VỚI MẸ MÂN CÔI

Mân Côi đến tháng mười về bên Mẹ / Chuỗi cầm tay suy gẫm phép nhiệm mầu

 VỚI MẸ MÂN CÔI


Mân Côi đến tháng mười về bên Mẹ
Chuỗi cầm tay suy gẫm phép nhiệm mầu
Lòng con đây cùng với mẹ nguyện cầu
Ôi Mẹ Chúa kính mừng đầy ơn phúc

Con suy gẫm sự vui cùng câu chúc
Vang lời chào Thiên Sứ đến truyền tin
Ma ri a ân phúc cả thiên đình
Sẽ sinh hạ vua Trời cho nhân thế

Gẫm sự Thương vì yêu muôn thế hệ
Chúa căng mình trên thập tự đồi cao
Bởi nhân gian tội lỗi quá dâng trào
Con Chúa chết cho muôn người được sống

Sau ba ngày trôi qua như giấc mộng
Gẫm sự Mừng Chúa sống lại quang vinh
Cả đất trời sáng tựa ánh bình minh
Mừng con Chúa Phục sinh và vinh hiển

Mân Côi đến con dâng lời ước nguyện
Trong tâm tình cùng với Mẹ sớt chia
Những buồn vui, đau khổ lúc chia lìa
Về bên Mẹ trọn tâm tình phó thác.

                            Ngọc Sương
                                   3 - 10 - 2022

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...