Chúa Nhật VI Thường Niên -Năm A

"Người xưa đã bảo như thế, còn Ta, Ta bảo thật các con thế này". (Mt 5, 17-37)

Chúa Nhật VI Thường Niên -Năm A

Mt 5, 17-37BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
Chúa Nhật VI Thường Niên -Năm A

Dẫn vào Thánh lễ

Thiên Chúa cho con người cái quý giá nhất, đó là tự do. Con người phải khôn ngoan để chọn lựa cái tốt, cái hay cho mình, làm được như thế mới thật hạnh phúc.

Chúa Giêsu không chỉ bằng lòng với cái vỏ bên ngoài, mà Người còn muốn cả cái bên trong con người: trong ý muốn, trong quyết định của con người nữa, cái đó mới nói lên tình yêu của con người đối với Thiên Chúa.

Luật lệ là để bảo vệ con người, nhưng chúng ta thường quên đi điều đó để rồi sa vào tội lỗi.

Ca nhập lễ

Xin Chúa trở thành núi đá cho tôi trú ẩn, trở thành chiến luỹ kiên cố để cứu độ tôi. Bởi Chúa là Đá Tảng, là chiến luỹ của tôi, vì uy danh Chúa, Chúa sẽ dìu dắt và hướng dẫn tôi.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa thích ngự trong những tâm hồn ngay thẳng, xin tuôn đổ hồng ân giúp chúng con ăn ở thế nào, để trở nên đền thờ của Chúa. Chúng con cầu xin...

Bài Ðọc I: Hc 15,16-21

"Người không truyền dạy cho một ai làm điều gian ác"

Bài trích sách Ðức Huấn ca.

Nếu người muốn tuân giữ các giới răn: việc trung thành giữ các giới răn là tùy ở ngươi. Người đặt trước mặt ngươi nước và lửa, ngươi muốn cái gì, thì giơ tay ra trên đó. Trước mặt con người là sự sống và sự chết, sự lành và sự dữ, họ thích thứ nào, thì được thứ ấy. Bởi chưng, Thiên Chúa đầy khôn ngoan, hùng dũng và toàn năng. Người luôn luôn nhìn thấy mọi loài. Chúa nhìn đến những kẻ kính sợ Người, và thấu suốt mọi hành động của con người. Người không truyền dạy cho một ai làm điều gian ác, và không cho phép một ai phạm tội.


Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 118,1-2.4-5.17-18.33-34

Xướng: Phúc đức những ai có đường lối tinh tuyền, họ tiến thân trong luật pháp của Chúa. Phúc đức những ai giữ lời Chúa răn bảo, những người đó tận tâm tìm kiếm Chúa.

Đáp: Phúc đức những ai tiến thân trong luật pháp của Chúa.

Xướng: Phần Chúa, Chúa ban bố huấn lệnh, để chúng được tuân giữ hết sức ân cần. Nguyện cho đường nẻo tôi vững chắc, để tuân giữ thánh chỉ của Chúa.

Xướng: Xin gia ân cho tôi tớ Chúa được sống, để tuân giữ những lời Chúa răn. Xin mở rộng tâm hồn con mắt của tôi, để quan chiêm những điều kỳ diệu trong luật Chúa.

Xướng: Lạy Chúa, xin tỏ cho tôi biết đường lối thánh chỉ Ngài, để tôi được hoàn toàn tuân giữ. Xin giáo huấn tôi, để tôi tuân giữ luật pháp của Ngài và để tôi hết lòng vâng theo luật đó.

Bài Ðọc II: 1Cor 2, 6-10

"Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn thuở, để làm nên sự hiển vinh của chúng ta".

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Corintô.


Anh em thân mến, chúng tôi có bàn giải sự khôn ngoan với những người toàn thiện, mà đó không phải là sự khôn ngoan của thế gian, cũng không phải của những bậc vua chúa thế trần, hạng người đã bị dồn vào chỗ hư vong. Nhưng chúng tôi thuyết sự khôn ngoan đầy nhiệm mầu của Thiên Chúa, vẫn được giấu kín, mà Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn thuở, để làm nên sự hiển vinh của chúng tôi. Sự khôn ngoan đó, không một ai trong các vua chúa thế trần đã biết tới: vì giả thử nhận biết, hẳn họ đã không đóng đinh Chúa sự hiển vinh. Nhưng chúng tôi rao giảng như lời đã chép: "Sự mắt chưa từng thấy và tai chưa từng nghe, và lòng người cũng chưa từng mơ ước tới, đó là tất cả những điều Thiên Chúa đã làm ra cho những ai yêu mến Người". Bởi chưng Thiên Chúa đã mạc khải điều đó cho chúng tôi, do Thánh Thần của Người.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia

Alleluia - Alleluia - Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 5, 17-37

"Người xưa đã bảo như thế, còn Ta, Ta bảo thật các con thế này".

