Fatima Ngày Ấy


Fatima Ngày Ấy
 
 
Fatima ngày ấy
Đồi Cova ngập người
Bầu trời mưa tầm tã
Mong thấy Mẹ Chúa Trời.
 
Fatima ngày ấy
Mẹ hiển linh rạng ngời
Thụ tạo vâng lời Mẹ
Vũ điệu của mặt trời.
 
Ơi, những lời Mẹ dạy
Hãy ăn năn sám hối
Hãy thay đổi cuộc đời
Để hưởng phúc Nước Trời.
 
Hãy tôn sùng Mẫu Tâm
Tình yêu Mẹ trao hiến
Đồi xưa máu lệ nhỏ
Để cứu độ nhân trần.
 
Lời kinh Mẹ dạy bảo
Mân côi luôn chuyên cần
Bao lo âu phiền muộn
Mẹ luôn luôn hộ phù.
 
Fatima ngày ấy
Fatima hôm nay
Đoàn con luôn ghi nhớ
Kinh Mân côi nhiệm mầu.

Nguyễn Thái Hùng
10.2019
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...