Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

"Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần".

 

Nghe MP3: 

Dẫn vào Thánh Lễ

Anh chị em thân mến! Ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống kết thúc mùa Phục Sinh. Biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống trong ngày lễ Ngũ Tuần đã làm thay đổi con người các tông đồ. Chúa Thánh Thần ban cho các ông một sức sống mới từ Thiên Chúa. Kể từ giây phút đó, các ông đã đứng lên rao giảng về Đức Kitô Phục Sinh, Hội Thánh được khai sinh và bắt đầu đi đến tận cùng trái đất, một Hội Thánh luôn luôn có Chúa Thánh Thần hiện diện. Mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, mỗi người Kitô hữu đều cảm nhận được sức sống mới đang họat động trong cuộc đời mình. Bằng sự sống của Chúa chúng ta làm cho người khác sống đúng với phẩm giá con người. Để được như vậy chính chúng ta cũng phải được biến đổi nhờ Bí tích Thánh Thể.

Ca nhập lễ

Thánh Thần Chúa tran hoà khắp vũ trụ, Người nắm giữ mọi sự và thông biết mọi lời - Alleluia.

Hoặc đọc:

Tình yêu Thiên Chúa tràn đầy trên tâm hồn chúng ta, nhờ Thánh Thần Người ngự trong lòng chúng ta - Alleluia.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã cử Thánh Thần đến thánh hoá Giáo Hội ngay từ buổi sơ khai, và sai đi rao giảng Tin Mừng cứu độ. Hôm nay khi mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng con nài xin Chúa tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện và tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần cho mọi tín hữu trên khắp cùng thế giới. Chúng con cầu xin...

Bài Ðọc I: Cv 2, 1-11

"Các vị được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu lên tiếng nói".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và bắt đầu nói tiếng khác nhau tuỳ theo Thánh Thần ban cho họ nói.

Khi ấy, cư ngụ tại Giêrusalem, có những người Do-thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy phát ra thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, vì mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng: "Nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilê ư? Nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi: Chúng tôi là người Parthi, Mêđi, Êlam, Mêsopotamia, Giuđêa, Cappađôcia, Pôntô, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai-cập, Lybia, cận Cyrênê, và người Rôma cư ngụ ở đây, là Do-thái và tòng giáo, là người Crêta và Á-rập, chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa!"

[Mọi người đều sửng sốt bỡ ngỡ nói với nhau rằng: "Thế này nghĩa là gì?" Nhưng lại có người khác nhạo báng rằng: "Họ đầy rượu rồi".]

Ðó là lời Chúa.

Ðáp ca: Tv 103, 1ab và 24ac. 29bc-30. 31 và 34

Ðáp: Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất (c. 30).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng:  Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, Ngài quá ư vĩ đại! Lạy Chúa, thực nhiều thay công cuộc của Ngài! Ðịa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài. - Ðáp.

Xướng: Ngài rút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay và chúng trở về chỗ tro bụi của mình. Nếu Ngài gởi hơi thở tới, chúng được tạo thành, và Ngài canh tân bộ mặt trái đất. - Ðáp.

Xướng:  Nguyện vinh quang Chúa còn tới muôn đời, nguyện cho Chúa hân hoan vì công cuộc của Chúa. Ước chi tiếng nói của con làm cho Chúa được vui; phần con, con sẽ hân hoan trong Chúa. - Ðáp.

Bài Ðọc II: 1 Cr 12, 3b-7. 12-13

"Trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.

Anh em thân mến, không ai có thể nói "Ðức Giêsu là Chúa" mà lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc, nhưng chỉ có một Thiên Chúa, là Ðấng làm mọi sự trong mọi người. Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người, tuỳ theo lợi ích.

Cũng như chỉ có một thân thể nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là Do-thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do: tất cả chúng ta đã uống trong một Thánh Thần.

Ðó là lời Chúa.

Ca Tiếp Liên

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến,

và tự trời toả ánh quang minh của Ngài ra!

Lạy Cha kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến;

Ðấng ban ân huệ, Ðấng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến!

