Tân Giám Tỉnh Dòng Tên Việt Nam

Bề Trên Cả Dòng Tên, trong văn thư ký ngày 18/10/2022 tại Rôma, đã bổ nhiệm linh mục Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, SJ, hiện đang là Viện Trưởng Học Viện Thánh Giuse – Dòng Tên, làm Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê – Dòng Tên Việt Nam.LINH MỤC GIUSE PHẠM TUẤN NGHĨA, SJ,
TÂN GIÁM TỈNH DÒNG TÊN VIỆT NAM


Cha Arturo Sosa, SJ, Bề Trên Cả Dòng Tên, trong văn thư ký ngày 18/10/2022 tại Rôma, đã bổ nhiệm linh mục Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, SJ, hiện đang là Viện Trưởng Học Viện Thánh Giuse – Dòng Tên, làm Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê – Dòng Tên Việt Nam.

Cha Bề Trên Cả gửi lời cám ơn và động viên đến Cha Tân Giám Tỉnh vì đã sẵn sàng phục vụ Dòng, anh em trong Tỉnh Dòng, cũng như các cộng tác viên trong sứ mạng của Tỉnh Dòng.

Cha Bề Trên Cả cũng gửi lời cám ơn sâu xa đến Cha Vinh Sơn Phạm Văn Mầm vì sự phục vụ đầy dấn thân và quảng đại của ngài trong suốt hơn 5 năm qua trong cương vị Giám Tỉnh.

Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa sẽ chính thức khởi đầu sứ vụ vào ngày 21/11/2022, nhằm dịp Lễ Đức Trinh Nữ Maria dâng mình trong đền thờ.
* * *Tiểu sử Cha Tân Giám Tỉnh Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, SJ 

Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, SJ sinh ngày 08/08/1973 tại Thủ Đức, Gia Định (Sài Gòn); gia đình thuộc Giáo xứ Từ Đức, Tổng Giáo Phận Sài Gòn-TP.HCM.

– Ngày 09/09/1996: Vào Nhà Tập Dòng Tên.
– Ngày 13/11/1998: Khấn đầu.
– Từ năm 1998-2000: Học Triết học tại Học Viện Thánh Giuse – Dòng Tên Việt Nam.
– Từ năm 2000-2004: Học Thần học tại Loyola School of Theology, Ateneo de Manila University, Quezon, Philippines. Nhận bằng Cử nhân Thần học (STB) và Thạc sĩ Thần học Mục vụ, chuyên ngành Linh Hướng và Hướng dẫn Linh Thao (MA)
– Từ năm 2004 – 2006: Thực tập tông đồ với vai trò phụ tá cha Giám Đốc Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam.
– Ngày 10/06/2006: Chịu chức linh mục tại Thủ Đức, Sài Gòn.
– Từ năm 2006-2010: Học chuyên ngành Thánh Kinh tại Giáo Hoàng Thánh Kinh Viện (Biblicum, Roma, Ý). Nhận bằng Thạc sĩ Thánh Kinh Chú Giải (SSL).
– Từ năm 2010-2014: Học tại Phân Khoa Thần Học Công Giáo, Đại Học Innsbruck, Áo Quốc. Nhận bằng tiến sĩ Thần học (Dr.theol.), chuyên ngành Thánh Kinh (Bibelwissenschaft).
– Từ năm 2014 đến tháng 08/2016: Giám học Thần học tại Học Viện Thánh Giuse – Dòng Tên Việt Nam.
– Từ tháng 08/2016 đến tháng 02/2017: Làm Năm Tập Ba tại Sri-Lanka.
– Ngày 19/10/2017: Khấn cuối.
– Từ ngày 19/03/2017 đến nay:  Viện Trưởng Học Viện Thánh Giuse – Dòng Tên Việt Nam.
–  Ngày 18/10/2022: Cha Bề Trên Cả Dòng Tên bổ nhiệm ngài làm Tân Giám Tỉnh Dòng Tên Việt Nam

Ngoài công việc Quản trị tại Học Viện Dòng Tên, cha còn đảm nhận các sứ vụ khác:
Giáo sư Thánh Kinh tại Học viện Dòng Tên, Học viện Công giáo Việt Nam, Đại Chủng Viện Thánh Giuse (Saigon), Học viện Liên Dòng Nữ Phaolô Nguyễn Văn Bình, Học Viện Liên Tỉnh Dòng Thánh Phaolô, Học Viện Liên Dòng Mến Thánh Giá (Chợ Quán), Học Viện Nữ Đa-minh, Học Viện MTG. Quy Nhơn.
Thành viên Ban Tông Đồ Trí Thức của Tỉnh Dòng Tên Việt Nam. Tư vấn Tỉnh Dòng.
Thành viên Ủy Ban Thánh Kinh thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

Truyền Thông Dòng Tên
Nguồn: dongten.net (31.10.2022)

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...