Hãy theo Thầy (Lc 5, 5)
Hãy theo Thầy

“Vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới
(Lc 5, 5)
 
Dong cánh buồm căng phồng no gió
Mất hút dần giữa biển xa xăm
Phê-rô vất vả nhọc nhằn
Suốt đêm thả lưới chẳng ăn thua gì
 
Đang cơn buồn kéo ghì thân thể
Đức Giê-su đến để gọi ông
Mượn thuyền giảng dạy đám đông
Phê-rô quảng đại sẵn lòng hiến dâng
 
Giảng xong Chúa ân cần truyền dạy
Hãy chèo thuyền ra chỗ nước sâu
Sức riêng mòn mỏi canh thâu
Không con cá nhỏ mặc dầu gắng công
 
Vâng lời Chúa với lòng tin tưởng
Lời của Thầy định hướng đời ông
Ngập thuyền mẻ cá giữa dòng
Giê-su ân thưởng tấm lòng khiêm cung
 
Chúa can thiệp để từ lưới cá
Thành lưới người nhiệm lạ hồng ân
Phê-rô đánh cá nuôi thân
Trở nên ngư phủ biển trần vượt qua
 
Bỏ chài lưới gia đình sự nghiệp
Chúa tặng ban cơ nghiệp Nước Trời
Vầng tim thanh thoát rạng ngời
Trung kiên môn đệ gieo lời yêu thương
 
Biển đời con dặm trường sóng gió
Chúa giơ tay thương xót gia ân
Cùng Người thả lưới muôn dân
Dong thuyền cập bến thông phần Nước Cha
 
Nt. Bích Ngọc
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...