Lạy Ðấng an ủi tuyệt vời,

là khách trọ hiền lương của tâm hồn,

là Ðấng uỷ lạo dịu dàng.

Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than,

là niềm an ủi trong lúc lệ rơi.

Ôi sự sáng chứa chan hồng phúc,

xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài.

Nếu không có Chúa trợ phù,

trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội.

Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan,

và chữa cho lành nơi thương tích.

Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng,

chỉnh đốn lại chỗ trật đường.

Xin Chúa ban cho các tín hữu,

là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn.

Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức,

được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỉ đời đời.

(Amen. Alleluia.)

Alleluia:

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa, và xin nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng họ. - Alleluia.

Phúc Âm: Ga 20, 19-23

"Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con!" Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại".

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tín hữu

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã tuôn đổ Thánh Thần của Ngài vào trong tâm hồn chúng ta và biến đổi chúng ta trở nên con cái trong Đức Kitô. Giờ đây hiệp nhất trong một Thân Thể mầu nhiệm của Chúa Kitô, chúng ta xin Chúa Cha sai Thánh Thần đến thánh hóa Hội Thánh và đổi mới thế giới.

1. Chúa Thánh Thần làm cho dân chúng thập phương tại Giê-ru-sa-lem nghe Tin Mừng bằng thổ ngữ của họ. Xin cho Hội Thánh luôn kiên trì tìm kiếm những cách thức mới hữu hiệu để rao giảng chân lý cứu độ cho con người thời nay.

2. Chúa Thánh Thần là Đấng mang lại bình an và đổi mới mặt địa cầu. Xin cho các vị lãnh đạo chính quyền biết chăm lo cho hòa bình và lợi ích chung.

3. Chúa Thánh Thần là Đấng an ủi. Xin cho những người đau khổ, bệnh tật, tù đày, nhất là những ai đang cần đến lời cầu nguyện của chúng ta hôm nay, được cảm nghiệm lòng Chúa xót thương.

4. Chúa Thánh Thần là tình yêu và ơn tha thứ của Thiên Chúa. Xin cho những người đang sống ơn gọi hôn nhân và gia đình luôn biết mở rộng tâm hồn đón nhận nhau trong yêu thương chân thành.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin đổ đầy Thánh Thần Chúa trên chúng con, để chúng con cũng cảm nghiệm được sức mạnh của Thánh Thần đã ban cho các Tông Đồ trong ngày lễ Ngũ Tuần, nhờ đó chúng con có được đức tin mạnh mẽ, đức cậy vững vàng, đức mến nồng nàn và can đảm ra đi giới thiệu Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin thực hiện lời hứa của Thánh Tử Giêsu Kitô, mà cử Thánh Thần đến giúp chúng con thấu hiểu mầu nhiệm hy lễ, và hướng dẫn chúng con tới chân lý vẹn toàn. Chúng con cầu xin...

Lời tiền tụng

Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con. Ðể hoàn thành mầu nhiệm Vượt Qua, hôm nay Chúa rộng ban Chúa Thánh Thần cho những người đã được Chúa nhận làm nghĩa tử, nhờ kết hợp với Con Một Chúa. Chính trong ngày khai sinh Hội Thánh, Chúa Thánh Thần đã làm cho hết thảy chư dân nhận biết Thiên Chúa và liên kết mọi ngôn ngữ khác biệt lại, để họ tuyên xưng cùng một đức tin. Vì thế, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu, lòng tràn ngập niềm vui ngày Chúa sống lại, đều mừng rỡ hân hoan. Ðồng thời, cả triều thần thiên quốc hát bài ca chúc tụng Chúa vinh hiển và không ngừng tung hô rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!...

Ca hiệp lễ

Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa - Alleluia.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa đã rộng ban cho Giáo Hội những hồng ân cao cả là Thần Khí và bánh bởi trời; xin bảo toàn ơn Chúa tặng ban, để Thần Khí Chúa luôn tác động mạnh mẽ trong đời sống chúng con, và bánh bởi trời ban sinh lực giúp cho người thế đạt tới ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin...

