AI TÍN: Ông cố ANPHONGSÔ TRẦN NHÂN VỊ

Thân phụ của Cha Antôn Trần Nhân Tâm -Quản xứ Giáo xứ Thiên Đăng, Giáo hạt Buôn Hô, Giáo phận Ban Mê Thuột

AI TÍN:

Ông cố ANPHONGSÔ TRẦN NHÂN VỊ


Sinh năm 1960

tại Giáo họ Thọ Ninh, Giáo xứ Châu Sơn

 

Là thân phụ của Cha Antôn Trần Nhân Tâm

Quản xứ Giáo xứ Thiên Đăng, Giáo hạt Buôn Hô

Giáo phận Ban Mê Thuột

 

Đã an nghỉ trong Chúa

Vào lúc 17g30 thứ Bảy, ngày 25.05.2024

Tại tư gia thuộc Giáo họ Thọ Ninh, Giáo xứ Vinh Hòa, Giáo hạt Giang Sơn

Giáo phận Ban Mê Thuột

 

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành

Vào lúc 09g00 thứ Ba, ngày 28.05.2024

tại Nhà thờ Giáo xứ Vinh Hòa

 

Xin hiệp thông cầu nguyện và tham dự Thánh lễ an táng ÔNG CỐ ANPHONGSÔ

 

Xin chân thành phân ưu với Cha Antôn Nhân Tâm

Và đại gia đình tang quyến

------------------------------------------------------------------

 

Số ĐT Cha Antôn Nhân Tâm: 0975 305 349
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...