Tin Mừng Chúa Nhật II mùa Chay - C

Chúa Nhật II mùa Chay - Năm C Ca nhập lễ Tâm hồn tôi thưa cùng Chúa, mắt tôi tìm kiếm Chúa. Lạy Chúa, tôi tìm kiếm dung nhan Chúa. Xin đừng ẩn mặt xa tôi. Dẫn vào

Ca nhập lễ

Tâm hồn tôi thưa cùng Chúa, mắt tôi tìm kiếm Chúa. Lạy Chúa, tôi tìm kiếm dung nhan Chúa. Xin đừng ẩn mặt xa tôi.

Dẫn vào Thánh Lễ

Anh chị em thân mến! Trong Chúa Nhật thứ II mùa chay Hội Thánh mời gọi chúng ta xét lại xem đã sống đức tin như thế nào trong cuộc sống hằng ngày. Đức tin đã thực sự làm chúng ta nên công chính như tổ phụ Abraham chưa? Ngài đã hoàn toàn đặt tin tưởng vào Chúa, ngay chính lúc tuyệt vọng, không còn lý do để tin tưởng. Chính do lòng tin tưởng thuần phục đó, tổ phụ Abraham đã được toại nguyện, đúng như lời Chúa hứa.

Qua bài Tin Mừng các Tông Đồ biết Đức Giêsu có thần tính và là Đấng mà Môsê và các tiên tri loan báo mấy trăm năm về trước. Chính Ngài là Lời của Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa. Do đó, cùng với việc tuyên xưng niềm tin của mình vào Thiên Chúa duy nhất, phụng vụ mời gọi chúng ta cũng đặt trọn niềm tin của mình vào Đức Kitô qua việc lắng nghe lời Người.

Đức Kitô chính là Đấng đến thực hiện trọn vẹn những gì Cựu Ước đã chuẩn bị và loan báo. Và như thế, Ngài trở nên Đấng Cứu Độ duy nhất mà muôn dân hằng mong đợi. Trong tâm tình đó giờ đây chúng ta cùng thành tâm thống hối

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con phải vâng nghe Con yêu dấu của Chúa; xin lấy lời hằng sống nuôi dưỡng đức tin của chúng con, nhờ vậy, cặp mắt tâm hồn chúng con sẽ trong sáng để nhìn thấy vinh quang Chúa tỏ hiện trong cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin...

Bài Ðọc I: St 15, 5-12. 17-18

"Thiên Chúa đã thiết lập giao ước với Abraham".

Trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, Thiên Chúa dẫn Abram ra ngoài và nói với ông: "Ngươi hãy ngước mắt lên trời, và nếu có thể được, hãy đếm các ngôi sao". Rồi Chúa nói tiếp: "Miêu duệ của ngươi sẽ đông đảo như thế". Abram tin vào Thiên Chúa, và vì đó ông được công chính.

Và Chúa lại nói: "Ta là Chúa, Ðấng dẫn dắt ngươi ra khỏi thành Ur của dân Calđê, để ban cho ngươi xứ này làm gia nghiệp". Abram thưa rằng: "Lạy Chúa là Thiên Chúa, làm sao con có thể biết con sẽ được xứ đó làm gia nghiệp?" Chúa đáp: "Ngươi hãy bắt một con bò cái ba tuổi, một con dê cái ba tuổi, một con cừu đực ba tuổi, một con chim gáy mái và một con bồ câu non". Abram bắt tất cả những con vật ấy, chặt ra làm đôi, đặt phân nửa này đối diện với phân nửa kia; nhưng ông không chặt đôi các con chim. Các mãnh cầm lao xuống trên những con vật vừa bị giết, song ông Abram đuổi chúng đi. Lúc mặt trời lặn, Abram ngủ mê; một cơn sợ hãi khủng khiếp và u tối bao trùm lấy ông.