Ðể giải tán dân chúng, phó tế hay Linh mục nói:

Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Halêluia. Halêluia.

Ð. Tạ ơn Chúa. Halêluia. Halêluia.

Suy niệm

Suy niệm Chúa nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Lm Pet. Trần Bảo Ninh

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 20, 19-23)
 
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con!" Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại".
 
Suy niệm
 
Thánh Thần, khấng xin ngự đến, hồn con luôn mong chờ Ngài. Đó là lời của một bài hát cầu xin Thánh Thần đến trong cuộc đời, trong sứ vụ của mỗi người tín hữu hôm nay. Mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là dịp để mỗi người chúng ta nghiệm lại lời của thánh Phaolô khẳng định: “không ai có thể nói Đức Giêsu Kitô là Chúa, mà không do Thánh Thần”. Lời nhắc đó hướng chúng ta đến sứ vụ mỗi người đang cộng tác với Chúa Thánh Thần để loan tin vui và hy vọng cho mọi người trên khắp thế giới.
 
Trở lại với bài đọc 1, chúng ta nghe tác giả sách Tông Đồ Công Vụ là thánh Luca trình bày khoảnh khắc các Tông Đồ nhận lãnh Chúa Thánh Thần, đồng thời, sứ vụ của các ông trong những ngày đầu khi cộng tác với Chúa Thánh Thần. Có thể khẳng định nguồn gốc của các tông đồ là những người Do-thái với nghề nghiệp là dân chài, nên chi, kiến thức ngoại ngữ của các ông rất chi là hạn chế, vậy mà khi các ông lên tiếng nói về Tin Mừng và niềm hy vọng Nước Trời, thì mọi người có mặt tại Giêrusalem đều có thể nghe và hiểu tường tận những gì các ông nói. Vậy có gì đó nghịch lý khi một bên là những người thất học và bên kia là những dân ngoại, thế mà cả hai đều hiểu nhau, giúp nhau hiệp thông trong một Thánh Thần và cùng hướng về một điểm là Nước Trời. Yếu tố nào, động lực nào và ngôn ngữ nào giúp họ có thể hiểu nhau, có thể giúp nhau và có thể đồng hành với nhau được, chắc chắn là Thánh Thần, món quà của Đức Giêsu phục sinh trao ban cho các Tông Đồ. Thánh Thần đã trao ban cho các môn đệ thứ ngôn ngữ mới đó là ngôn ngữ của niềm tin, và Ngài cũng trao ban cho những người nghe thứ ngôn ngữ đặc biệt đó là ngôn ngữ của lòng mến. Cả hai ngôn ngữ này đều khởi đi từ tình yêu của Thiên Chúa. Họ đã nghe và đã hiểu nhau, rồi từ đây, họ lên đường cùng với Thánh Thần, đem Tin Mừng phục sinh, đem niềm vui và hy vọng cho tha nhân, để cùng được hưởng ơn cứu độ và được sống trong mái ấm gia đình của Thiên Chúa.
 
Cảm nghiệm về sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, vị tông đồ dân ngoại đã nhắc nhở cho các cộng đoàn bằng chính kinh nghiệm niềm tin của mình rằng: “không ai có thể tuyên xưng niềm tin của mình được, nếu không do Chúa Thánh Thần”. Chúa Thánh Thần sẽ đặt vào trái tim mỗi người thứ ngôn ngữ của niềm tin, chính ngôn ngữ đó giúp mỗi người cảm nghiệm được mầu nhiệm tình yêu của Con Thiên Chúa làm người, ngôn ngữ đó giúp hiểu được giá trị của mầu nhiệm tự huỷ, ngôn ngữ đó giúp hiểu được tình người ấm áp trong mái nhà Thiên Chúa như thế nào, và cũng từ Thánh Thần, ngôn ngữ của lòng mến thôi thúc anh chị em tìm về với ngôi nhà của Giáo hội, ngôn ngữ đó giúp tha nhân hiểu được giá trị của sự sống đời đời, của ơn cứu độ đến từ tình yêu Thiên Chúa. Đám đông dân chúng trước đền thờ Giêrusalem đã được Thánh Thần trao ban cho ngôn ngữ của lòng mến, và họ đã hiểu được ngôn ngữ của lòng tin từ các Tông Đồ. Cả hai đã tìm được tiếng nói chung là ngôn ngữ của tình yêu Thánh Thần.
 
