Ai tín: Ông Cố GIUSE HỒ NGỌC LAN

Thân phụ - Linh mục Antôn Hồ Quang Hải, quản xứ Gia Nghĩa, hạt Gia Nghĩa
- Nữ tu Maria Hồ Thị Thu Hà, Dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế, đang phục vụ tại Huế

AI TÍN

 

Xin được kính báo cùng Cha Tổng Đại Diện, cùng Đức Ông, Quý Cha, Quý Thầy

Quý Bề Trên và quý Tu Sĩ nam nữ:

Ông Cố GIUSE HỒ NGỌC LAN

sinh năm 1938 tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh 

Thân phụ

1.    Linh mục Antôn Hồ Quang Hải, quản xứ Gia Nghĩa, giáo hạt Gia Nghĩa

2.    Nữ tu Maria Hồ Thị Thu Hà, Dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế, đang phục vụ tại Huế

 

đã an nghỉ trong Chúa

vào lúc 08g30 Chúa Nhật, ngày 11.10.2020

tại  tư gia thuộc giáo họ Yên Lĩnh, giáo xứ Vinh Hòa,

giáo hạt Giang Sơn, Giáo phận Ban Mê Thuột

Hưởng thọ 82 tuổi

 

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành

vào lúc 08g30 thứ ba, ngày 13.10.2020

tại Nhà Thờ giáo xứ Vinh Hòa

 

Xin hiệp thông cầu nguyện và tham dự thánh lễ an táng Ông Cố GIUSE

 

Hội Đồng Linh Mục – Linh Mục Đoàn Giáo phận

xin chân thành phân ưu cùng cha Antôn Quang Hải, Sr. Maria Thu Hà

và đại gia đình tang quyến

 

Ø  ĐT cha Antôn: 090 9552 270

Ø  Sr. Maria: 070 7215 636

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...