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tưởng Ta đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; Trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời. Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu.


Các con đã nghe dạy người xưa rằng: Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án. Còn Ta, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẩn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là ngốc, thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là "khùng", thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu ngươi đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với ngươi, thì ngươi hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ngươi trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hòa với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa ngươi ra trước mặt quan tòa, quan tòa lại trao ngươi cho tên lính canh và ngươi sẽ bị tống ngục.

 
Ta bảo thật cho ngươi biết: "Ngươi sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng!" Các con đã nghe nói với người xưa rằng: "Chớ ngoại tình". Còn Ta, Ta bảo các con: "Hễ ai nhìn xem phụ nữ mà ước ao phạm tội với họ, thì đã ngoại tình với họ trong lòng rồi. Nếu con mắt phải của con nên dịp tội cho con,

thì hãy móc nó mà ném xa con; vì thà mất một chi thể còn lợi hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Và nếu tay phải con nên dịp tội cho con, thì hãy chặt mà ném nó xa con; vì thà mất một chi thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục".


Cũng có lời dạy rằng: "Ai ly dị vợi mình, trừ trường hợp tà dâm, thì làm cớ cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ đã ly dị, cũng phạm tội ngoại tình". Các con cũng đã nghe có lời bảo người xưa rằng: "Chớ thề gian, nhưng hãy giữ trọn lời mình thề với Chúa". Còn Ta, Ta bảo các con: "Ðừng thề chi cả; đừng lấy trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa; đừng lấy đất mà thề, vì đất là bệ chân Người; đừng lấy Giêrusalem mà thề, vì là thành của Vua cao cả. Cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hay đen được. Nhưng lời nói của các con phải là: Có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra".


Đó là lời Chúa

Lời nguyện tín hữu

Chủ tế: Giới luật Chúa như kim chỉ nam giúp chúng ta thi hành và suy nghĩ thánh ý Ngài với tinh thần yêu mến. Đó là sự công chính toàn hảo mà Đức Kitô muôn cho mọi người đạt tới. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin :

1. “Chúa nhìn đến những kẻ kính sợ Người, và thấu suốt mọi hành dộng của con người”. - Xin cho Đức Giáo Hoàng, các Giám mục, các Linh mục được mặc lấy tinh thần mới của Đức Kitô, nhờ đó mọi giáo huấn các ngài truyền đạt thấm đượm tình bác ái của Chúa Giêsu, hầu đem lại cho Hội Thánh bầu khí thánh thiện.

2. “Thiên Chúa đã tiền định từ muôn thuở, để làm nên sự vinh hiển của chúng ta”. - Xin cho các Kitô hữu ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, để khi tìm hiểu và suy niệm giới luật Chúa, họ tuân giữ không phải chỉ vụ luật hay hình thức, nhưng do lòng yêu mến Chúa.

3. “Người xưa đã bảo như thế, còn Ta, Ta bảo các con thế này”. - Xin cho giới trẻ hôm nay không lạm dụng ơn Chúa, trái lại biết dùng ơn Chúa mà luôn giữ được tầm hồn trong sạch, ngay thẳng trước những quyến rũ của đam mê thế tục.

4. “Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con sẽ chẳng được vào Nước Trời đâu ”. - Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta luôn sống chân thật với Chúa, với bản thân, để xứng đáng là con cái của Đấng là Chân, Thiện, Mỹ.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn nhìn lên gương mẫu Đức Kitô, Đấng đã tuân thủ và kiện toàn lề luật. Nhờ đó, đời sống của mỗi người sẽ như dấu chứng lòng chúng con yêu mến Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa ....

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin cho thánh lễ này, tẩy rửa và đổi mới chúng con, để chúng con đáng được phần thưởng muôn đời Chúa hứa ban cho những kẻ thi hành ý Chúa. Chúng con cầu xin...

Ca hiệp lễ

Thiên hạ hãy cảm ơn Chúa vì Chúa nhân hậu, và những điều kỳ diệu của Ngài đối với loài người, bởi Ngài đã cho người đói khát được no nê, người cơ hàn được tràn trề thiện hảo.

Hoặc đọc:

Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, thì họ sẽ được no thoả.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được thưởng thức bánh bởi trời, xin dạy chúng con không ngừng khao khát Chúa là nguồn sống đích thực. Chúng con cầu xin...

Suy niệm:

“Lời nói của các con phải là: Có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra” (Mt 5, 37).

