Mến Thánh Giá miền BMT mừng bổn mạng

Hội dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm, Hiệp hội Mến Thánh Giá Tại Thế miền Ban Mê Thuột tĩnh tâm và mừng bổn mạng

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ KHIẾT TÂM, HIỆP HỘI MẾN THÁNH GIÁ TẠI THẾ MIỀN BAN MÊ THUỘT TĨNH TÂM VÀ MỪNG BỔN MẠNG
 


Lúc 8 giờ 00 hôm nay, ngày 17/9/2022, quý tu sĩ hội dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm và hơn 400 anh chị em Hiệp hội Mến Thánh Giá Tại Thế miền Ban Mê Thuột đã quy tụ về Trung Tâm Mục Vụ giáo phận Ban Mê Thuột để cùng nhau tham dự tĩnh tâm và tham dự Thánh lễ Suy tôn Thánh Giá - mừng bổn mạng hội dòng và hiệp hội.

Trước giờ tĩnh tâm, đại diện hội dòng và hiệp hội đã niệm hương tri ân Đức cha Pierre Lambert De La Motte -người sáng lập hội dòng và hiệp hội. Đồng thời, giúp hội dòng và hiệp hội không ngừng lớn lên để có thể trưởng thành như hôm nay. Trong giờ tĩnh tâm, quý tu sĩ và anh chị em hội viên lắng nghe cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc -giám đốc Trung Tâm Mục Vụ, Trưởng ban Giáo lý đức tin Giáo phận, giúp tĩnh tâm với chủ đề: Một gia đình hiệp hành. Cha đã khởi đầu giờ tĩnh tâm bằng trình thuật Tin Mừng thánh Luca: “Hai môn đệ trên đường Emmaus”. Từ trình thuật Tin Mừng, cha chia sẻ về đời sống “hiệp hành” của hội dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm và anh chị em hiệp hội Mến Thánh Giá Tại Thế. Cha nhấn mạnh: Mẫu gương cao nhất của đời sống hiệp hành là mẫu gương của Ba Ngôi Thiên Chúa luôn sống trong nhau, hiệp nhất với nhau; thứ đến là mẫu gương của gia đình Thánh Gia -một gia đình mà mọi thành viên đều tìm thánh ý Chúa để sống đúng theo thánh ý Chúa. Do đó, gia đình sống hiệp hành là gia đình phải biết lắng nghe Lời Chúa và lắng nghe nhau, xây dựng sự hiệp hành dựa trên Lời của Chúa. Có vậy, gia đình mới có thể cùng nhau đi trên một con đường, hiệp nhất với nhau, chia sẻ trách nhiệm với nhau. Gia đình Mến Thánh Giá Khiết Tâm sống hiệp hành là thể hiện sự hiệp hành của nhiều cộng đoàn nhỏ cùng nhau sống linh đạo của hội dòng và biết liên kết với nhau. Gia đình hiệp hội Mến Thánh Giá Tại Thế sống hiệp hành là sự hiệp hành của nhiều gia đình nhỏ trong hiệp hội, kết hiệp lại với nhau tạo thành một gia đình lớn, cùng nhau sống trong tinh thần yêu mến, sẻ chia; sống với nhau, cho nhau và vì nhau.

Lúc 9 giờ 45, Gia đình Hội dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm và Hiệp hội Mến Thánh Giá Tại Thế bước vào Thánh lễ đồng tế - Lễ Suy Tôn Thánh Giá - bổn mạng Hội dòng và Hiệp hội. Trong thánh lễ đồng tế, cha chủ tế đã chia sẻ: Suy tôn Thánh Giá Chúa Giêsu là suy tôn Mầu nhiệm tình yêu. Khi suy tôn Thánh Giá Chúa, chúng ta cảm nghiệm tình yêu diệu vợi của Chúa đang đong đầy trong đời sống của chúng ta. Khi suy tôn Thánh Giá Chúa, chúng ta cũng nhận sự bất toàn, yếu đuối của bản thân, để không ngừng ăn năn, sám hối và canh tân đời sống của mình. Khi suy tôn Thánh Giá Chúa, anh chị em Hiệp hội Mến Thánh Giá Tại Thế hãy cố gắng giữ trọn lời cam kết với Chúa để lan tỏa tình yêu Thập Giá Chúa Giê-Su ngay trong gia đình của mình, trong giáo xứ, trong hiệp hội, và trong thế giới hôm nay.

Thánh lễ hôm nay, có 39 anh chị em hội viên cam kết lần đầu, có có 149 anh chị em hội viên cam kết lại và 77 anh chị em hội viên cam kết vĩnh viễn.

Cuối Thánh Lễ, đại diện Hội dòng và Hiệp hội đã cảm ơn Cha giám đốc Trung tâm Mục vụ, Trưởng ban giáo lý đức tin giáo phận, quý Cha đồng tế và chị đặc trách Hiệp hội.

Từ việc sống thánh hóa bản thân, thánh hóa gia đình, thánh hóa xã hội, linh đạo Mến Thánh Giá không đóng khung trong Hội dòng hay Hiệp hội mà sẽ lan tỏa đến tất cả mọi người xung quanh. Ước gì linh đạo Mến Thánh Giá tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa để gia đình Mến Thánh Giá thực sự hiệp hành, giúp nhiều người được nhận biết Chúa và được ơn cứu độ.
 
 

HÌNH ẢNH

TIẾN HÙNG

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...