Ai tín: Bà cố Têrêsa Nguyễn Thị Ý

Thân mẫu của Soeur Matta Hồ Thị Thủy Ngân -Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang

AI TÍN
 

Bà cố Têrêsa Nguyễn Thị Ý
 Sinh ngày 18 tháng 06 năm 1962
Thuộc Giáo xứ Công Chính  

Là Thân mẫu của Soeur Matta Hồ Thị Thủy Ngân
Thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang
Đang phục vụ tại Cộng Đoàn Nhà Mẹ của Hội dòng.  

Đã an nghỉ trong Chúa
Vào lúc 05g30 Thứ Hai, ngày 10 tháng 06 năm 2024  
Tại Tư Gia: Liên Gia 5, Giáo xứ Công Chính
Hưởng thọ: 62 tuổi

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành
Vào lúc 08g00 thứ Tư ngày 12 tháng 06 năm 2024
Tại Thánh đường Gx. Công Chính, Giáo hạt Buôn Hô, Gp. BMT

Xin hiệp thông cầu nguyện và tham dự Thánh lễ an táng Bà cố Têrêsa.

Xin chân thành phân ưu với Soeur Matta Thủy Ngân
Và đại gia đình tang quyến.

 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...