Trong những năm rao giảng, có lẽ Chúa Giê-su không kỵ điều gì hơn sự giả dối. Người xót thương những kẻ tội lỗi đau khổ nhưng lại lên án cách sống giả hình. Biết bao lần Người khiển trách các kinh sư, pha-ri-sêu vì lối sống đó và ví von họ với những “mồ mả tô vôi”. Nơi bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su đưa ra một nguyên tắc sống cho con cái Chúa: “Có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra” (Mt 5, 37).
Mục tiêu loan báo Tin Mừng của Chúa Giê-su là chỉ cho con người sự thật về Thiên Chúa và sự thật về chính con người. Thiên Chúa đã mặc khải cho con người sự thật và kêu gọi con người sống thật với nhau. Quả vậy, vì tội lỗi chi phối nên con người luôn bị cám dỗ sống dối trá. Khởi đầu, con người là nạn nhân của sự dối trá. Ma quỷ đã dối gạt con người: “Chẳng chết chóc gì đâu”. Con người đã tin vào lời dối trá đó nên đã cắt đứt mối tình với Thiên Chúa là Đấng chân thật. Từ đó, con ngowif thỏa hiệp với ma quỷ là cha kẻ dối trá và sự dối trá nhiễm vào con người như một “gen di truyền” truyền từ đời này sang đời khác.

Ngôi Hai Thên Chúa đến trần gian cứu độ và giải thoát con người khỏi vòng cương tỏa của satan. Người giải thoát con người khỏi tình trạng nô lệ cho sự dối trá của ma quỷ để được trở lại làm con cái Chúa, con cái của Sự Thật như thưở ban đầu.

Nhờ bài học trong Lời Chúa hôm nay, chúng ta cùng kiểm duyệt việc sống sự thật của chính bản thân và gia đình mình. Mang danh là Ki-tô hữu, tôi có dám sống sự thật cho dù “thẳng thắn thường thua thiệt” không? Là doanh nhân, tôi có bán thật mua thật hay lọc lừa để thu lợi cho mình? Là công nhân viên chức, tôi có dám sống và nói lên sự thật hay để tiền bạc quyền lực khiến tôi chà đạp lương tâm lừa dối tha nhân? Là học sinh, sinh viên, tôi học thật thi thật hay tôi tự lừa dối mình, lừa dối thầy, lừa dối xã hội bằng những chiêu trò gian lận trong thi cử?…

Lạy Chúa, sống giữa trần thế, chúng con bị lây nhiễm những gian dối lọc lừa đầy rẫy trong xã hội. Chúng con sợ những thua thiệt khi sống sự thật. Chúng con sợ những phiền lụy khi sự thật được phơi bày. Xin Chúa giúp chúng con can đảm để chấp nhận và làm chứng cho chân lý hầu xứng danh là con cái Chúa. Amen.

Chúa nhật tuần thứ 6 mùa thường niên – A
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
 
Bài trích Phúc Âm theo Thánh Matthêu. (Mt 5, 17-37)
 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Ta đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời;

Trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời. Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu. Các con đã nghe dạy người xưa rằng: Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án. Còn Ta, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẩn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là ngốc, thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là “khùng”, thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu ngươi đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với ngươi, thì ngươi hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ngươi trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hòa với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa ngươi ra trước mặt quan tòa, quan tòa lại trao ngươi cho tên lính canh và ngươi sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho ngươi biết: “Ngươi sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng!”. Các con đã nghe nói với người xưa rằng: “Chớ ngoại tình”. Còn Ta, Ta bảo các con: “Hễ ai nhìn xem phụ nữ mà ước ao phạm tội với họ, thì đã ngoại tình với họ trong lòng rồi. Nếu con mắt phải của con nên dịp tội cho con, thì hãy móc nó mà ném xa con; vì thà mất một chi thể còn lợi hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Và nếu tay phải con nên dịp tội cho con, thì hãy chặt mà ném nó xa con; vì thà mất một chi thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục”. Cũng có lời dạy rằng: “Ai ly dị vợi mình, trừ trường hợp tà dâm, thì làm cớ cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ đã ly dị, cũng phạm tội ngoại tình”. Các con cũng đã nghe có lời bảo người xưa rằng: “Chớ thề gian, nhưng hãy giữ trọn lời mình thề với Chúa”. Còn Ta, Ta bảo các con: “Ðừng thề chi cả; đừng lấy trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa; đừng lấy đất mà thề, vì đất là bệ chân Người; đừng lấy Giêrusalem mà thề, vì là thành của Vua cao cả. Cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hay đen được. Nhưng lời nói của các con phải là: Có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra”.

