Ai tín: Bà cố Anna Nguyễn Thị Xuân

Thân mẫu: - Nữ tu Têrêxa Đặng Nữ Diễm Trinh, Dòng thánh Phaolô thành Chartres, tỉnh dòng Sài Gòn. - Nữ tu Têrêxa Đặng Nữ Uyên Châu, Dòng Nữ Vương Hòa Bình. - Nữ tu Têrêxa Đặng Nữ Thủy Vy, Dòng thánh Phaolô thành Chartres, tỉnh dòng Sài Gòn. - Thầy Tôma Đặng Xuân Phúc Hưng, Chủng sinh Thần học 3 ĐCV Sao Biển Nha Trang.

AI TÍN

Bà cố Anna Nguyễn Thị Xuân 
Sinh năm: 1960
tại: Diễn Châu – Nghệ An

Thân mẫu
- Nữ tu Têrêxa Đặng Nữ Diễm Trinh,
  Dòng thánh Phaolô thành Chartres, tỉnh dòng Sài Gòn
Hiện đang phục vụ tại cộng đoàn Phaolô Đăk Som,
Giáo phận Ban Mê Thuột.

- Nữ tu Têrêxa Đặng Nữ Uyên Châu
Dòng Nữ Vương Hòa Bình
Hiện đang phục vụ tại cộng đoàn nhà mẹ

- Nữ tu Têrêxa Đặng Nữ Thủy Vy
Dòng thánh Phaolô thành Chartres, tỉnh dòng Sài Gòn
Hiện đang phục vụ tại cộng đoàn Thiên Anh, Sài Gòn

- Thầy Tôma Đặng Xuân Phúc Hưng
Chủng sinh Thần học 3 ĐCV Sao Biển Nha Trang

đã an nghỉ trong Chúa
vào lúc 06g50 Thứ Năm, ngày 06.06.2024
tại tư gia thuộc Giáo xứ Vinh An, Giáo hạt Đăk Mil, Giáo phận Ban Mê Thuột
Hưởng thọ 64 tuổi

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành
vào lúc 08g00 thứ Bảy, ngày 08.06.2024
tại Nhà thờ Giáo xứ Vinh An.

Xin hiệp thông cầu nguyện và tham dự Thánh lễ an táng Bà cố Anna.

Xin chân thành phân ưu với:
- Nữ tu Têrêxa Đặng Nữ Diễm Trinh (Đt: 0383 084 796)
- Nữ tu Têrêxa Đặng Nữ Uyên Châu (Đt: 0383 911 800)
- Nữ tu Têrêxa Đặng Nữ Thủy Vy (Đt: 0903 784 476)
- Thầy Tôma Đặng Xuân Phúc Hưng (Đt: 0368 316 212)
cùng đại gia đình tang quyến.

 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...