Về Châu Sơn

(Mừng lễ Sinh Nhật Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. 08.09.2022)

Về Châu Sơn


(Mừng lễ Sinh Nhật Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. 08.09.2022)

Nắng sớm ban mai sương long lanh

Mây bay bàng bạc giữa trời xanh

Chúc mừng Mẹ Chúa hương kinh nguyện

Hoa hồng mầu nhiệm vạn ơn lành.

Mẹ đứng đầu làng đợi chúng con

Về dâng lễ Mẹ tại Châu Sơn

Ngày Sinh Nhật Mẹ: Ôi diễm phúc

Năm bốn năm rồi vẫn sắt son

Đến hẹn lại lên hai năm tròn

Không mừng lễ Mẹ chúng con buồn

Dịch bệnh lan tràn trong phong tỏa

Mẹ vẫn ủi  an tan đau buồn.

Giã biệt Châu Sơn lúc xế chiều

Một lòng kính mến Mẹ thương yêu

Nắng nhạt nghiêng theo người muôn ngả

Một lòng trông cậy Mẹ sớm chiều.

MBUTTOE

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...