Suy niệm

Là con người, ai cũng mong cuộc sống của mình được hạnh phúc, được tự do và có ý nghĩa, vì thế, con người luôn có những chọn lựa cho chính mình. Mỗi khi đứng trước một chọn lựa, điều tất nhiên là chỉ được sở hữu một cái gì đó hay một điều gì đó mình thích, đồng thời phải loại bỏ một cái gì đó hay một điều gì ngược lại. Chọn lựa cho mình một cuộc sống hạnh phúc hiện tại, ắt sẽ phải đánh đổi những giá trị tinh thần cho tương lai. Người tín hữu Kitô cũng không đứng ngoài quy luật đó, họ phải chọn lựa nhiều hơn nữa, chọn lựa để có một gia đình hạnh phúc, đồng nghĩa với việc phải loại trừ nhiều yếu tố chỉ có lợi cho bản thân, chọn lựa một giá trị có ích cho sự trưởng thành một con người, đồng thời với việc loại bỏ những trải nghiệm nhất thời, làm tổn hại đến phẩm giá và tư cách làm người. Và trong hành trình đức tin, chọn lựa một giá trị cho cuộc sống mai sau, điều tất yếu là phải chấp nhận thua thiệt, chấp nhận loại trừ những giá trị thực dụng ảnh hưởng đến phẩm giá Kitô hữu, ảnh hưởng đến những giá trị của tin mừng, đồng thời phải loại bỏ luôn cả cái tôi lắm lúc lớn hơn cả bầu trời.

Kinh nghiệm cuộc sống của tác giả sách Huấn ca, là những bài học về chọn lựa cho con người. Muốn trở thành một con người thực sự, có tự do, có niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống, con người phải biết chọn lựa và biết buông bỏ. Chọn lựa cái gì, điều gì vẫn mãi là một trăn trở của con người, vì thế, ông Ben Sira đã nói: “Nếu người muốn tuân giữ các giới răn: việc trung thành giữ các giới răn là tùy ở ngươi. Người đặt trước mặt ngươi nước và lửa, ngươi muốn cái gì, thì giơ tay ra trên đó. Trước mặt con người là sự sống và sự chết, sự lành và sự dữ, họ thích thứ nào, thì được thứ ấy. Bởi chưng, Thiên Chúa đầy khôn ngoan, hùng dũng và toàn năng. Người luôn luôn nhìn thấy mọi loài”. Ai ai cũng mong cho cuộc đời sung túc và bình an, hạnh phúc và có ý nghĩa, nhưng để có được những niềm vui đó, con người phải có những quyết định rõ ràng, chấp nhận được thua trong cuộc sống, hoặc chọn nước hoặc chọn lửa, hoặc chọn điều lành hoặc chọn sự dữ. Kết thúc cuộc đời con người sẽ ra sao tùy thuộc vào sự chọn lựa, vào những quyết định của bản thân trong mỗi sự việc, mỗi bước chân và mỗi hành động của chính mình.

Từ một người đạo hạnh trong việc tuân giữ lề luật và truyền thống, thánh Phaolô coi Đức Giêsu như một kẻ thù, thế nhưng, thánh nhân đã được chính Đức Giêsu cảm hóa và ông đã làm một cuộc thay đổi cuộc đời chính mình, nhờ việc hoán cải này, thánh nhân đã quay ngược hành trình cuộc đời, chọn Đức Giêsu là chủ tể cuộc đời, sống cho Ngài và chết cho Ngài. Thánh nhân đã bộc bạch kinh nghiệm đức tin của mình cho con cái thành Conrintho trong những lá thư mục vụ của ngài, kinh nghiệm đó là biết chọn lựa sự khôn ngoan đến từ Thiên Chúa, dám loại trừ những khôn ngoan, những tính toán của con người: “Anh em thân mến, chúng tôi có bàn giải sự khôn ngoan với những người toàn thiện, mà đó không phải là sự khôn ngoan của thế gian,' cũng không phải của những bậc vua chúa thế trần, hạng người đã bị dồn vào chỗ hư vong. Nhưng chúng tôi thuyết sự khôn ngoan đầy nhiệm mầu của Thiên Chúa, vẫn được giấu kín, mà Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn thuở, để làm nên sự hiển vinh của chúng tôi”. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa không phải là một món hàng, cũng không phải là một sự vật nào đó được phô diễn ra bên ngoài, nhưng đó là những tiếng nói vang lên từ sâu thẳm tâm hồn con người. Thiên Chúa gieo sự thiện trong suy nghĩ của con người, đồng thời, Ngài tôn trọng sự tự do của mỗi người, vì thế, ai cũng có quyền chọn lựa và quyết định cuộc đời, nếu biết khiêm tốn bàn hỏi và lắng nghe, họ sẽ tìm được một tương lai tốt đẹp, hạnh phúc và cuộc đời sẽ có ý nghĩa hơn.