Khi mặt trời đã lặn rồi, bóng tối mịt mù phủ xuống, có một chiếc lò bốc khói và một khối lửa băng qua giữa những phần con vật bị chia đôi. Trong ngày đó, Chúa đã thiết lập giao ước với Abram mà nói rằng: "Ta ban xứ này cho miêu duệ ngươi, từ sông Ai-cập cho đến sông Eu-phrát".

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 26, 1. 7-8a. 8b-9abc. 13-14

Ðáp: Chúa là sự sáng và là Ðấng Cứu Ðộ tôi. (c. 1a)

Xướng: Chúa là sự sáng, là Ðấng Cứu Ðộ, tôi sợ chi ai? Chúa là Ðấng phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai? 

Xướng: Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu, xin thương xót và nhậm lời con. Về Chúa, lòng con tự nhắc lời: "Hãy tìm ra mắt Ta".

Xướng: Và lạy Chúa, con tìm ra mắt Chúa, xin Chúa đừng ẩn mặt xa con, xin đừng xua đuổi tôi tớ Ngài trong cơn thịnh nộ. Chúa là Ðấng phù trợ, xin đừng hất hủi con. 

Xướng: Con tin rằng con sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. Hãy chờ đợi Chúa, hãy sống can trường, hãy phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa! 

Bài Ðọc II: Pl 3, 17 - 4, 1

"Chúa Kitô sẽ biến đổi thân xác chúng ta nên giống thân xác hiển vinh của Người".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philípphê.

Anh em thân mến, anh em hãy bắt chước tôi, và hãy để mắt nhìn coi những người ăn ở theo như mẫu mực anh em thấy nơi chúng tôi. Bởi chưng như tôi đã thường nói với anh em, và giờ đây tôi đau lòng ứa lệ mà nói lại, có nhiều người sống thù nghịch với thập giá Ðức Kitô. Chung cuộc đời họ là hư vong, chúa tể của họ là cái bụng, và họ đặt vinh danh của họ trong những điều ô nhục; họ chỉ ưa chuộng những cái trên cõi đời này.

Phần chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, nơi đó chúng ta mong đợi Ðấng Cứu Chuộc là Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người sẽ biến đổi thân xác hèn hạ của chúng ta nên giống như thân xác hiển vinh của Người, nhờ quyền lực mà Người vẫn có, để bắt muôn vật suy phục Người.

Bởi thế, anh em thân mến và yêu quý, anh em là niềm hoan lạc và triều thiên của tôi; anh em thân mến, hãy vững vàng trong Chúa.

Ðó là lời Chúa.

Hoặc đọc bài vắn sau đây Pl 3, 20 - 4, 1

Anh em thân mến, quê hương chúng ta ở trên trời nơi đó chúng ta mong đợi Ðấng Cứu Chuộc là Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người sẽ biến đổi thân xác hèn hạ của chúng ta nên giống như thân xác hiển vinh của Người, nhờ quyền lực mà Người vẫn có, để bắt muôn vật suy phục Người. Bởi thế, anh em thân mến và yêu quý, anh em là niềm hoan lạc và triều thiên của tôi; anh em thân mến, hãy vững vàng trong Chúa.

Ðó là lời Chúa.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Mt 17, 5

Từ trong đám mây sáng chói có tiếng Chúa Cha phán rằng: "Ðây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người".

Phúc Âm: Lc 9, 28b-36

"Ðang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường và áo Người trở nên trắng tinh sáng láng. Bỗng có hai vị đàm đạo với Người, đó là Môsê và Êlia, hiện đến uy nghi, và nói về sự chết của Người sẽ thực hiện tại Giêrusalem. Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị đang đứng với Người. Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm; chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia". Khi nói thế, Phêrô không rõ mình nói gì. Lúc ông còn đang nói, thì một đám mây bao phủ các Ngài và thấy các ngài biến vào trong đám mây, các môn đệ đều kinh hoàng. Bấy giờ từ đám mây có tiếng phán rằng: "Ðây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người". Và khi tiếng đang phán ra, thì chỉ thấy còn mình Chúa Giêsu. Suốt thời gian đó, các môn đệ giữ kín không nói với ai những điều mình đã chứng kiến.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tín hữu

 Anh chị em thân mến! Để cùng được biến đổi với Đức Kitô, chúng ta hãy luôn giữ vững niềm tin trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Muốn được thế chúng ta cùng tin tưởng cầu xin :

1. “Đang khi cầu nguyện diện mạo Người biến đổi khác thường”.- Xin cho các vị lãnh đạo dân Chúa trong Hội Thánh có đời sống thấm đượm tinh thần cầu nguyện, để sức sống Chúa Kitô biến đổi các ngài nên ánh sáng chiếu soi trần gian.