Khi Đức Giêsu không còn hiện diện với các Tông Đồ, các ông sống trong nỗi sợ hãi, vì thế, họ đã đóng kín mọi cánh cửa mở ra với thế giới, họ như đang muốn chạy trốn khỏi thế giới vì sợ hãi. Chính lúc đó, Đức Giêsu phục sinh đã hiện ra với họ, Ngài đến trong sự ngỡ ngàng của các ông, Ngài đến trong nỗi sợ hãi của cộng đoàn. Các Tông Đồ hết sức vui mừng bởi được gặp lại Thầy, hơn nữa các ông còn nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần, một món quà mà Thầy Chí Thánh hứa ban tặng cho các ông. Các Tông Đồ vừa nhận được sự bình an của Thiên Chúa, một sự bình an đích thực đến từ Thiên Chúa Ba Ngôi, vừa nhận được sức mạnh của tình yêu đến từ Chúa Thánh Thần. đó là hai nguồn sống thánh thiêng giúp các Tông Đồ ngay từ thưở ban đầu mạnh dạn mở cửa phòng, lên tiếng làm chứng về một Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, đó là Tin Mừng sự sống, đó là Tin Mừng tình yêu và đó cũng là Tin Mừng của niềm hy vọng.
 
Với một xã hội thực dụng, ngôn ngữ của niềm tin và ngôn ngữ của lòng mến xem ra là những món hàng xa xỉ, bởi con người hôm nay chỉ tin vào những gì thực dụng, tin vào những gì họ có thể sở hữu và tin vào những gì có lợi cho họ hôm nay và tương lai. Tiếc rằng, ngôn ngữ của niềm tin và lòng mến không đến từ nhân loại nhưng được trao tặng cho nhân loại qua Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần vẫn hoạt động không ngừng giữa lòng Giáo hội, Ngài như cánh gió mùa xuân, muốn thổi đi đâu là thổi, do đó, mỗi người ở mọi nơi, trong những hoàn cảnh và công việc khác nhau, trong những ơn gọi và trách vụ khác nhau, sẽ được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, đồng hành, để có thể nói thứ ngôn ngữ của niềm tin, và hiểu được ngôn ngữ của lòng mến. Cũng chính những ngôn ngữ đó là Chúa Thánh Thần tha thứ mọi tội lỗi của con người. Dòng chảy của lịch sử cứu độ khi bước sang thời Tân ước với những bí tích do Đức Giêsu thiết lập, đã tuôn đổ vào tâm hồn con người nhiều ân sủng và những ân sủng đó trở nên hữu hiệu nhờ ngôn ngữ của lòng mến. Và hôm nay, Giáo hội đang mời gọi con cái hãy học nói thứ ngôn ngữ của niềm tin để luôn được hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi và thực hành thứ ngôn ngữ của lòng mến, để tất cả nên một như Thầy và Cha Thầy là một.

Nếu như lời mời thực hành các ngôn ngữ đó được các gia đình đón nhận và thực hành, thì mỗi gia đình sẽ là một cộng đoàn tình yêu, tiếc rằng, không ít các gia đình đã dửng dưng với lời mời gọi thực hành các ngôn ngữ của Chúa Thánh Thần, do đó, vắng bóng tình yêu và lòng mến nơi các bàn ăn gia đình và không còn là một tổ ấm của tình người. Bởi ngôn ngữ của niềm tin sẽ là tha thứ, sẽ là yêu thương, sẽ là hy sinh, sẽ là phục vụ và sẽ là cho đi tất cả, còn ngôn ngữ của lòng mến sẽ là sống cho tha nhân, sẽ là phục vụ vô vị lợi, sẽ là sẵn sàng hy sinh cho người mình yêu.
 