Tự do là một món quà Thiên Chúa ban cho con người để sống, nhưng con người đã dựa vào tự do đó để sống không phải cho Thiên Chúa, nhưng cho chính mình, vì thế, Thiên Chúa phải thiết lập những lề luật, khởi đầu là luật lương tâm, thứ đến là những lề luật liên quan đến tôn giáo, đến mọi sinh hoạt cuộc sống. Gia đình là một tổ ấm của mỗi người, thế nhưng vẫn cần có lề luật để tồn tại và thăng tiến, tình bạn rất đáng trân quý, nhưng cũng cần lề luật, công ăn việc làm dù để nuôi dưỡng và bảo vệ sự sống, nhưng cũng cần bóng dáng lề luật: “Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:

“Các con đừng tưởng Ta đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; Trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”. Lề luật của Thiên Chúa được coi như dấu chỉ hướng dẫn con người hoàn thiện cuộc sống và ơn gọi của mình, chứ không phải là cứu cánh, thế nhưng con người đã thần thánh hóa lề luật, vì vậy, họ đã vô tình quên Đấng ra lề luật, đó mới là Đấng có quyền cho sống và bắt phải chết, chứ không phải lề luật quyết định.

Trước hết, lề luật là những dấu chỉ giúp con người hướng đến Thiên Chúa, là nguồn cội của mình và cũng là cứu cánh cuộc đời. Lề luật giúp con người minh định niềm tin của mình, đó là niềm tin độc thần, niềm tin vào Đấng là cứu cánh cuộc đời, không có thần linh hay sức mạnh vô hình của thế gian này có thể thắng được Ngài. Lề luật đó giúp con người tìm thấy giá trị thánh thiêng của mình trước mặt Thiên Chúa và thế gian. Lề luật đó đã được chính người Con của Thiên Chúa hoàn thiện, khi Ngài nhập thể, nhờ sự hoàn thiện của lề luật, con người có thể làm nổi bật hình ảnh Thiên Chúa qua cuộc sống của mỗi người.

Thứ đến, lề luật giúp con người hiện hữu trong thế giới này, biết chọn lựa những giá trị ưu việt. Khởi đi từ gia đình, lề luật đòi buộc vợ chồng chung thủy và biết yêu thương nhau, không chấp nhận chia sẻ tình yêu, có như thế gia đình mới hạnh phúc, vợ chồng mới chia sẻ với nhau những trách vụ trong một cộng đoàn là gia đình của mình. Có trung thành với tình yêu vợ chồng, con người mới biết trân trọng sự thật và chân lý, mới dám nói thẳng và nói thật trước những giả dối của thế gian. Lề luật còn giúp con người những phương thế để bày tỏ niềm tin và tinh thần hiếu thảo của con người với Thiên Chúa qua đời sống phụng tự. Lễ vật tiến dâng trong phụng tự, phải là những tinh hoa của lao động và sự hy sinh, đồng thời, lễ vật cũng là những sản vật tinh tế từ tấm lòng chân thành và biết tôn trọng tha nhân, biết chắt chiu từ tấm lòng biết ơn và chia sẻ với nhau trong cuộc sống. Đó là những lễ vật Thiên Chúa hài lòng nơi con người.
 
Sau nữa, lề luật giúp con người thấy được giá trị của một tạo vật mang hình ảnh Thiên Chúa. Họ được trò chuyện với Thiên Chúa, được Ngài chia sẻ mọi lo lắng ưu tư trong cuộc đời, được Ngài hướng dẫn để tìm thấy sự viên mãn trong ơn gọi làm người. Lề luật giúp con người biết làm cho cuộc đời mình là những hạt muối không bao giờ bị lạt, bị loại bỏ ra ngoài, nhưng luôn đem lại những giá trị tinh thần, ướp mặn cho đời. Lề luật còn giúp con người biến cuộc đời thành một nhịp cầu của tình người, để Thiên Chúa ghé thăm những anh chị em chưa một lần biết Ngài. Nếu con người nhận ra được yếu tố quan trọng của lề luật để sống, để thực hiện, họ luôn tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong mọi khía cạnh cuộc đời, từ tôn giáo cho đến mọi sinh hoạt xã hội.