2. “Abraham tin vào Thiên Chúa và vì đó ông được công chính”.- Xin cho các tín hữu sau khi đã tuyên xưng đức tin qua Bí tích Thánh Tẩy, luôn giữ được đức tin vững vàng để Chúa Giêsu biến đổi, họ dần dần đạt tới sự hoàn thiện trong vinh quang của Người.

3. “Người sẽ biến đổi thân xác hèn hạ của chúng ta nên giống như thân xác vinh hiển Người”.- Xin cho các tu sĩ ý thức hồng ân được tuyển chọn lên núi thánh, mà biết sống mọi biến cố dưới ánh sáng đức tin và sự hướng dẫn của Lời Chúa.

4. “Các ngươi hãy nghe Lời Người”.- Xin cho các tội nhân trong giáo xứ chúng ta, được ơn Chúa thức tỉnh, cảm nhận được vinh quang Chúa mà sống gắn bó với Người.

Chủ tế:  Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một đức tin vững mạnh, giúp chúng con biết tích cực thực hiện cuộc biến đổi mỗi ngày bằng loại trừ mọi dam mê dục vọng, phát huy đời sống bác ái yêu thương, để sau này chúng con đáng được phúc chiêm ngưỡng vinh quang Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, chớ gì của lễ này đem lại cho chúng con nguồn ơn tha tội và thánh hoá, hầu chuẩn bị hồn xác chúng con và toàn thể tín hữu được xứng đáng mừng lễ Vượt Qua. Chúng con cầu xin...

Lời tiền tụng

Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con. Sau khi cho các môn đệ biết Người sẽ chịu chết, thì trên núi thánh Người đã tỏ bày vinh quang của Người cho các ông. Nhờ lề luật và các ngôn sứ làm chứng, Người đã cho các môn đệ hiểu rằng; phải trải qua đau khổ mới có thể đạt tới vinh quang phục sinh. Vì thế, cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Chúa uy linh cao cả, và không ngừng tung hô rằng:

Thánh! Thánh! Thánh...

Ca hiệp lễ

Này là con Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng, các ngươi hãy nghe lời Người.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được vinh dự rước Mình và Máu Thánh Ðức Ki-tô là bí tích nhiệm mầu cao cả. Chúng con xin chân thành cảm tạ vì Chúa đã cho chúng con được nếm thử phúc lộc trên trời ngay khi còn ở dưới thế. Chúng con cầu xin...

Suy niệm

Bài suy niệm của Lm Pet. Trần Bảo Ninh
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lc 9, 28b-36
 
Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường và áo Người trở nên trắng tinh sáng láng. Bỗng có hai vị đàm đạo với Người, đó là Môsê và Êlia, hiện đến uy nghi, và nói về sự chết của Người sẽ thực hiện tại Giêrusalem. Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị đang đứng với Người. Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm; chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia". Khi nói thế, Phêrô không rõ mình nói gì. Lúc ông còn đang nói, thì một đám mây bao phủ các Ngài và thấy các ngài biến vào trong đám mây, các môn đệ đều kinh hoàng. Bấy giờ từ đám mây có tiếng phán rằng: "Ðây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người". Và khi tiếng đang phán ra, thì chỉ thấy còn mình Chúa Giêsu. Suốt thời gian đó, các môn đệ giữ kín không nói với ai những điều mình đã chứng kiến.
 
