Dòng Thừa Sai Claret: Tuyển sinh Ơn Gọi

Dòng chúng con là dòng Thừa Sai Claret trực thuộc tỉnh dòng Philippines, hiện nay chúng con đang hiện diện và phục vụ tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Dòng Thừa Sai Claret: Tuyển sinh Ơn Gọi


 

Con là Linh mục Phê-rô Nguyễn Đức Hiển, CMF. Dòng Thừa Sai Claret. Hiện nay con đang làm đặc trách ơn gọi cho nhà dòng. 

Kính thưa quý Cha, quý Soeurs và anh chị em trong Ban truyền thông, Dòng chúng con là dòng Thừa Sai Claret trực thuộc tỉnh dòng Philippines, hiện nay chúng con đang hiện diện và phục vụ tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Chúng con rất muốn giới thiệu về dòng và việc tuyển sinh ơn gọi của dòng cho nhiều người biết hơn nữa. Vì vậy, chúng con rất mong quý Cha, quý Soeurs và anh chị em tạo điều kiện giúp chúng con giới thiệu trên trang thông tin của Giáo Phận. Thiết nghĩ đây cũng là một cách thức truyền giáo trong thời buổi công nghệ kỹ thuật hôm nay.

Vậy con tha thiết mong quý Cha, quý Soeurs tạo điều kiện giúp đỡ hội dòng chúng con chia sẻ thông tin này. 

Chúng con xin chân thành cảm ơn quý Cha, quý Soeurs và anh chị em. Nguyện xin Chúa thương chúc lành và tuôn đổ muôn Hồng Ân xuống trên quý vị.

Phê-rô Nguyễn Đức Hiển, CMF.
 Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...