Lạy Chúa, Chúa đã kiện toàn lề luật để con người cũng được hoàn thiện như Cha trên trời, xin hướng dẫn chúng con hiểu được ý nghĩa của lề luật, để chúng con tìm thấy điểm đến cuối cùng của cuộc đời là Nước Trời, là Thiên Chúa, chứ không phải là thế gian, là cái tôi chính mình. Chúa đã sống lề luật của Thiên Chúa từ nơi gia đình cho đến hội đường, nên được Chúa Cha rất hài lòng, xin giúp chúng con biết học tâm tình sống đó, để từ niềm tin cho đến tình người, chúng con luôn là nhịp cầu để Chúa hiện diện với mọi người, mọi gia đình, dẫu chỉ là một người đầy tớ bất xứng, nhưng chúng con sẽ cố gắng cùng với ơn Chúa, khắc họa bức tranh của lề luật Tin mừng ngày một hoàn thiện hơn. Amen.
 

KIỆN TOÀN LỀ LUẬT
(Chúa Nhật VI TN A) - Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột
 
Dù không ít lần cố tình vi phạm luật ngày lễ nghỉ và luật sạch - nhơ cũng như công khai bênh vực các môn đồ về việc không ăn chay, nhưng Chúa Giêsu đã từng nhiều lần trưng dẫn Lời Thánh Kinh Cựu Ước, đặc biệt khẳng định tính ưu việt của thập giới. Chính Người đã minh định rõ ràng: “Các con đừng tưởng Ta đến để hủy bỏ lề luật hay lời các tiên tri, Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn” (Mt 5,17). Xin cùng xem xét đôi nét về việc kiện toàn lề luật của Đấng Cứu Độ.

1. Chúa Kitô trả lề luật về đúng vị trí của nó.

Lề luật là “một phương thế” chứ không phải là mục đích. “Ngày Sabbat được tạo nên cho con người chứ không phải con người cho ngày Sabbat” (Mc 2,27). Khi khẳng định điều ấy thì Chúa Kitô nhắc nhớ chúng ta vị trí vai trò của lề luật như là các phương thế. Các phương thế chỉ có ý nghĩa khi hướng đến mục đích được nhắm. Nếu vì lý do gì đó mà chính phương thế làm cản trở mục đích nhắm thì chúng ta cần phải bỏ nó qua một bên. Đã nhiều lần Chúa Kitô cố tình vi phạm luật ngày lễ nghỉ là cốt dạy chân lý này.

2. Hãy giữ lề luật khởi đi từ đáy lòng.

Thời Chúa Kitô, đã và đang có đó nhiều biệt phái giữ lề luật cách hình thức bên ngoài. Dĩ nhiên điều mà họ nhắm là chứng tỏ cho người ta thấy lòng đạo đức của mình. Cái bên ngoài tuy vẫn cần thiết nhưng nếu thiếu điều bên trong thì nó thành trống rỗng vô hồn. Những khi cố tình vi phạm luật sạch - nhơ thì Chúa Kitô đã cho thấy sự thật này. Ích gì khi rửa tay chân, chén bát bên ngoài mà lòng vẫn đầy tham lam bất chính. Ý hướng và mục đích tự đáy lòng góp phần lớn xác định tính luân lý của các hành vi bên ngoài. Nhiều khi chưa thực hiện bằng hành động bên ngoài nhưng đã có ý hướng và chủ định bên trong thì đã dệt thành giá trị tốt xấu các hành vi của chúng ta. Chúa Kitô nói rõ điều này khi khẳng định là nếu đã có chủ định phạm tội với người phụ nữ dù chưa thực hiện bên ngoài thì cũng đã phạm tội ngoại tình rồi (x.Mt 5,27-28).

3. Chúa Kitô xác định bậc thang giá trị của các loại lề luật.

Xét về nguồn gốc thì Kitô giáo chúng ta phân biệt rõ ràng nhân luật (luật do con người làm ra) với thiên luật (luật do Thiên Chúa đặt định). Thiên luật thì có giá trị trường cửu, không hề thay đổi theo thời gian, vì do chính Thiên Chúa đặt định. Lề luật của Thiên Chúa được tỏ bày qua tiếng lương tâm dưới ánh sáng của lý trí đúng và qua Lời mạc khải thì luôn có vị trí ưu tiên hàng đầu. Còn nhân luật là luật do các thể chế, các quốc gia và cả do Giáo Hội lập ra thì có tính tương đối và nó có thể thay đổi theo hoàn cảnh lịch sử. Theo nhãn quan Kitô giáo, khi nào mà luật của con người trái với luật của Thiên Chúa thì nó không có giá trị. Và khi ấy chúng ta không chỉ bỏ qua nó mà có khi phải hành xử ngược với nó. Chúa Kitô đã nhiều lần khẳng định điều này khi Người trách cứ các lãnh đạo Do Thái thời bấy giờ đã bỏ qua lề luật của Thiên Chúa mà quá chăm chú vào luật của nhân trần, dù cho đó là truyền thống của tiền nhân.

