Tâm tốt lành (Mc 7,23)

“Cái gì từ bên trong xuất ra, mới làm cho con người ra ô uế.” (Mc 7,23)

Tâm tốt lành
“Cái gì từ bên trong xuất ra, mới
làm cho con người ra ô uế.”
 (Mc 7,23)

Nhóm biệt phái và bè ký lục
Gặp Giê-su bực tức nói ngay:
Tại sao môn đệ của Thầy
Khi ăn chẳng chịu rửa tay luật truyền?

Đức Giê-su uy quyền lên tiếng
Thật các ông môi miệng giả hình
Nới dài tua áo thẻ kinh
Mà lòng xa Chúa bạc tình thế nhân

Sứ mệnh Chúa xuống trần cứu thế
Luật Người trên tục lệ phàm nhân
Tin Mừng cởi trói muôn dân
Thoát vòng cương toả tiền nhân buộc ràng

Chúa giải thích rõ ràng dơ bẩn
Từ lòng người phát xuất tội khiên
Chính là gánh nặng gông xiềng
Đè bẹp sự sống thiêng liêng tâm hồn

Dơ hay sạch vốn còn tùy thuộc
Vào tâm tình ý hướng bên trong
Chúa nhìn thấu suốt tấm lòng
Những ai chính trực lãnh công Nước Trời

Ki-tô hữu sống đời con Chúa
Tâm tốt lành chan chứa con tim
Luật thiêng tuân giữ kiếm tìm
Yêu người mến Chúa tinh tuyền nội tâm

Xin cho con tháng ngày trần thế
Cứu giúp người cô thế cô thân
Thực thi Lời Chúa ân cần
Tiến về Thiên Quốc thần dân Nước Trời.

Nt. Bích Ngọc

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...