Trả về Thiên Chúa (Mt 22, 21)

“Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” (Mt 22, 21)


Trả về Thiên Chúa

“Của Xê-da, trả về Xê-da; của
Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.”
(Mt 22, 21)
 
Với những lời dịu dàng dối trá
Mong Giê-su trả giá mạng mình
Nhưng Người kết án giả hình
Khiến cho đối thủ lặng thinh điếng người   
 
Họ không ngờ những lời chế nhạo:
“Thầy là người chân thật công minh”
Thành lời khen ngợi chí tình
Vì Người xứng đáng tôn vinh ngàn đời
 
Nhân câu hỏi cần lời giải đáp
Chúa biến thành bàn đạp tiến xa:
“Của Xê-da, trả Xê-da”
Đơn thuần nhìn nhận Xê-da nắm quyền
 
Thần dân phải phục quyền vua chúa
Quyền đến từ Ý muốn của Cha
Nhưng mà chỉ trả Xê-da
Những gì là của Xê-da thế trần
 
Nếu Xê-da bắt dân trần thế
Tôn thờ mình như thể thần linh
Không ai được phép thuận tình
Với loài nanh vuốt rập rình thế gian
 
Ki-tô hữu sẵn sàng chịu chết
Không thờ vua trần thế ngang tàng
Xê-da cát bụi tiêu tan
Đức Tin Hội thánh rỡ ràng Hiền Thê
 
“Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”
Con tin rằng Đức Chúa của con
Cứu nhân độ thế hư vong
Đưa về cõi phúc bên lòng Chúa Cha.
 
Nt. Bích Ngọc
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...