LỜI RU


LỜI RU

 

Côn trùng rả rích bên song

Màn khuya tĩnh mịch, đèn chong sách chầu

Đêm dài vọng tiếng lặng sâu

Âm thanh lộp độp trên tàu lá xưa.

 

Giấc lành theo những cơn mưa

Lời ru nhè nhẹ song thưa khẽ lùa

Tình yêu xuyên suốt bốn mùa

An lành ấm áp đêm mưa chợt về.

 

Suối Ngàn (11/07/2022)

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...