HẠT BỤI LÀM NGƯỜI


HẠT BỤI LÀM NGƯỜI
 


Giọt chay nhỏ xuống phận đời

Nảy mầm từ ái vẹn lời truyền rao

Giam mình trong cõi thanh cao

Tịnh tâm từ bỏ xuyến xao gọi mời

 

Vẳng nghe tiếng gọi của Lời

Mùa chay sám hối sống đời hy sinh

Mùa chay từ bỏ chính mình

Việc lành phúc đức kiếm tìm quanh ta

 

Dìm mình trong cõi bao la

Phận người nhỏ bé chỉ là gió bay

Một đời chìm đắm cơn say

Yêu thương mấy nỗi đổi thay phận người

 

Gẫm xem hạt bụi trong đời

Sống trong ơn nghĩa làm người trần gian.

 

Hoàng Công Nga

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...