Suy niệm

Phụng vụ Lời Chúa tuần thứ 2 Mùa Chay đem đến cho mọi tín hữu một niềm hy vọng, một niềm vui, khi mỗi người biết sám hối, biết trở về với Thiên Chúa, thì họ sẽ được thông phần vinh quang và sáng láng như Con Thiên Chúa trên đỉnh núi Tabor xưa.
 
Câu chuyện của tổ phụ Abraham được Mẹ Giáo hội kể lại cho chúng ta qua bài đọc 1, là một câu chuyện với hồi kết nằm ngoài suy nghĩ của con người. Hai ông bà đã từ bỏ cả quê hương, tài sản, gia tộc, lên đường theo lời mời gọi của Giavê Thiên Chúa. Cả hai ra đi trong vô định, cả hai ra đi khi không biết ngày mai ra sao, cả hai ra đi trong niềm tin vào một Giavê trung tín. Một tương lai vô định, một tương lai chưa có điểm đến, thế thì động lực nào thôi thúc hai ông bà lên đường và dám từ bỏ tất cả, có thể nói rằng đó là sự trung tín của Giavê mà hai ông bà luôn tin tưởng Ngài sẽ không thất tín và từ bỏ những kẻ Ngài đã chọn. Từng bước chân đi vào lịch sử cứu độ của hai ông bà luôn có ánh mắt và sự che chở của Giavê Thiên Chúa, Ngài đã vẽ những nét cong thành đường thẳng trên cuộc đời của hai ông bà. Từng ngày trôi qua, hai ông bà đã nhận ra sự bảo bọc và trung tín của Giavê trên gia đình mình. Ngài cho hai ông bà ngắm bầu trời để thấy sự phong phú của tình yêu Thiên Chúa ra sao, Ngài cho hai ông bà thấy hậu duệ của mình còn nhiều hơn sao trên trời, nhiều hơn cát ngoài biển, bởi Ngài là đấng tình yêu, là đấng trung tín và đầy bao dung. Một chút hy vọng được nhen nhóm trong cuộc đời của hai ông bà, để rồi mỗi ngày, bước chân theo Ngài của hai ông bà xác tín hơn và tương lai của hai người được bảo đảm, bởi có bàn tay của Thiên Chúa ở bên cạnh họ. Có thể nói cuộc đời của hai ông bà ra đi như bước vào một cuộc xuất hành, trong cuộc xuất hành đó, hai ông bà luôn tin tưởng, trung tín và đi trong sự hướng dẫn của Giavê nên hai ông bà được Giavê chúc phúc và trở thành tổ phụ của những kẻ tin.
 
Bước sang bài đọc 2, thánh Phaolô trình bày kinh nghiệm trong cuộc xuất hành của ngài, trong hành trình đó, thánh nhân giới thiệu điểm đến của cuộc xuất hành đó là Nước Trời, là Thiên Chúa. Ngài giới thiệu cho các tín hữu Philipphê và chúng ta quê hương đích thực của con người không phải là vinh hoa phú quý trần gian, không phải là địa vị và quyền lực trong tay, không phải là ngập tràn trong của cải vật chất và danh vọng, nhưng quê hương đích thực là Nước Trời, nơi đó tất cả chúng ta sẽ được biến đổi trong vinh quang của Thiên Chúa, con người không còn phải đau khổ, không còn phải lệ thuộc vào quyền lực của tội lỗi, nhưng con người sẽ được Đức Kitô biến đổi trở nên giống thân xác của Ngài, bởi đó, nếu ai còn coi chúa tể cuộc đời mình là của cải, vật chất, quyền lực và địa vị thì không thể bước vào cuộc xuất hành với Đức Kitô, Thầy Chí Thánh.
 