Khi Chúa Thánh Thần bắt đầu đồng hành với Giáo hội, Ngài đã dẫn đường cho các Tông Đồ đến với dân ngoại, xây dựng các cộng đoàn niềm tin và yêu thương. Các Tông Đồ luôn lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần và đi theo Ngài, các cộng đoàn giáo hội sơ khai cũng vậy, họ nói với nhau ngôn ngữ của niềm tin và ngôn ngữ của lòng mến, vì vậy, các thành viên trong cộng đoàn luôn giúp nhau sống tốt ơn gọi của mình, hoàn thiện bản thân và nên thánh trong mọi hoàn cảnh. Và các cộng đoàn hôm nay cũng đang muốn hoạ lại bức tranh đó khi cùng nhau sống chung, giúp nhau nên thánh và hoàn thiện bản thân. Chắc chắn Chúa Thánh Thần mong muốn các cộng đoàn đó hãy nói với nhau bằng ngôn ngữ của niềm tin, chính ngôn ngữ đó giúp xác tín giữa cộng đoàn của mình luôn có sự hiện diện của Thiên Chúa, luôn có sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, chính ngôn ngữ đó giúp nhau sống tử tế trong ơn gọi của mình, sống quảng đại trong linh đạo của mỗi cộng đoàn. Chúa Thánh Thần còn mong muốn mỗi cộng đoàn hãy thực hành thứ ngôn ngữ của lòng mến, ngôn ngữ này giúp các thành viên chấp nhận những khác biệt về văn hoá, về vùng miền, về khả năng nhận thức và cần thiết nhất là sự khác biệt về dòng máu trong trái tim mỗi người. Ngôn ngữ lòng mến giúp họ trao ban cho nhau những mảnh vá của trái tim mình, để trái tim của mình không còn là của riêng, nhưng là tài sản của những ai muốn nên thánh.
 
Trong xã hội hôm nay, mọi khía cạnh của cuộc sống luôn hướng con người xa dần với đời sống tâm linh, xu hướng này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống gia đình, nhưng nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến đời sống tu trì, đời sống phục vụ, tin vào sự có mặt của Chúa Thánh Thần trong Giáo hội đòi hỏi người hữu phải minh định rõ ràng, tôi sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian, tôi đang đi theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần chứ không đi theo hấp lực của vật chất và quyền bính. Sự minh định đó giúp người tín hữu luôn nghe được tiếng nói của Chúa Thánh Thần trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và đó là lúc họ đang nói ngôn ngữ của niềm tin và thực hành ngôn ngữ của lòng mến. Đó cũng là lúc họ đang sống trong sự bình an của Chúa phục sinh, một món quà mà Đức Giêsu trao tặng cho các môn đệ của Ngài.
 
Lạy Chúa Giêsu phục sinh, trước nỗi sợ hãi của các môn đệ, Ngài đã trao ban cho họ sự bình an trời cao, xin Ngài cũng ban cho chúng con sự bình an đích thực đó, để chúng con mạnh mẽ và can đảm lên đường loan tin vui cho thế giới. Chúa đã ban Thánh Thần cho các môn đệ như một người bạn, người bảo vệ và là nguồn sống đích thực, xin Ngài cũng ban cho chúng con Chúa Thánh Thần, để Ngài hướng dẫn chúng con nói thứ ngôn ngữ của niềm tin với tha nhân và cùng tha nhân thực hành ngôn ngữ lòng mến. Chúa đã đưa các cộng đoàn giáo hội sơ khai đến gần với nhau trong Chúa Thánh Thần, xin Ngài cũng quy tụ mọi gia đình, mọi cộng đoàn chúng con trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần, để chúng con được nên một trong ngôi nhà của Thiên Chúa và được hưởng ơn cứu độ đến từ tình yêu của Thiên Chúa. Amen.
 

