Ai tín: BÀ CỐ MARIA MAI THỊ BƯỞI

Thân mẫu nữ tu Maria Bùi Thị Ánh -Hội dòng Thánh Phaolô tỉnh dòng Đà Nẵng

AI TÍN

 

BÀ CỐ MARIA MAI THỊ BƯỞI

Sinh năm 1941

 

Là thân mẫu nữ tu Maria Bùi Thị Ánh

Hội dòng Thánh Phaolô tỉnh dòng Đà Nẵng

Phục vụ tại Giáo phận Kon Tum

 

Đã an nghỉ trong Chúa

Vào lúc 13g30 thứ Bảy, ngày 09.03.2024

Tại tư gia thuộc Giáo xứ Kim Châu, giáo hạt Giang Sơn

Giáo phận Ban Mê Thuột

 

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành

Vào lúc 05g00 thứ Ba, ngày 12.03.2024

tại Nhà thờ Giáo xứ Kim Châu

 

Xin hiệp thông cầu nguyện và tham dự Thánh lễ an táng Bà Cố Maria

 

Xin chân thành phân ưu với Sr. Maria Ánh

Và đại gia đình tang quyến

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...