Bài Tin Mừng theo thánh Luca trình bày cho chúng ta biến cố Đức Giêsu hiển dung trên đỉnh núi Tabor. Trong cuộc hiển dung đó, thân xác Người sáng láng, vinh quang Thiên Chúa bao trùm con người của Người. trong biến cố đó, có sự xuất hiện của Ngôn sứ Êlia và Môisen. Cả ba nói về cuộc xuất hành của Đức Giêsu, một cuộc ra đi từ bỏ địa vị là Con Thiên Chúa, mặc lấy thân phận con người, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Có thể nói đó là cuộc xuất hành của Con Thiên Chúa, nhằm đưa con người đi vào miền đất hứa, không phải là đất Canaan nhưng là Nước Trời. Dân Do thái ngày xưa đã rời Aicập, đi về đất hứa với những nỗ lực của mỗi người, bên cạnh đó không thiếu những lần họ đã bội phản Giavê, đã kêu trách và quay lưng lại với Giavê, nhưng lời cầu xin của Môisen đã giúp họ vượt qua mọi biến cố đó, để có ngày đặt chân vào vùng đất đầy sữa và mật. Môisen được coi là đấng trung gian cầu bầu cho họ, đồng hành với họ, hướng dẫn họ sống theo lề luật và hơn nữa là đấng giúp họ thoát khỏi những cơn thịnh nộ của Giavê. Vào tới đất hứa, dân riêng của Thiên Chúa đã chạy theo những tà thần, bỏ mặc Giavê cô độc trong đền thờ, nhưng không vì thế mà họ bị tận diệt, Giavê đã gởi đến cho họ các Ngôn sứ, đặc biệt là ngôn sứ Êlia. Êlia đã chỉ cho họ thấy những lầm lỗi, những bất trung họ đã lỗi phạm đến Giavê, Êlia còn giúp họ nhận ra đâu là Giavê đích thực với những cuộc chiến với các thần linh ngoại bang. Có thể nói, Êlia đã đưa họ vào một cuộc xuất hành thứ hai trong hành trình hoàn thiện ơn gọi dân riêng của Thiên Chúa. Những lầm lỗi, những thiếu sót, những bất trung của dân, Êlia đã chỉ cho họ, đồng thời hướng dẫn họ sám hối, giúp họ trở về với Giavê, đấng trung tín, để họ được sống và đón Đấng Cứu Thế.
 
Hình ảnh Đức Giêsu như một Môisen mới, như là Êlia mới để đưa dân mới của Thiên Chúa đi vào cuộc xuất hành với tên gọi là cuộc xuất hành tình yêu. Trong cuộc xuất hành đó, Đức Giêsu đã giới thiệu Ngài là con đường, là sự thật và là sự sống cho mọi người, Ngài còn là Con yêu dấu của Chúa Cha, luôn đẹp lòng Chúa Cha, nếu ai tin tưởng vào Ngài, sẽ được sống và sống dồi dào.
 
Mùa Chay được coi là một cuộc xuất hành của các Kitô hữu. Mẹ Giáo hội mời gọi toàn thể con cái bước vào cuộc xuất hành đó dưới sự hướng dẫn của Đức Giêsu, để chôn vùi những tính xấu và thói hư, để hoán cải tâm hồn, để chôn vùi con người hạ giới vào nấm mồ của sự chết, hầu tất cả trở thành những con người được tắm trong máu của Đức Kitô, được rửa sạch bằng nước hằng sống và được tham dự bàn tiệc trên thiên quốc. Thế nhưng, có được bao người lắng nghe lời mời đó, và sửa đổi cuộc đời mình, có được bao người dám phiêu lưu như Abraham để ra đi trong sự vô vọng của con người nhưng trong chương trình của Thiên Chúa đó? Có mấy ai dám mạo hiểm cuộc đời được cho là điên dại này, để được Nước Trời làm gia nghiệp? Xuất hành với Đức Kitô là bước vào một cuộc chơi mới, một cuộc chơi với một tương lai vô định hướng theo cái nhìn của thế gian, một cuộc chơi mà điểm đến là Nước Trời mai sau chứ không là hôm nay. Mỗi tín hữu được mời gọi mỗi ngày trong mùa Chay cần phải thay đổi tích cực, cần phải nhìn vào chính mình để cố gắng, đừng dùng cuộc đời của tha nhân là tấm gương nhưng hãy nhìn vào mình. Dù sống ơn gọi nào, dù trong hoàn cảnh nào, dù ở thế hệ nào, đều được mời gọi bước vào cuộc xuất hành tình yêu đó, trong hành trình đó, Thiên Chúa sẽ chuẩn bị cho mình đủ hành trang và lòng tự tin để lên đường.