Lm Pet. Trần Bảo Ninh


HOA TRÁI THÁNH THẦN
Lm. Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột
 
Hằng năm cứ đến ngày Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống tôi không thể nào không lo ra chia trí khi nghe bài đọc thứ nhất trích sách Tông Đồ Công Vụ với câu kết “họ đầy rượu rồi” (Cvtđ 2, 13). Sách Bài đọc do Ủy Ban Phụng Vụ Các Giờ Kinh cắt bỏ câu này. Không biết vì sợ bà con giáo dân nghe chướng tai hay thấy kết ở câu đó không hợp, nhưng Sách Bài đọc hiện dùng vẫn có câu này. Thú thật khi nghe đọc câu kết “họ đầy rượu rồi”, và tiếp “đó là Lời Chúa” thì tôi đã từng giật mình. Không biết giữa tác động của Chúa Thánh Thần và tác động của rượu có những điểm nào giống nhau mà những người lúc bấy giờ lại lầm lẫn như thế? Nào chúng ta thử xem.

Một vài điểm giống nhau giữa tác động của Chúa Thánh Thần và tác động của thần men:

Sự can đảm: khi đã có ít ly hay “y lít” vào thì dân nhậu xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, sẵn sàng làm những việc mà khi chưa có men chắc hẳn sẽ chần chừ hoặc không dám. Các Tông đồ sau khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần cũng can đảm phi thường. Các Ngài đã mở toang cánh cửa Nhà Tiệc Ly, lên mái nhà để rao giảng Tin Mừng. Giờ đây các Ngài không còn sợ người Do Thái như trước đây.

Sự lợi khẩu: đúng là “tửu nhập thì ngôn xuất”. Các bợm nhậu khi đã ngà ngà thì tranh nhau nói, thậm chí cả hát hò lớn tiếng. Có người thường khi thì rụt rè, ít lời nhưng đã có chút men thì đâm ra lợi khẩu, nếu có tí máu văn nghệ thì cất tiếng ca rất chi là “bốc”. Không biết cái ông ngư phủ Phêrô bình thường có lợi khẩu không, thế mà sau khi đã nhận được Thánh Thần ta thấy Ngài quá ư xuất sắc trong việc rao giảng. Kết quả của bài giảng đầu tiên thật đáng kinh ngạc: khoảng 3000 người tự nguyện chịu Bí tích Thánh Tẩy để gia nhập Giáo Hội (Cvtđ 2, 41).

Sự hoà đồng: Khi đã ngà ngà thì sẽ chẳng còn ông gia hay chàng rể, cả hai có thể choàng vai nhau thân thiết như bạn bè, anh-tôi, chúng mình. Dưới tác động của Chúa Thánh Thần ta cũng nhận ra điều này: chẳng còn Do Thái hay Hy-lạp, chẳng còn nô lệ hay tự do, tất cả đều là anh em cùng một Cha trên trời.
Vẫn có đó nhiều nét tương đồng nếu nhìn bên ngoài giữa tác động của Chúa Thánh Thần và ảnh hưởng của men rượu. Tuy nhiên phải có đó điểm khác nhau để biện phân. Sau đây xin đan cử một vài nét khác nhau căn bản.

Những biểu hiện đựợc xem là tích cực như can đảm, lợi khẩu hay hoà đồng… thì dưới tác động của men rượu, chúng sẽ chóng qua, trong khi đó nếu do tác động của Chúa Thánh Thần thì chúng sẽ tồn tại lâu dài. Thánh Inhaxiô cũng cho ta biết cách thế để biện phân thần loại tương tự. Có những hiệu quả tốt đẹp, ngay cả sự bình an tâm hồn nhưng nếu là do Thần Dữ thì sẽ chóng qua còn do Thánh Thần tác động thì sẽ bền lâu.

Tác động của “ma men” hay của Thần Dữ luôn làm ta hướng về mình, còn tác động của Chúa Thánh Thần thì thúc giục ta hướng về ích chung. Thánh Phaolô Tông Đồ cho ta thấy điều này trong bài đọc thứ hai: “Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung” (1Cor 12, 4-7).

“Ma men” thường khích động ta làm hay nói những sự chẳng đáng, chẳng nên. Nếu có làm được những sự khó thì đó là liều lĩnh chứ không phải can đảm, nếu có nói nhiều thì cũng dễ thành ba hoa, khoác lác và nếu có hoà đồng thì cũng chưa chắc là hiệp nhất.

