Vỡ òa niềm vui (Lc 15, 6)
Vỡ òa niềm vui

“Hãy chung vui với tôi”.
(Lc 15, 6)
 
Nhóm Biệt phái kinh sư chống đối
Thấy Chúa hay lui tới đồng bàn
Với phường tội lỗi vương mang
Bỏ rơi “những kẻ đàng hoàng” sạch trong
 
Nhưng Chúa luôn giàu lòng thương xót
Chạy kiếm tìm tràn vọt thứ tha
Vác con chiên lạc về nhà
Trái tim Mục tử vỡ òa niềm vui
 
Chúa kêu gọi mọi người hãy đến
Chung niềm vui không bến không bờ
Niềm vui chiên lạc bơ vơ
Trong tay Mục Tử say mơ giấc nồng
 
Niềm vui lớn bởi lòng hiệp nhất
Chiên lạc đàn bền chặt tình thân
Đàn chiên chỉ một Chủ Chăn
Láng giềng bạn hữu xa gần chia san
 
Niềm vui lớn thiên đàng hoan hỷ
Tội nhân về đẹp Ý Chúa Cha
Chung vui với Chúa chính là
Cảm thông dìu dắt kẻ sa bước đường
 
Con sống trong tình thương Phụ Tử
Đón nhận ơn tha thứ của Ngài
Miên trường trên cõi trần ai
Yêu thương Chúa mãi vẫn hoài thứ tha
 
Trong mắt Chúa con là duy nhất
Xin cho con sống thật với mình
Một niềm trông cậy vững tin
Canh tân đổi mới thắm tình Giêsu.
 
Nt. Bích Ngọc
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...