Ai tín: Ông Cố GIOAN MAI NGỌC CHÂU

Ông Cố GIOAN MAI NGỌC CHÂU

thân phụ của nữ tu Maria Têrêxa Mai Thị Lệ HuyềnAI TÍN

 

Xin kính báo cùng Cha Tổng Đại diện, Đức Ông, Quý Cha, Quý Thầy

Quý Bề Trên và các cộng đoàn

 

Ông Cố GIOAN MAI NGỌC CHÂU

Sinh ngày 01 tháng 01 năm 1963

Tại Nam Lộc - Nam Đàn - Nghệ An

 

Là thân phụ của nữ tu Maria Têrêxa Mai Thị Lệ Huyền

Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình

Đang học Thần học tại Tổng Gíao Phận Sài Gòn

 

Đã an nghỉ trong Chúa

 lúc 05g00 thứ hai, ngày 18 tháng 05 năm 2020

tại tư gia thuộc giáo họ Tận Hiến, giáo xứ Thọ Thành, giáo hạt Mẫu Tâm

Hưởng dương 58 tuổi

 

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành

vào lúc 05g00 thứ tư, ngày 20.05.2020

Tại Thánh đường Gh. Tận Hiến – Gx. Thọ Thành

Gp. Ban Mê Thuột

 

Kính xin hiệp thông cầu nguyện và tham dự thánh lễ an táng Ông Cố GB

 

Hội Đồng Linh Mục – Linh Mục Đoàn Giáo phận

Xin chân thành phân ưu

cùng Sr. Maria Têrêxa và đại gia đình tang quyến

 

Đt Sr Lệ Huyền: 08 6951 0344
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...