Lạy Chúa, vinh quang và niềm hạnh phúc cho người tin tưởng vào Thiên Chúa không đến từ hôm nay, nhưng sẽ là phần phúc cho mai sau. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết lắng nghe lời Con Thiên Chúa mời gọi mỗi ngày qua Mẹ Giáo hội, để chúng con sám hối, để chúng con thay đổi cuộc đời, để chúng con được lên đường bước vào cuộc xuất hành mới với Thầy Chí Thánh, trong hành trình đó, chúng con được cứu độ, được tự do và được sống mãi trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Amen.

 

Lm Pet. Trần Bảo NinhVINH QUANG VÀ SỰ TỰ HIẾN
(Chúa Nhật II Mùa Chay C) - Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột
 
Sự thường khi nghe nói đến hai từ vinh quang, người ta dễ liên tưởng đến hai từ quyền lực. Bởi chưng, chuyện như nhãn tiền, đó là khi có quyền lực thì vinh quang ào tới, nhất là do bởi “thói đời” thích khúm núm, quỵ lụy, tâng bốc, tung hô người có lực, có quyền.

Vào Chúa Nhật II Mùa Chay cả ba năm A, B, C, các bài Tin Mừng Giáo Hội dọn cho đoàn tín hữu đều tường thuật cuộc biến hình của Chúa Giêsu. Và chúng ta dễ nhận ra hữu ý của việc Chúa Giêsu tỏ bày vinh quang cho ba môn đệ thân tín, đó là để động viên tinh thần các vị trước khi Người lên Giêrusalem chịu tử nạn. Nội dung cuộc đàm đạo giữa Chúa Giêsu với Môsê và Êlia chính là “cuộc xuất hành Chúa Giêsu sắp hoàn thành tại Giêrusalem”. Chúa Giêsu trước đó cũng đã công khai tiên báo cuộc khổ nạn Người sẽ chịu do bởi các kỳ mục, thượng tế cùng các kinh sư gây ra và Người mời gọi những ai muốn theo Người thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá hằng ngày mà theo (x.Lc 9, 22-26).

Vinh quang được xem là tình trạng có giá trị tinh thần cao, đáng được tôn kính và ái mộ. Tuy nhiên cũng cần phân biệt vinh quang thật và vinh quang giả hiệu. Vinh quang thật thì lâu bền vì được dệt xây bằng những hành vi tốt đẹp, chính đáng và cao cả. Trái lại vinh quang giả hiệu lại chóng qua và nhất thời, vì nó thường được xây dựng trên bạo lực hoặc những mưu đồ bất chính… Như thế chúng ta có thể nói rằng chỉ mình Thiên Chúa mới có vinh quang đích thật. Nhân loại chúng ta có được vinh quang là nhờ thông dự phần nào đó vào vinh quang của Thiên Chúa.

Chúa Kitô tỏ vinh quang để rồi tự hiến dâng mạng sống vì người mình yêu. “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Nhìn thấy vinh quang của Thầy chí thánh, một cách như bị thúc bách, Phêrô đã cất tiếng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê, và một cho ông Êlia” (Lc 9, 33). Dường như Phêrô quên mất chính mình cũng như hai bạn đồng môn. Lịch sử minh chứng cho ta hay những tâm hồn nào càng kết hiệp thân tình với Thiên Chúa thì luôn quảng đại trao ban chính mình cho tha nhân. Chúng ta có thể kiểm chứng điều này nơi những con người được diễm phúc chiêm ngắm Chúa Giêsu, Mẹ Maria hiện ra đó đây theo dòng lịch sử. Có thể nói rằng tất thảy đều thay đổi cách diệu lạ, đều sống tự hiến cách phi thường. Và đây cũng là một trong những tiêu chí mà Giáo Hội dùng để kiểm tra các hiện tượng cho rằng Chúa, Mẹ hiện ra với người này, người kia. Hãy xem đời sống của những người ấy có đổi thay cách tích cực không, nghĩa là họ có quảng đại hiến thân vì tha nhân hơn không?

