Ai Tín: Bà Cố MARIA MADALENA NGUYỄN THỊ NHÂN

Bà Cố MARIA MADALENA NGUYỄN THỊ NHÂN

Là Thân Mẫu của Sr. Maria Nguyễn Thị Hiến

AI TÍN

 

Bà Cố MARIA MADALENA NGUYỄN THỊ NHÂN

Sinh năm 1935

Tại Vĩnh Ngọc – Nha Trang – Khánh Hòa

 

Là Thân Mẫu của Sr. Maria Nguyễn Thị Hiến

Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình

Phụ Trách Cộng Đoàn Đồng Xoài

 

Đã an nghỉ trong Chúa

 lúc 10g15 thứ năm ngày 17 tháng 09 năm 2020

tại tư gia thuộc Giáo Xứ Thanh Hải - Nha Trang

Hưởng thọ: 85 tuổi

 

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành

vào lúc 14g00 thứ bảy ngày 19.09. 2020

Tại Thánh đường Gx. Thanh Hải –  Giáo phận Nha Trang

 

Xin hiệp thông cầu nguyện và tham dự an táng Bà Cố Maria Mađalêna

 

Hội Đồng Linh Mục – Linh Mục Đoàn Giáo phận

xin chân thành phân ưu cùng Maria

và đại gia đình tang quyến

---------------------------------------------------------------------

 

          Điện thoại  Sr. Hiến: 079 785 7900 hoặc 077 460 9958
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...