Biết biện phân để nhận ra tác động của Chúa Thánh Thần không phải để thoả mãn lý trí nhưng là để:

1. Nhìn nhận sự tự do của Chúa Thánh Thần:Như gió muốn thổi đâu thì thổi” (Ga 3, 8), Chúa Thánh Thần luôn tự do trong hoạt động của Ngài. Dù chưa lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, những người ở Xêdarê cũng đã được đổ tràn Thần Khí: “Những tín hữu thuộc giới cắt bì cùng đến đó với ông Phêrô đều kinh ngạc vì thấy Thiên Chúa cũng ban Thánh Thần xuống trên cả các dân ngoại nữa… (Tđcv 10, 45). Không một ai được phép độc quyền Thánh Thần. Không một tổ chức nào, kể cả Hội Thánh được phép độc quyền trên Thần Khí Thiên Chúa. Chúng ta cần phải mở rộng con tim, mở rộng tầm nhìn để đón nhận hồng ân và hoa quả của Thánh Thần ngay cả nơi anh em lương dân, khác đạo.

2. Mặc dù Chúa thường ban ơn hiện sủng (grâce d’état) cho chúng ta để chúng ta chu toàn trách vụ được giao phó, tuy nhiên không phải hễ có chức hay có quyền là đương nhiên có đầy ơn Chúa Thánh Thần. Cứ xem quả thì biết cây (x.Lc 6, 43-45). Chức vụ ta lãnh nhận như Giám mục, linh mục, quản xứ, bề trên… có sinh hoa trái là phục vụ ích chung hay không? Xin đừng lầm tưởng ích chung ở đây là lợi ích của một tập thể cá biệt như xứ tôi, giáo phận tôi, dòng tu tôi, đảng phái của tôi, thậm chí quốc gia tôi hay Hội Thánh tôi. Mưu cầu công ích là tìm ích lợi của hết mọi người và của con người toàn diện đặc biệt ưu tiên cho người nghèo, người bất hạnh, người bị áp bức… (x. Học thuyết xã hội Công giáo-Hội đồng Giáo Hoàng Công Lý và Hoà Bình -2004 số 165; 182).

3. Hãy sống “dễ dạy” với ân sủng Thánh Thần nghĩa là biết nhạy bén trước sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Tiếng gọi của Thánh Thần thường xuất phát từ những nhu cầu chính đáng và cấp thiết của những người bất hạnh, bị bỏ rơi… Các Tông Đồ, môn đệ, các Phó Tế thời Hội Thánh sơ khai làm gương cho ta điều này.

4. Đừng dập tắt Thần Khí, đặc biệt nơi những người nhỏ chức, bé quyền, thậm chí nơi những người trái chính kiến với ta, không theo đường hướng của ta (x.Lc 9, 50). Hãy có tâm tình của Môsê khi Giosuê, con ông Nun xin ngăn cản Enđat và Mêđat vì hai ông này không vào trong Lều Hội Ngộ: “Anh ghen dùm tôi à? Phải chi Đức Chúa ban Thần khí trên toàn dân của Người để họ đều là ngôn sứ (Ds 11, 29).

5. Thánh Thần là nguyên lý của sự hiệp nhất. Chúa Phục Sinh ban quyền tài thẩm “tháo gỡ-cầm buộc” cho những người có trách nhiệm trong Hội Thánh là để xây dựng và gìn giữ sự hiệp nhất chứ không phải củng cố hay duy trì sự đồng nhất.

 

Lm. Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột

 

Chúa Thánh Thần
Sưu tầm

Có một phóng viên đã đặt câu hỏi với một chuyên viên Kinh Thánh như sau: Nếu nhờ khoa học tiến bộ, người ta sáng chế ra được một máy quay phim ngược thời gian. Máy này có thể thu lại tất cả hình ảnh và lời giảng dạy của Chúa Giêsu cách đây hơn 2000 năm. Vậy bộ phim ấy có khả năng thay thế được bốn sách Tin Mừng hay không? Nhà chuyên viên trả lời: Không thể được, bởi vì đức tin không phải do mắt thấy tai nghe, nhưng là do ơn Chúa Thánh Thần tác động.

