đỗ Thị Hồng Huyên

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...