4. Rượu mới – bình mới.

Nhiều thể chế, luật lệ con người và cả truyền thống của Giáo Hội tuy không nghịch với luật của Thiên Chúa nhưng chúng không còn phù hợp với tinh thần Tin Mừng đặc biệt là tinh thần nghĩa tử mà Chúa Kitô truyền ban thì phải cần đổi thay hay thậm chí là bỏ đi. Các Tông đồ đã đoạn tuyệt với Lễ Nghi cắt bì là một đan cử. Thực tế vẫn còn đó nhiều vị lãnh đạo vốn thích cái bình cũ vì nhiều lý do chưa thật chính đáng khiến Đức Phanxicô đã gọi họ là những người thường biện bạch “xưa đã như vậy, như vậy…”.

Đã là người với tính xã hội thì lề luật luôn còn đó vai trò vị trí của nó. Tuy nhiên lịch sử cho thấy rất nhiều người khi đã ở vai cao, vị trọng trong các tập thể xã hội, có khi cả trong Giáo hội, thì dễ bị cám dỗ đặt ra các luật lệ phục vụ cho lợi ích của mình. Đã và đang có đó tình trạng nô lệ lề luật thay vì làm chủ nó. Là Kitô hữu thì chúng ta phải có thái độ đúng với lề luật như Chúa Kitô truyền dạy. Nhiều hiền nhân, nhất là các thánh nhân đã từng chấp nhận mang tiếng là “chống đối”, là “phản động”, là “gây xáo trộn”… để góp phần kiện toàn lề luật như Chúa Kitô đã làm.

 

SỐNG VƯƠN LÊN
Chúa Nhật 6 Thường Niên A: Mt 5,17-37 - Lm. Thái Nguyên

tbd 080223b

Suy niệm

Thiên Chúa đã tặng ban cho con người một món quà thật quý giá là sự tự do. Nhưng tự do không có nghĩa là muốn làm gì thì làm, muốn sống sao thì sống. Người ta chỉ có tự do khi làm lành lánh dữ, khi làm điều tốt tránh điều xấu, khi sống cho sự thật, sự thiện. Nếu chúng ta biết sử dụng tự do theo ý Chúa, đời sống ta sẽ vươn tới trời cao, nếu không, tự do sẽ đưa ta xuống địa ngục. Bởi vậy, bài đọc thứ nhất cho dân thấy: Việc trung thành giữa các giới răn là tùy ở ngươi. Trước mặt ngươi là sự sống và sự chết, ngươi có thể tuỳ nghi lựa chọn” (Hc 16, 15-21).

Chính vì tôn trọng tự do mà chúng ta bước vào lãnh vực lề luật. Xã hội muốn có an ninh, trật tự, công bình, phải có cả một hệ thống luật pháp. Tôn giáo muốn có sự hiệp nhất tinh thần, đòi phải có khuôn khổ, luật lệ, giới răn. Mọi thứ lề luật không chỉ nhằm tránh những điều tai ác mà còn giúp cho đời sống con người được an lành và tự do phát triển, nhất là giúp mỗi người trưởng thành trong đời sống nhân linh. Thế nhưng luật lệ đó phải như thế nào? Có được hoàn chỉnh một cách tốt nhất chưa? Có khả năng nâng cao đời sống tinh thần của con người không?

Như chúng ta biết, Thiên Chúa đã ban lề luật cho Dân Do Thái qua Môsê và các ngôn sứ. Nhưng có lẽ lập trường, chủ trương và giáo huấn của Đức Giêsu đã khiến các môn đệ ngờ vực lề luật của cha ông không còn nguyên vẹn, không còn chính thống. Chính vì vậy mà Đức Giêsu phải lên tiếng để đánh tan nghi ngờ: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn”. Kiện toàn là vì có những điều luật xưa mang tính giai đoạn, chưa đủ, chưa sâu, chưa sát, cần phải được chỉnh sửa và bổ túc để nó trở nên hoàn mỹ. Đó là chưa nói tới một số luật lệ xã hội mang tính cách thống trị chứ không phục vụ con người.

Luật Môsê đã là một tiến bộ lớn trong nền luân lý, nhưng vẫn là một sự tiệm tiến chưa hoàn bị, bộ luật đó cũng chỉ là bước chuẩn bị cho luật trọn hảo của Đức Giêsu. Vì thế, Ngài đã phân biệt rõ: Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng… Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết…”. Chúng ta hãy xem Đức Giêsu kiện toàn như thế nào.