Thực vậy bọn biệt phái ngày xưa đã từng nhìn thấy Chúa, nghe lời Chúa giảng, chứng kiến những việc Chúa làm thế mà họ không những không tin mà còn thù ghét và cuối cùng đã đóng đinh Chúa vào thập giá. Còn các tông đồ mặc dù đã theo Chúa, nhưng cũng chỉ thực sự có đức tin và dám sống chết cho Ngài sau biến cố tử nạn và phục sinh nhờ ơn Chúa Thánh Thần tác động trong ngày lễ Ngũ Tuần. Vậy Chúa Thánh Thần đã đổi mới các tông đồ, Giáo Hội và người tín hữu như thế nào?

Trước hết Chúa Thánh Thần đổi mới các tông đồ. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, Chúa Giêsu phục sinh hiện ra, thổi hơi trên các tông đồ và phán: Các con hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Qua cử chỉ này, Chúa Giêsu nhắc lại công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa được diễn tả bằng hình ảnh: sau khi nắn đất sét thành người, Ngài đã thở hơi ban sự sống để nó trở thành người sống. Qua việc thở hơi trên các tông đồ, Chúa Giêsu muốn làm một cuộc sáng tạo mới. Ngài ban Chúa Thánh Thần để biến đổi các ông nên những con người mới, có đủ khả năng chu toàn sứ mệnh loan báo Tin Mừng. Sách Tông đồ công vụ cho hay trong ngày lễ Ngũ Tuần, người ta thấy một cơn gió lốc ùa vào nhà các tông đồ đang ở và có cái gì giống hình lưỡi của lửa xuất hiện trên đầu mọi người và lập tức các ông được đổi mới. Trước kia các ông u mê dốt nát thì nay các ông được thống suốt giáo lý của Chúa. Trước kia các ông nhát đảm sợ hãi thì nay các ông được can đảm, sẵn sàng rao giảng Tin Mừng, tuyên xưng đức tin và chấp nhận chịu khổ cực và chịu chết vì danh Đức Kitô.

Tiếp đến Chúa Thánh Thần đổi mới Giáo Hội. Thực vậy, Chúa Thánh Thần luôn hiện diện và không ngừng tác động để canh tân Giáo Hội tuỳ theo nhu cầu thời đại, chẳng hạn như Augustinô, Đôminicô, Phanxicô, Ignatio, Têrêsa... nhờ các ngài Giáo Hội vượt qua được những giờ phút khủng hoảng và đen tối nhất. Và gần đây hơn, Công đồng Vatican II cũng được coi là một lễ Hiện Xuống mới vì Công đồng này mà Giáo Hội có dịp nhìn lại mình để lau sạch những tì vết và bụi bặm do lịch sử để lại, đồng thời đổi mới Giáo Hội về nhiều phương diện để nhờ đó đi sát với Tin Mừng mà vẫn thích nghi với một thế giới không ngừng biến động và tiến bộ hơn.

Sau cùng Chúa Thánh Thần đổi mới mỗi người chúng ta. Thực vậy ngày hôm nay Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục tác động nơi các tín hữu, tuy âm thầm, nhưng không kém phần hậu quả. Vậy chúng ta phải làm gì?

Việc thứ nhất là hãy tạo cho mình một bầu khí thinh lặng nội tâm, tránh đi những lo toan thái quá về vật chất đời thường như cơm áo gạo tiền. Hãy lo tìm Nước Thiên Chúa trước còn những sự khác, Ngài sẽ ban cho chúng ta sau. Việc thứ hai là phải chăm chỉ lắng nghe lời Chúa, tìm hiểu ý Chúa và tham dự nghi thức bẻ bánh, như hai môn đệ làng Emmaus ngày xưa. Việc thứ ba là phải đồng tâm nhất trí, chuyên tâm cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ trong đó có Đức Mẹ Chúa Giêsu và với những anh em của Ngài. Nhờ đó, mà cuộc đời và bản thân chúng ta mỗi ngày một đổi mới.

 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...