​NẾU CHA VỀ XỨ CŨ
NẾU CHA VỀ XỨ CŨ

 

Nếu cha lại được về

Nơi cha từng đã đến

Xứ nhà vẫn yêu mến

Như cái thuở ban đầu

 

Bao nghĩa nặng ân sâu

Nhân lành người mục tử

Cha đã từng đối xử

Như xưa Thầy Giê-su.

 

Cha có nét khiêm nhu

Thân thiện và yêu mến

Buôn làng cha tìm đến

Lo lắng bao đêm trường.

 

Trái tim đầy tình thương

Xứ nhà xưa nghèo khó

Cha đưa tay băng bó

Ủi an từng tâm hồn.

 

Thân tình và ôn tồn

Với mọi người lớn bé

Cha luôn luôn nhỏ nhẹ

Từng việc lớn việc thường.

 

Thao thức bao đêm trường

Xây hội đoàn đạo đức

Cha đã dành công sức

Chăm sóc các linh hồn.

 

Bao gánh nặng đổ dồn

Đến xương chùn gối mỏi

Sống vẹn toàn ơn gọi

Dâng cho Chúa sớm chiều.

 

Nay bóng ngả liêu xiêu

Khi hoàng hôn buông xuống

Chén đắng Ngài đã uống

Cho đến lúc hơi tàn.

 

Xin Chúa đổ ngập tràn

Ơn lành như mưa đến

Trong tâm tình yêu mến

Mỗi khi cha trở về.

 

Suối Ngàn 22/06/2022
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...