Mặt khác, chính khi tự hiến vì yêu thương thì vinh quang được hiển lộ. “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ  biết Tôi Hằng Hữu” (Ga 8, 28). Khi Giuđa ra đi để thực hiện âm mưu nộp Thầy thì đó “là lúc Con Người được tôn vinh và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người” (Ga 13, 31). Thánh tông đồ dân ngoại khẳng định rằng khi Đức Kitô tự nguyện khước từ vinh quang danh dự của một vị Thiên Chúa, trở nên giống phàm nhân, mặc lấy thân nô lệ và hạ mình vâng lời chịu chết vì chúng ta thì được Thiên Chúa siêu tôn và tặng ban danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu (x.Pl 2, 6-11).

Nhân loại xưa lẫn nay đều vinh danh những con người biết xả thân tự hiến vì đồng loại. Đó là các bậc vĩ nhân, là các anh hùng dân tộc và đặc biệt là những thánh nhân. Cần thừa nhận rằng vẫn có đó nhiều vinh quang giả tạo, nhất thời. Đó là những vinh quang vắng bóng sự tự hiến. Tìm kiếm vinh quang mà không biết hiến thân thì chỉ là ảo vọng. Trái lại nếu chúng ta chủ ý tự hiến để kiếm tìm vinh quang thì nhiều khi cũng gặp thất bại, nếu sự tự hiến ấy thiếu trong sáng trong ý hướng kiếm tìm. Như thế có thể nói vinh quang không phải là một tình trạng đến sau nhưng chính là ánh sáng huy hoàng của sự tự hiến. Đến đây chúng ta mới hiểu được vì sao “vinh quang của ta chính là thập giá Chúa Kitô”. Chúa Kitô đã được viên đại đội trưởng thi hành án nhìn nhận: “Người này đích thực là người công chính” ngay phút giây Người tắt thở trên cây thập giá (Lc 23, 47). Và mầu nhiệm Phục Sinh không phải là sự vinh quang đến sau nhưng là một sự chứng thực cái vinh quang đã có nơi mầu nhiệm Tử Nạn.

Dưới cái nhìn đức tin, được vào vinh quang, dù lớn hay bé, tất thảy đều để hiến thân vì hạnh phúc tha nhân và qua đó làm rạng danh Thiên Chúa. Vinh quang ấy có thể là một thánh chức, có thể là một thừa tác vụ hay một bậc sống… Các Đức giáo hoàng khi được Hồng y đoàn bầu vào vai trò vị trí kế vị thánh Phêrô hẳn nhiên đều ý thức là để làm tôi tớ các tôi tớ như Đức Kitô đến thế gian không phải để được hầu hạ nhưng để hầu hạ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người (x.Mt 20, 28).

Điều cần lưu ý đó là đừng quá mong chờ vinh quang sẽ đến trong thời gian tại thế, sau khi chúng ta hiến thân vì tha nhân. Ước gì chúng ta không chỉ tin mà còn cảm nhận sự thật này đó là sự vinh quang đã có ngay trong chính hành vi tự hiến của chúng ta. Việc Chúa Giêsu biểu lộ vinh quang của Người trước khi chịu khổ hình không chỉ để động viên các môn đệ vững tin bước theo Người lên Giêrusalem mà còn khẳng định rằng chính khi người chịu khổ hình là Người được vinh quang. Thấy được hay cảm được sự vinh quang ngay trong sự tự hiến thì chắc chắn chúng ta sẽ can đảm bước theo Chúa Kitô để sống yêu thương cho đến cùng.

