Chương trình học bổng Xã hội và Y tế
Chương trình học bổng Xã hội và Y tế


Kính thưa quý Cha giám đốc Caritas, quý Bề trên Dòng tu và các giám đốc tổ chức/ trung tâm / dịch vụ xã hội. 

Chương trình học bổng Xã hội và Y tế (XH&YT), với mục đích hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho các tổ chức Caritas, Dòng tu, và tổ chức xã hội công giáo thông qua việc hỗ trợ học bổng cho các em sinh viên có ước muốn theo học ngành công tác xã hội, Y tế để phục vụ người nghèo và cộng đồng bị tổn thương một cách hiệu quả. 

Năm học 2018 -2019, chương trình học bổng XH&YT có tất cả 25 xuất  học bổng cho ngành Xã hội và Y tế.

Hạn chót nộp đơn xét tuyển lúc 17:00 ngày 05 tháng 09 năm 2018.

Thủ tục nộp đơn xin quý Cha giám đốc, Bề trên và quý vị xem các files đính kèm trong email này, gồm:

- một văn bản hướng dẫn quy trình làm đơn;
- một đơn xin học bổng;
- một giấy giới thiệu.

Nếu quý Cha giám đốc Caritas, quý Bề trên các Dòng tu  hoặc người đứng đầu tổ chức xã hội công giáo của quý vị có nhu cầu đào tạo nhân sự, xin vui lòng  điền đơn và  gởi đến văn phòng chương trình học bổng XH & YT tại địa chỉ: 118 Trần Bình Trọng, F.2, Q.5, TPHCM như  giấy hướng dẫn. 

Con chân thành cám ơn sự hợp tác của quý Cha giám đốc Caritas, quí Bề trên Dòng tu, và quý vị đứng đầu các trung tâm/ dịch vụ xã hội công giáo. 

Kính
TM. Ban Quản Lý
Sr. Thu Thủy - Dòng MTG Chợ Quán

Mẫu đơn (tải về)
- Chương trình học bổng XH&YT
- Thư giới thiệu học bổng cao học
- Thư giới thiệu học bổng cử nhân
- Đơn xin học bổng cao học
- Đơn xin học bổng cử nhân

 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...