HẠT KINH

Đây là chuỗi hạt Mân Côi / Siêng năng cầu nguyện, cuộc đời bình an 

HẠT KINH 

Đây là chuỗi hạt Mân Côi
Siêng năng cầu nguyện, cuộc đời bình an 

 

Kính Mừng - từng hạt miên man

Tươi màu Đức Mẹ, đẹp phần Thánh Kinh 
 

Nhịp nhàng giai điệu ân tình

Vui, Thương, Mừng, Sáng - lung linh sớm chiều
 

Mân Côi từng đóa tươi màu

Hòa âm tình khúc ngọt ngào, du dương
 

Miên man tình Chúa xót thương

Cho con khuya sớm an lòng sống vui.
 

Nguyễn Quốc Dũng quocdung8356@gmail.com

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...