Chẳng hạn như luật cũ dạy:“Chớ giết người”, còn Đức Giêsu dạy: “Ai giận anh em mình” là đã phạm tội giết người. Vì thù oán anh em là đã diệt trừ họ ngay trong lòng, tuy chưa giết họ bên ngoài, nhưng đã giết họ trong trái tim. Thánh Gioan cũng viết:“Phàm ai ghét anh em mình thì là kẻ sát nhân (1Ga 3,15). Đức Giêsu còn đi xa hơn nữa khi đòi buộc chúng ta phải yêu mến kẻ thù, và còn phải làm ơn cho những kẻ ghét bỏ mình, vì thật ra tất cả đều là anh em con một Cha trên trời.  

Chẳng hạn như luật cũ dạy: Chớ ngoại tình”. Còn Đức Giêsu dạy: “Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Ham muốn trong lòng mới là cái gốc của tội, hành vi bên ngoài chỉ là cái ngọn. Tội lỗi thì phải diệt tận gốc, chỉ diệt ngọn thì vẫn còn y nguyên. Chúa không chỉ đòi ta phải giữ gìn sự trong sạch cho thân xác, mà còn đòi ta phải giữ gìn sự trong sạch cho tâm hồn.

Chẳng hạn luật cũ cho phép thề, nhưng “chớ bội thề”. Còn Đức Giêsu dạy: "Đừng thề chi cả… Nhưng hễ có thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ". Lề luật là tiếng nói của sự thật, mà sự thật thì thường không dễ chấp nhận, nên người ta hay có thái độ đối phó, tìm cách luồn lách hoặc tránh né. Đức Giêsu đòi phải có sự phân minh, thì cuộc sống mới được an bình. 

Sự kiện toàn lề luật của Đức Giêsu cho ta thấy Ngài muốn dẫn đưa con người đến mức độ trưởng thành trong việc tuân giữ lề luật, nhắm đến tinh thần của lề luật chứ không phải những từ ngữ chết cứng. Ngài muốn người ta sống vì tình yêu chứ không giữ luật vì luật. Thái độ nệ luật chỉ làm cho đời sống con người thêm nặng nề và khổ sở. Dù ta có thi hành luật lệ nào đi nữa thì cũng để thể hiện tình yêu. Chúng ta muốn sống và làm việc ra sao thì tùy ý mình, nhưng nếu đời sống và việc làm của chúng ta không nói lên được tình yêu đối với Chúa và đối với mọi người, thì bản thân chúng ta đánh mất ý nghĩa và giá trị của chính mình.

Sự kiện toàn lề luật của Đức Giêsu không chỉ mở lối thoát cho đời sống chúng ta, mà còn làm cho tâm hồn chúng ta vươn cao tỏa sáng trong sự thiện hảo, và đạt tới niềm vui ơn cứu độ muôn đời. Ước chi chúng ta nắm lấy ý nghĩa sâu xa của từng giới luật và sốt sắng tuân giữ, vì ai giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến ThầyThầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy” (Ga 14, 21).

Cầu nguyện

Lạy Chúa!
Trong thế giới nghiêng chiều về tính dục,
khiến người trẻ dễ chạy theo cảm xúc,
lầm lạc giữa đam mê và hạnh phúc,
giữa tình yêu và thỏa mãn dục tình,
giữa cao thượng và hèn kém bất trung,
làm mất đi nhân phẩm của con người.


Người trẻ không thể nào không thú nhận,
nhiều vấp phạm và lỡ bước sa chân,
nhiều tổn thương và hư hại tinh thần,
bị ảnh hưởng bởi lối sống vô luân,
dễ nổi loạn trước những điều cấm đoán,
khiến đời mình vướng mắc những đa đoan.


Nhưng chúng con tin Chúa vẫn đỡ nâng,
vẫn yêu thương và chăm sóc chữa lành,
để con lại bắt đầu trong ơn thánh,
tẩy rửa tâm hồn mình nên thanh sạch.


Xin cho chúng con biết sống vươn lên:
dám vượt trên những tình cảm tầm thường,
dám yêu thương với tinh thần cao thượng,
dám tránh xa dịp tội gây nghiệp chướng.


Cho con biết chuyên cần trong cầu nguyện,
đến bên Chúa với tấm lòng sốt sắng,
say mê học hành phát triển tài năng,
biết tiết chế và làm chủ bản thân,
luôn hăng say làm việc để cống hiến,
luôn vui tiến trên con đường hoàn thiện.


Xin cho con giữ luật vì yêu Chúa,
để kiện toàn đời sống của chính mình,
biết giữ gìn một tâm hồn thanh tịnh,
biết hy sinh và phục vụ tận tình,
góp phần cho thế giới nên công chính,
tạo an bình cho cuộc sống nhân sinh. Amen.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...