 

Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột

 
Hai ngọn núi
Sưu tầm

Có một cuốn phim mang tựa đề "Mặt nạ", kể lại một câu chuyện về chú bé 16 tuổi, tên là Rocky. Chú mắc phải một chứng bệnh kỳ lạ khiến cho sọ và xương mặt chú phát triển khác thường, làm cho khuôn mặt chú bị biến dạng thật khủng khiếp. Nhiều người trông thấy chú, phải vội vã quay đi vì sợ hãi. Có kẻ lại chọc ghẹo, chế nhạo chú. Riêng chú thì chẳng bao giờ cảm thấy tủi thân, vì chú chấp nhận nó như một phần cuộc sống mình. Ngày nọ, chú và vài người bạn đi thăm khu công viên vui chơi. Họ vào một ngôi nhà được ráp kiếng và bật cười vì khuôn mặt họ bị những tấm gương làm cho biến dạng. Còn chú thì giật mình khi nhìn vào một tấm gương đã biến khuôn mặt méo mó của chú thành một khuôn mặt bình thường, nếu không muốn nói là rất đẹp trai. Lần đầu tiên trong đời, bè bạn chú đã nhìn thấy chú trong một trạng thái hoàn toàn mới mẻ. Họ đã nhìn thấy con người thực sự xinh đẹp bên trong của chú được bộc lộ ra bên ngoài.

Một điều tương tự như thế đã xảy ra cho Chúa Giêsu quan đoạn Tin Mừng sáng hôm nay. Trong lúc Ngài biến hình, các môn đệ đã nhìn thấy Ngài trong một trạng thái hoàn toàn mới lạ. Lần đầu tiên họ được trông thấy sự vinh quang tươi đẹp bên trong của Con Thiên Chúa được bộc lộ ra bên ngoài. Điều này khiến chúng ta tự hỏi: Tại sao cuộc biến hình lại được xếp vào Mùa Chay là mùa vốn mang màu sắc ảm đạm?

Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta phải đọc lại toàn bộ bài Phúc Âm nói đến cuộc biến hình. Việc này xảy ra ngay sau khi Chúa Giêsu báo cho các môn đệ rằng Ngài phải lên Giêrusalem để chịu nạn chịu chết. Khi nghe Chúa nói thế, Phêrô liền la lớn: Lạy Thầy, xin đừng để điều đó xảy ra cho Thầy. Lập tức Chúa Giêsu trả lời cho Phêrô một cách gay gắt: Hỡi Satan, hãy xéo đi, đừng cản trở Ta. Ngươi không suy nghĩ theo đường lối Thiên Chúa mà chỉ theo đường lối của con người. Có lẽ Phêrô, Giacôbê và Gioan cần được chích một mũi thuốc bổ thiêng liêng sau khi bị cú sốc Chúa hướng các ông về cuộc tử nạn. Và đó cũng là lý do khiến Giáo Hội nói về cuộc biến hình vào Mùa Chay như một trợ lực cần thiết cho chúng ta trước khi bước vào tuần thánh.

Nếu để ý một chút chúng ta sẽ thấy được sự tương phản giữa cuộc biến hình và cơn hấp hối trong vườn Cây Dầu. Cả hai đều xảy ra trên những ngọn núi, trước sự chứng kiến của ba môn đệ thân yêu. Và cả hai sẽ bổ túc cho nhau. Thực vậy, trên đỉnh Tabor ba môn đệ nhìn thấy Ngài xuất thần, và qua đó được chiêm ngắm thiên tính của Ngài. Còn trên núi Cây Dầu họ nhìn thấy Ngài hấp hối và qua đó nhân tính của Ngài được bộc lộ một cách rõ nét hơn cả.

Tabor và Cây Dầu mạc khải nét tương phản sinh động giữa nhân tính và thiên tính của Ngài. Hai biến cố này không thể tách lìa nhau như hai mặt của một đồng bạc, và như thế cho chúng ta thấy Ngài vừa là người thật vừa là Thiên Chúa thật.

Hãy chấp nhận thập giá cuộc đời để nhờ đó chúng ta sẽ được chia sẻ phần vinh quang phục sinh với Ngài.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...