NHƯ CHIẾC BÌNH SÀNH


NHƯ CHIẾC BÌNH SÀNH

 

Cho con cảm nghiệm đức tin

Cho con nhìn lại thấy mình mong manh

Con như một chiếc bình sành

Mỏng giòn dễ vỡ tan tành Cha ơi.

 

Nứt rạn nhiều chỗ nhiều nơi

Hồng ân tuôn đổ ơn trời thương ban

Nguồn thiêng chan chứa ngập tràn

Đôi bàn tay Chúa ủi an chữa lành.

 

Suối Ngàn (20/06/2022)

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...